Back to collection

Book of Sui 隋書

卷50 列傳第15 宇文慶 李禮成 元孝矩 郭榮 龐晃 李安 Volume 50 Biographies 15: Yu Wenqing, Li Licheng, Yuan Xiaoju, Guo Rong, Pang Huang, Li An

Click on any word to see more details.

隋書五十列傳第十五

宇文

宇文河南洛陽殿魏征南大將軍刺史安吉夏州刺史聰敏受業東觀既而:「姓名而已安能筆硯!」于時相聚徑路都督鎮山左右善射膽氣猛獸車騎大將軍三司宇文護大將軍武帝河陰短兵接戰良久而後:「可以賈人。」武帝晉州其後師大宇文輕騎相遇挺身退中人拔高周武帝:「戎車西東夏高位。」於是大將軍汝南郡六百行軍延安高祖丞相行軍南征江表白帝大將軍高祖丞相軍事心腹開皇將軍數年涼州歲餘

潛龍從容天下事:「天元積德相貌加以法令聲色不久諸侯微弱深根固本聲望國家亂階子弟輕佻司馬反覆變成俄頃輕薄未能不過江南險隘艱阻愚蠢籌略為人不足。」未幾遺忘不復蒙恩前言:「造化同日萬象不能先天聖人神機伏惟陛下五嶽胸襟掌握微賤不以成規纖毫天子。」下詔:「本來親密懷抱委曲不盡記憶何謂實錄古人先知禍福可信偶然誠節深感至意嘉尚無已。」

太子高祖廣平公主五百刺史

武賁郎將將軍宇文遇害

婆羅門大業宮中左右煬帝侍從至於出入臥內往來門禁恩幸如此號曰宇文宮人淫亂至於妃嬪公主不敢:「不可宮掖。」:「安在?」:「在朝。」如初宇文之際不得退還俄而五十隴西道人司徒侍中成年太守滎陽武帝入關:「平生未嘗回顧為重。」及長賓客著作太子洗馬員外散騎常侍受禪將軍散騎常侍于時公子弓馬被服軍容善騎射從容以軍車騎大將軍三司賜爵刺史朝廷有所徵發蠻夷不可周武帝晉陽南門力戰擊退冠軍徐州刺史未幾民部中大夫

高祖非常高祖繼室高祖丞相大將軍大夫受禪刺史賞賜將軍大將軍歲餘大將軍突厥要害重臣由是刺史歲餘京師終於侍郎河南洛陽父子尚書僕射西魏南豐刺史太祖專政元氏複社:「宇文路人所見?」其後太祖受禪京師益州司馬大夫

高祖門地王妃高祖丞相賜爵洛陽受禪皇太子既而皇太子:「邊鄙不識遠略懷柔。」江北行軍屯兵年老不堪軍旅骸骨刺史高祖:「元功便高蹈君子邊境。」歲餘五十九

誠節》。文武開皇左右將軍刺史知名

便弓馬少有成人友悌善事泣諫不得金寶脫身及長大度涉獵北平趙州刺史高祖丞相河間開皇歲餘原州商人宿商人詣闕遣使使者簿:「何故?」便引咎無異使者京師:「朝廷隆重善事?」對曰:「不能盜賊為人形跡文書約束何所受賂使者有所窮究然則良善重臣是以。」稱為長者十四行軍屯兵遼東行軍漢王柳城仁壽步騎煬帝即位刺史改為太守遼東前後西詐疾大言:「有所。」大怒百餘七十三字長太原同州司馬皇帝刺史由是高祖刺史高祖受禪太僕數年容貌與其宇文護親信中外曹參汾州形勢汾州相去以為相救之間俄而攻陷汾州自守浮橋出兵渡河上流浮橋便大都稽胡使延安廣安招遠咸寧五城要路稽胡由是不能武帝中士戰功二十綿六百平陽縣大夫

高祖高祖從容:「仰觀人事。」結納高祖:「吾言?」拜相曹參大夫高祖受禪內史舍人蒲城通州刺史仁壽西南夷諸軍行軍歲餘奴婢三百

煬帝即位將軍嚴正數歲首領清江作亂夷陵將軍西征吐谷渾光祿大夫遼東光祿大夫明年遼東以為中國不宜:「戎狄失禮臣下千鈞不為鼷鼠大駕?」從軍遼東晝夜甲胄百餘令人所為如是東都:「不宜任所。」不願頓首於是大將軍:「誠心固無。」見信如此太原明年柳城存問動靜使相望懷遠六十八兵部尚書有子字元榆林大將軍良家子刺史都督太祖既有關中大都親信左右關中將軍湖西江南深入數年車騎將軍八百二百

高祖隨州刺史襄陽高祖高祖非常結納高祖京師高祖高祖高祖:「相貌非常。」高祖:「妄言!」頃之高祖:「富貴以為。」高祖大笑:「天意。」武帝常山太守高祖定州往來俄而高祖亳州不悅高祖:「精兵天下不足。」高祖:「未可。」車騎將軍高祖揚州同行既而高祖丞相左右踐阼:「今日?」再拜:「陛下天順宇內不勝。」:「!」加上將軍五百河間突厥行軍馬邑賀蘭山斬首

廣平用事朝廷由是宿衛餘年不得刺史數歲原州仁壽七十二高祖三百三百子長知名將軍

李安

李安隴西道人刺史姿善騎射上士右上高祖左右職方中大夫叔父梁州刺史京師謀害高祖:「不忠不義何以立身?」:「丞相?」伏誅加官安頓而言:「兄弟汗馬酬謝不意叔父無狀凶黨蠱惑首領豈可叔父以求?」於是俯伏流涕悲不自勝高祖:「。」有司高祖其事

高祖即位內史侍郎尚書左丞黃門侍郎以為司馬行軍順流白沙:「所長無備夜襲。」以為率眾先鋒高祖詔書:「險隘之間官軍所部舟師生擒官軍賊人欣然。」大將軍刺史鄧州刺史高祖左右將軍領軍大將軍三司將軍兄弟禁衛突厥行軍渡河仁壽元年刺史刺史宮中歸家如是

高祖時事兄弟下詔:「先王親愛弘獎大節至公天命王業澆季奸宄大將軍刺史李安猶子包藏不逞三司刺史深知披露丹心罪人誠節無已疑惑使名教聖典往事父子天性並立正理。」於是