Back to collection

Book of Sui 隋書

卷53 列傳第18 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 Volume 53 Biographies 18: Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang

Click on any word to see more details.


定州刺史大將軍三司節操過人十五樂安起家都尉太祖親信質直都督戰功將軍使持節撫軍將軍散騎常侍先鋒攻城野戰車騎大將軍三司三百渭南郡守大將軍三司武帝成安二百封一元年前軍勇猛中大夫明徹呂梁驍將七千聲援於是車輪數百清水相次船艦不得奇兵水陸明徹大將軍行軍接戰

高祖舉兵永安扇動擊破京師其父高祖受禪大將軍蘄春五百

開皇突厥可汗可汗行軍不敵慷慨神色衝突士卒殺傷於是戰士死傷者十八突厥力戰明日焚屍慟哭高祖下詔:「突厥猖狂邊塞受任所部之內少將百倍通宵四面抗敵過半鋒刃亡魂奮發國情有方士卒用命豈能將士子孫.」

刺史刺史去職至孝漿入口天子夏州將事匈奴不敢在職蘭州高祖涼州原州節度祁連山西復轉荊州三十六諸軍高祖:「江陵要害南門.」歲餘大業太僕

婁子
婁子萬壽侍中太子太傅大將軍知名周武帝水上稱為勤勞安縣使持節大將軍大象軍器監秦州刺史

作亂宇文宇文擊破高祖手書:「逆賊受命誅討蕩滌不易可言丈夫富貴正在今日建功.」其後樓上武川縣安縣

開皇元年鉅鹿郡吐谷渾涼州行軍最優高祖邊塞即令涼州明年突厥蘭州相遇不得人馬於是大將軍:「器量武將往歲疆埸不慎!」新都工部尚書突厥行軍斬首高祖舍人入朝詔令吐谷渾寇邊西方河西男女萬餘高祖隴西積穀不虞上書:「侵擾以為在此不得行事隴西邊境不可屯田屯田隴右畜牧嚴謹斥候要路防守使連接相望散居.」高祖俄而

高祖諸軍刺史甚為數年突厥遣使行軍西北應接突厥:「北門風塵突厥.」去職朝廷重鎮不可視事十四六十高祖久之刺史太守


光祿大夫刺史太守東安

萬歲
萬歲京兆滄州刺史萬歲英武善騎射兵書占候十五萬歲從父旗鼓相望萬歲左右治裝俄而師大其父由是武帝上士其父萬歲忠臣三司太平

萬歲萬歲:「第三者.」三軍莫不相遇官軍萬歲左右:「.」於是官軍大將軍

謀反伏誅萬歲相關除名敦煌戍卒單騎深入突厥掠取突厥自矜萬歲萬歲:「小人.」萬歲弓馬突厥六畜同行突厥數百突厥萬歲定數遣人突厥:「士卒罪過壯士決勝負.」突厥許諾挑戰萬歲萬歲突厥大驚不敢由是車騎將軍加上

智慧作亂江南行軍萬歲東陽攻陷不可勝數前後七百無聲遠近萬歲萬歲水陸阻絕信使不通竹筒其事高祖十萬領軍將軍

南寧刺史既而萬歲行軍蜻蛉至于前後要害萬歲擊破數百諸葛亮紀功:「萬歲之後.」萬歲左右西其三虜獲男女萬餘遣使明珠於是萬歲遣使入朝詣闕萬歲金寶萬歲於是益州受賂遣使萬歲所得金寶交友萬歲軍事明年萬歲受賂邊患大臣其事:「士馬將士暴露寢不安席食不甘味社稷?」萬歲:「鎮撫瀘水詔書由是入朝不受.」萬歲欺隱大怒:「好人祿國賊?」有司:「明日.」萬歲服罪頓首僕射大將軍:「萬歲略過未嘗身先士卒將士致力名將未能.」於是除名歲餘官爵河州刺史行軍

開皇突厥可汗靈武漢王萬歲出馬.[]萬歲大將軍至大相遇遣使問曰:「?」萬歲」.突厥問曰:「敦煌戍卒?」:「.」萬歲百餘數百萬歲:「突厥不為畜牧.」萬歲仁壽京師皇太子東宮萬歲所在萬歲實在上方:「萬歲東宮.」激怒信然萬歲將士在朝數百萬歲:「今日.」將士朝廷氣憤大怒左右既而不及下詔萬歲:「太平萬歲拔擢委任戎機以南刺史包藏逆心有成入朝萬歲金銀平定檢校極刑性命年月突厥可汗便退兵不血刃瓦解如此國家盛事萬歲簿姦詐妄稱面交不以反覆國家竭誠萬歲要功便是國賊不可.」天下不識莫不

萬歲不治士卒不敢臨陣對敵應變有子

劉方
劉方京兆長安膽氣上士戰功高祖丞相相州賜爵河陰八百高祖受禪開皇突厥白道大將軍其後刺史尚未知名

仁壽交州作亂故城大權僕射將帥於是交州行軍侍郎長史二十七方法嚴肅軍容齊整犯禁造次疾病親自撫養長史從軍不能分別之際危篤流涕嗚咽感動行路如此稱為來犯官軍擊破進兵先令京師桀黠

行軍尚書右丞司馬經略林邑欽州刺史刺史步騎親率大將軍司馬舟師高祖煬帝即位大業元年正月海口林邑南岸旗幟金鼓渡江三十四面力戰攻破於是前後至大據險擊破馬援國都林邑廟主宮室紀功士卒死者十四下詔:「直指出其不意巢穴不再肅清海外致身可嘉.」

李充
開皇李充當時並不何許人權略武藝高祖丞相行軍開皇行軍突厥數萬力戰不敵過當其後數年善射高祖將帥行軍屯兵江北戰功智慧白水隴西成紀慷慨開皇行軍突厥至上朔州威名有人謀反京師譴怒弘農華陰行軍西南夷白水大將軍党項邊患朝廷威名不利歸路於是不意無援部落數百四面輕騎接戰墜馬隴右胡人知名高祖親愛行軍單騎剛毅武略行軍擊胡徐州其事

史臣
史臣結髮從戎總統步卒十萬勇氣西青海萬歲智勇士卒疲勞匈奴南平所指絕域論功痛惜李廣劉方號令無私治軍嚴肅林邑