Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷64 列傳第29 李圓通 陳茂 張定和 張奫 麥鐵杖 沈光 來護兒 魚俱羅 陳稜 王辯 Volume 64 Biographies 29: Li Yuantong, Chen Mao, Zhang Dinghe, Zhang Bian, Mai Tiezhang, Shen Guang, Lai Hua'er, Yu Juluo, Chen Leng, Wang Bian

圓通
圓通京兆涇陽軍士皇帝家僮圓通使高祖參軍高祖賓客圓通圓通嚴整左右世子乳母賓客圓通不許圓通大怒左右失色之後高祖圓通從此以為高祖新安圓通高祖高祖不利圓通保護高祖深感政事相國親信高祖受禪內史侍郎長史左右庶子給事黃門侍郎尚書刑部尚書將軍圓通行軍信州大將軍萬安揚州長史長史孝王斷決圓通內史刑部尚書州長孝王奢侈得罪圓通檢校刑部尚書仁壽煬帝嗣位兵部尚書揚州圓通留守京師宇文洛陽圓通憂懼封爵大業華陰


河東家世寒微質直恭謹高祖圓通家事未嘗高祖高祖晉州高祖挑戰不得高祖忿流血被面高祖禮敬其後上士高祖丞相受禪給事黃門侍郎機密餘年益州司馬子政

弘道倜儻文武大略便宮中十七太子京師大俠居士圓通居士交結居士功臣二百不得調煬帝宇文以為太常大唐梁州


京兆萬年貧賤有志衣服於是加上將軍李充突厥之中神氣自若敗走遣使勞問武安二千良馬煬帝嗣位宜州刺史河內太守大將軍吐谷渾吐谷渾帝命相遇不肯登山伏兵之下流涕祿大夫於是武安祿大夫


清河淮陰兵書便鄉人子弟猶豫未決贊成是以勇決知名起家主簿高祖大都壽春間諜三司文安八百二千五百二千五百水軍逆賊大將軍高祖:「今日聚集。」其後綺羅文具智慧會稽臨海大將軍奴婢六十三百刺史開皇十八行軍漢王遼東諸軍高祖二百五仁壽在職孝廉

鐵杖
鐵杖始興膂力五百奔馬使交遊信義漁獵不治產業建中廣州刺史歐陽朝後百餘徐州及時如此物主鐵杖尚書:「。」求人詔書徐州刺史鐵杖明旦:「。」

清流江東鐵杖消息三十智慧解手鐵杖不及鐵杖歸於京師鐵杖宿三司還鄉開皇十六京師車騎將軍突厥加上煬帝即位漢王萊州刺史汝南太守稍習法令:「?」鐵杖:「!」以為大將軍

鐵杖深重遼東前鋒景賢:「大丈夫性命有所艾炷兒女?」其三子曰:「阿奴淺色富貴。」未成東岸鐵杖上岸武賁郎將左右流涕:「鐵杖志氣問罪追懷傷悼殊榮祿大夫宿。」祿大夫大夫轀輬前後鼓吹平壤宇文百餘執紼王公郊外祿大夫將軍武強祿大夫

死節恩賜武賁郎將江都復仇交友人相:「誠節社稷淪亡面目世間!」於是流涕扼腕糾合邀擊宇文與其忠義


總持吳興吏部侍郎長安皇太子學士漢王天下書記詞藻立功小節父兄交通京師惡少得以未嘗禪定其中竿非人所及:「。」驚喜竿直至龍頭手足莫不」。

大業煬帝天下同類數萬賓客百餘:「不能建立功名高麗相見。」遼東竿十五臨城十數未及竿望見大夫寶刀良馬左右未幾以為郎將同輩

深重江都義勇復仇名為使宇文總統:「我等不能死難社稷古人俯首面目公義?」:「將軍使數百以此鳥雀萬世在此一舉將軍。」將軍江淮眾數其事:「鐵杖勇決不可。」司馬兵馬逮捕知事不及空無舍人四面光大使斬首披靡弓弩介胄數百二十八壯士莫不


江都》,踴躍」、「孔武有力」,:「大丈夫在世如是功名區區!」江岸于時江南間諜大都智慧浙江百餘船艦鼓噪數百江岸不勝因而潰散智慧泉州智慧窮蹙大將軍泉州刺史作亂侵擾進擊仁壽刺史三千加上將軍煬帝即位大將軍大業江都父老大將軍遼東樓船平壤六十高麗相遇進擊乘勝於是建武五百邀擊宇文班師明年進逼宇文擊破二千十年高麗舉國斬首平壤遣使遼東:「三度出兵未能不可重來高麗青草進兵平壤。」不肯奉詔長史不許:」千里成規俄頃之間機會成功不能。」:「元帥詔書獲罪。」奉詔十三大將軍三司前後賞賜不可江都宇文

長子大夫郎將祿大夫武賁郎將祿大夫:「長白山戰場十五官軍十萬第六。」遇害


膂力聲氣雄壯數百大都廣平一千五百未幾智慧作亂江南同行加上高唐去職扶風突厥同行瞋目披靡往返突厥入境突厥畏懼畜牧

煬帝左右大都嗣位車騎將軍凶暴部下左右中意不忍近臣:「如此可知。」譴責邊患刺史太守東都將軍往來雜物貢獻權貴御史交通內臣大怒

未幾作亂白衣都尉討平大業高麗江南作亂會稽于時百姓歲月諸子見天道路隔絕于時東都東都諸子朝廷異志使案驗使者前後不得大理東都異人師徒於是東都


字長廬江安人大寶內部大寶刺史智慧作亂江南廬江豪傑相應為主:「不如。」使其事大將軍宣州刺史一千應接其父煬帝即位將軍大業武賁郎將大夫東陽萬餘流求流求船艦以為商旅往往貿易率眾登岸先鋒擊破小王擊敗將士海神開霽分為兜率眾數先鋒乘勝引入攻破男女祿大夫武賁祿大夫遼東宿祿大夫明年遼東留守作亂率眾萬餘刺史奉詔江南戰艦彭城十萬下流江都祿大夫江都李子海陵淮北六合數萬宿衛兵往往將軍清江宣城宇文北上江都縞素煬帝發喪儀衛台下行路李子


蒲城祖訓行商致富軍糧清河太守兵書善騎射慷慨開皇大都仁壽車騎將軍漢王作亂討平武寧縣三百吐谷渾大夫數年郎將遼東大夫武賁郎將山東盜賊劫掠辯論形勢:「如此。」於是步騎三千擊敗黃金二百明年渤海東海江都引見經略於是建德