Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷70 列傳第35 楊玄感 李子雄 趙元淑 斛斯政 劉元進 李密 裴仁基 Volume 70 Biographies 35: Yang Xuangan, Li Zixiong, Zhao Yuanshu, Hu Shizheng, Liu Yuanjin, Li Mi, Pei Renji

隋書七十列傳第三十

李子

司徒體貌雄偉其父:「。」讀書便騎射軍功與其第二朝會其後高祖一等拜謝:「陛下寵臣。」刺史耳目能不往往其事敬服宋州刺史去職楚國禮部尚書重文四海知名士多世尊盛名天下在朝文武朝綱猜忌廢帝吐谷渾至大狼狽襲擊行宮:「未有不可。」征伐威名將領兵部尚書:「邊裔何以塞責風塵心腹。」群臣:「。」於是禮遇

遼東于時百姓苦役天下武賁郎將饑餒逗留不時進發遣使揚言:「水路盜賊不可前後。」其弟武賁郎將郎將遼東遣人將軍舟師平壤家奴使者東方於是帆布官屬開皇發兵東光刺史刺史河內主簿刺史洛陽河內東都民部尚書修武相率臨清不得渡河屯兵河南戰敗父老屯兵尚書省:「我身萬金至於富貴不顧破家滅族天下倒懸黎元。」

非一伊尹劉賀昌邑不能一二高祖皇帝天命金鏡無為垂拱天下寶曆自絕敗德盜賊於是所在修治荒淫酒色子女鷹犬禽獸朋黨貨賄公行正直加以無期士卒溝壑骸骨原野黃河千里江淮之間位居上將先公遺詔:「子孫輔弼子孫。」所以順民明哲四海同心九州回應士卒用命公道天意人事可知社稷國家一旦執筆

進逼都城

刑部尚書率眾數萬關中東都步騎挑戰伏兵前軍令人:「官軍。」於是八千士卒叱吒莫不震懾項羽致死決戰北邙一日之間中流尚書省數百武賁郎將將軍河陽大將軍宇文發兵大將軍民部尚書李子:「通曉渡河勝負不如不能。」西出兵於是大戰:「東都援軍不可久留不如入關貧乏指麾據有府庫東面天下霸王。」華陰洛陽西關中宣言:「東都關西。」宇文諸軍弘農父老:「宮城空虛敵人退宜陽。」以為西五十官軍一日諸軍大敗林木窘迫步行不免:「不能。」送行東都餘黨其弟太守高陽涿郡大夫長安公卿

東都相國以為河南道元帥至於襄城潰散東都

李子渤海諫議大夫東平太守鄉人同歸冀州刺史慷慨壯志周武帝都督高祖建昌縣高祖受禪將軍大將軍刺史仁壽漢王作亂煬帝幽州幽州二心大將軍刺史幽州不時相見遣人鐵騎二千相見幽州步騎三萬井陘大將軍井陘相遇力戰幽州民部尚書

明辯新羅遣使朝貢使者:「安有大國君子!」:「中國無禮四夷。」使者:「之外無禮。」其事江都指麾肅然:「真武。」武侯大將軍後坐除名遼東從軍從來東平送行使者》。伏誅

寓居京兆雲陽高祖宿先鋒力戰朝廷二千不治產業壁立將軍長安富人千金三原如是相見風儀美談及至居處:「公子。」宴樂如此再三:「公子老夫。」臨別致謝:「鄙人敬慕公子公子何如?」感愧奴婢二十良馬加以縑帛金寶富人煬帝嗣位漢王作亂德州刺史潁川太守不時:「?」:「不過。」天下禮部尚書異志結交金寶遼東將軍宿祿大夫明年高麗作亂其弟其事屬吏結婚所得金寶不受親臨大怒:「!」涿郡

河南椿太保尚書文宣王散騎常侍新蔡軍功甚為大業尚書風神未嘗煬帝兄弟遼東兵部尚書侍郎屬意兵部侍郎于時外事四夷軍國處斷稱為遼東班師高麗明年東征高麗京師大將軍:「天地不容忿逆子何以常法。」於是金光公卿臠割烹煮其餘

余杭任俠兩手煬帝遼東百姓騷動非常異志聚眾亡命遼東徵兵士卒:「去年吾輩父兄全盛死亡骸骨今天。」於是既而天下於是苦役莫不數萬吳郡以為吳郡天子僕射百官東陽會稽建安豪傑將軍祿大夫西官軍勝負進退十萬進軍百餘黃山戰死建安休兵自守得罪江都淮南流星江都未及竹木吳郡所在退保縱火退殺傷:「。」於是挑戰死者三萬其餘往往保險其後李子戰爭耀略過數經將領籌算文武志氣為己任開皇家產刎頸兵書助教史記》、《漢書》,門徒大業大都

家僮京師等同大喜以為謀計:「今天出征幽州千里中間一道艱危高麗退歸路不過之上關中天府不足率眾西天子萬全之中便東都理當固守歲月勝負未可知之下。」:「不然之下百官家口東都安能動物何以示威?」不行東都天下回應在朝是以軍旅不專同謀籌畫兩端使不肯:「同盟觀望大事奸人是非。」:「至於!」不用退:「反而如何!」西東都

李子尊號:「陳勝武將荀彧追蹤阿諛順意何者至於未有東都守禦天下救兵關中自尊!」宇文:「?」:「強兵隴右揚言遣使因此入關紿。」密謀號令西弘農:「西軍事安可稽留不得退大眾何以?」不從不能西至於

行入鄰人捕獲京兆煬帝高陽與其在途:「朝露高陽道中安得逃避?」密令使者:「其餘報德。」使者關外酒食宴飲喧嘩使者以為行次邯鄲宿穿平原饑饉樹皮歸天淮陽姓名教授數月不得五言詩:「玉露良多慷慨所為悵然懷古市井蕭何刀筆一朝時運萬古世上。」太守妹夫從子

會東萬餘其中降下:「持久人馬死亡滎陽休兵士馬。」於是滎陽城堡滎陽太守遠避:「