Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷79 列傳第44 外戚 Volume 79 Biographies 44: Imperial Affines

Click on any word to see more details.

隋書七十九列傳第四十四

外戚

外戚高位然而顛覆無德不知滿盈艱難社稷未免不足不足利物富貴驕人上官所以之際便煬帝經綸是以綢繆始終不易內外親戚在位至於玉堂四方三司終始一代之前可謂擾攘無有陷於市朝貿得以保全憑藉恩澤豈可同日所謂其事外戚

高祖

高祖之後不知所在開皇濟南男子自稱勘驗追贈太尉諸軍青州刺史外祖母夫人改葬州立京師大業上党郡太守職務不理不知

從父言詞鄙陋鄉里長安悲泣高祖:「不可大似。」犯忌諱違忤供給不許三司濟南太守自稱儀衛出入故人終於子孫中人荊州刺史武帝入關父母妻子西長安顯貴司馬宇文護寓居中山永業宗族田宅入關之後生子皇后高祖定州皇后遣人相見於是車馬財物未幾周武帝功臣異域太守歸於京師少長貧賤輕侮長者長短高祖丞相左右受禪追贈官爵:「盛典高曠獨秀長策廊廟臺階艱危太師刺史趙國萬戶。」夫人不當承襲:「不可。」於是趙國其弟河內金泉武平左右將軍將軍前後賞賜不可涼州仁壽大將軍煬帝嗣位蜀國未幾

河陽大業河陽長子開遠宇文成象殿宿衛兵開遠力戰善後將軍大業

附上蜀郡餘年宇文護長安高祖受禪左右將軍刺史大將軍刺史轉入皇后:「。」異母異母所為左右無有不悅左轉刺史怨言僕射大理皇甫大理常事日夜殺人財物潛移:「。」:「公家使。」便十一:「皇后使。」宮中於是:「無住宮中。」其事公卿公牛:「可以。」夫妻賜死詣闕於是除名有人為人以為未幾煬帝即位追念:「不幸追懷哀榮大夫。」:「戚屬凋落相繼祿大夫。」延壽

幽州刺史大業金紫光祿大夫平鄉昭明太子岳陽襄陽河東與其叔父湘東嗣位西魏太祖五萬江陵西平三百皇帝一同江陵嗣位年號內典周武帝之後彈琵琶:「陛下不同百獸!」高祖受禪遣使五百布帛五百來朝王公之上進退天子矚目傾慕賞賜之上後備王妃蘭陵公主皇后:「心所。」於是江陵專制來朝:「舊都故鄉懷抱長江。」拜謝五月臨終:「天慈子女甲胄士卒掃蕩上報嗚咽聖躬山嶽九泉。」嗟悼在位二十三四十四臣子孝明皇帝廟號世宗孝經》、《周易大小乘幽微十四

大度倜儻不羈博學文義弓馬遣人伏地東陽太子嗣位:「負荷其事自力內外才良咫尺警備之間不可設備世相情義江陵饘粥。」大臣年號:「奔走?」大將軍舟師公安叔父大將軍江陵大將軍宜黃臣下二百京師江陵父老莫不:「!」來朝武鄉叔父居民於是僕射江陵死罪十年莒國煬帝嗣位皇后內史宗族以上於是布列朝廷淡雅職務退縱酒而已內史私情答曰:「事事!」退尚書從父:「帝王?」:「!」:「相比!」:「之前。」羈旅降下友善童謠:「。」未幾祿大夫襄城弟子小名煬帝以為宇文出入宮掖內外未嘗不從宮中行淫江都宇文

聰敏屬文荊州刺史頗有與其叔父以為將軍刺史父老:「君子。」為主人見兄弟第三第三廢興之際江南宇文道士鬥志左右數人太湖民家為人長安二十一

大夫衛尉秘書監內史侍郎河池太守

史臣三五哲王顛覆繼軌使仁壽之前大業之後所致


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary