Back to collection

Book of Wei 魏書

卷18 太武五王 Volume 18: Emperor Taiwu's Five Princes

Click on any word to see more details.

 東平  廣陽 南安
太武皇帝十一皇后景穆皇帝椒房椒房東平椒房椒房楚王。[2]昭儀南安。[3]小兒虎頭龍頭,[4]

真君加車大將軍高平涼州諸軍吐谷渾至樂:「正道。」:「將軍制勝萬里。」間道至大白蘭河曲,[5]斬首五千其一萬餘

東平真君侍中中軍大將軍忠貞雅正太傅年少諸侯羌戎敬服東平世祖大臣中常侍太后南安

中軍大將軍顯祖踐阼長安大將興元謀反司馬太陽京師

真君侍中世祖中軍大將軍劉義隆鄒山,[6]守禦率眾三十設備萬餘宣王

梁州刺史削除北鎮久之提子員外所居高祖不許南伐洛陽遷都遷都追封世宗雍州刺史

提子文學父母哀號行人世宗刺史康王追封濟南

少有才學侍中退:「三公。」

從兄中山宗室博古文學齊名優劣尚書郎范陽吏部清河:「人才優劣造次中山太多濟南風流。」人為:「三王琳琅,[7]濟南。」姿琅邪有名未嘗心醉前軍將軍中書侍郎郊廟給事黃門侍郎本名侍中改名:「風神。」寄食相州御史中尉以為不謝領軍忿朝廷:「風流可觀骨鯁中尉。」威儀單車歎息侍中將軍光祿大夫尚書僕射

東道。[8]殺害元氏慟哭舍人迎接為人還報風神聞名設宴歔欷涕淚交下傍人不樂前後不以莊帝踐阼懇切人才僕射:「成名何必本土。」:「。」至孝事父母自經容貌憔悴尚書大司馬尚書

莊帝武宣皇帝廟號穆皇后高祖:「創業太上光武中興南頓光武大宗高祖聖躬猶子陛下孝昭叔祖大義宣王威權景王文王宣王文王大業景王臣子失序高祖宇宙稱臣穆皇后配享君臣未有其事。」

莊帝朝臣吏部尚書:「皇帝尊號太上南頓光武不由皇帝歷數神器不當太祖景帝王跡人臣。[9]國立高祖使天下在外追尊不亦尊卑何必而言君臣皇帝臣道以此為:『天子。』豈不晉文一代定數昭穆既有。」莊帝黃門侍郎中書侍郎

追尊彭城皇帝:「陛下中興憲章前古不法後世書籍未有其事使。」不從百官輿以為中古崇尚古義少有

司徒河陰率眾掖門不屈出帝太師太尉雍州刺史

風韻衣冠之下博覽不為章句居官不能清白舉止

孝友少有淮陽滄州刺史為政溫和不能清白侵犯百姓以此便襄王華林園孝友陛下:「。」:「。」於是君臣

孝友政理

百家二十五家百家之內二十五,[10]徵發不均蠶食久矣京邑八百唯一依舊百家十二十二萬餘歲出二十四十五一番富國安人
諸侯置妾第一第二第三第四第五第六第七第八所以繼嗣繼嗣聖朝由來將相公主王侯習以為常婦人今世天下令人強志家道離索內外共相父母嫁女逢迎相勸女工不受,[11]王公猶自一心妻妾妻妾姦淫之所以王公第一一周充數充數非禮使所居自絕祖父不孝
赤心使吉凶無不貴賤出兵倉儲朝章使妻妾使王侯將相功臣子弟滿無窮
有司不同

孝友:「今人王侯節制盛飾祭儀稱為至孝夫婦王化足以成禮而今成山林木林木之上鸞鳳煩勞天意不然以後,[12]官司不加同罪。」

孝友積年,[13]自守聲稱骨鯁善事權勢正直受禪

少有令譽侍中刺史司徒:「準的人物不及。」尚書右丞靈太后臨朝干政總括古今左丞

蠕蠕既得返國人大相率賑恤便宜

未嘗其所建武單于河東五千牛羊三萬長策牸牛畜牧其所便衣食
尚書人情寧肯不然假令何者人面獸心去留難測水草憂愁死亡其餘沙磧脫出百姓
貿上古交易巿溝壑之外巿


不計小名近利戎狄歷代不同北伐收下為重將帥甲士前世未能今天朝廷散亡因此善思
可以以往士馬朔方光武中郎將單于所在動靜安邊今朝成功蠕蠕疇日依舊其所使官屬使不容北鎮,[14]所謂天子有道四夷


先人強敵以防處分遼遠難測居人原野不堪之際相干還本未必不肯如此
朝廷不許

白虎三十拘留轀車日給稱為謝罪有司廷尉

冀州刺史勸課農桑境內稱為慈父號曰不臣州郡號曰致死防城都督參軍叩頭流血將士死事兄弟爭相數百叩頭,[15]使:「義士。」五百,[16]冀州刺史

東道彭城朝廷天子萬年

永安樂器殘缺莊帝:「太和公孫修造金石十年成功儒生得失太常營造召公沸騰施用往歲大軍戎馬交馳所有樂器以來東北十四東北西北西南調律不和十四便正則周禮繁雜討論實錄十二月十二宮律呂相生十二。」于時咨嗟太傅尚書長孫承業

出帝入關

廣陽王建,[17]真君楚王廣陽簡王

哀王

定王

形於色兼有武略高祖徐州刺史廣陽高祖南伐違失指授:「叔祖不上!」遺詔尚書僕射咸陽四面三百二十周一二百大將軍尚書三司

飲酒沉醉在世前言自得顧忌年老彭城北海高陽賞賜出入道路司空司徒

立功有益公私委付愛敬人物後來才俊為時知者以此命薄世宗侍中太保

宜都孫女司空聰明婦人家道

,[18]肅宗刺史