Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷21下 獻文六王下 Volume 21b: Emperor Xianwen's Six Princes 2

Click on any word to see more details.

彭城
彭城姿太和平王西大將軍顯祖有所文明太后不許吉慶高祖晝夜屬文

高祖將軍祿大夫軍國無不車駕南伐將軍宿左右食邑二千如故彭城

高祖金墉城梧桐:「梧桐梧桐?」:「梧桐?」高祖:「何以?」:「虞舜岐山。」高祖:「。」之下高祖:「君臣肅然不盡餘光。」仰觀:「『其實愷悌君子莫不』,歌詠。」黃門侍郎應詔高祖一字:「天下之至。」:「聖朝神筆令譽。」高祖:「一字本體。」:「三百一言陛下一字足以。」

:「退。」次于上黨路旁松樹十數高祖賦詩令人:「可作。」詩曰:「松林松林山川何如風雲。」高祖大笑:「調。」:「生母謝世彭城存亡。」如故

高祖漢陽中軍大將軍鼓吹一部:「親疏異同成文曹植陛下不顧。」高祖大笑:「名相道德相親無慚復禮。」

高祖喪服從容:「喪服義解不許酒醉傳說交情。」御史中尉:「自古未有天子陛下千載一時。」

三千使都督諸軍中軍大將軍:「便將士。」於是大眾須臾一向行宮一向為人高祖:「大吉。」高祖:「中軍其一兵法。」便慧景大雨高祖:「國軍獲勝每逢雲雨新野南陽。」:「天心。」高祖露布:「露布四海耳目必須宣揚天下大用。」高祖:「。」有人高祖:「所為。」:「先聖。」

及至豫州高祖家人:「不深何以一宗風標實足師範荏苒至今便責成宗室不舉不為。」翌日:「奉詔不從』。長幼不謂。」高祖:「。」軍國:「,[1]便二事三分。」

高祖醫藥軍國遐邇肅然異議當世之上洛陽:「今世至尊氣力竭心聖體四海意外不然便非但榮辱存亡!」左右莫不嗚咽引入便高祖神力虛弱消息汝水周公故事告天顯祖高祖懸瓠常侍輿晝夜飲食而後

車駕舍人:「六師新野受命。」高祖:「汝等艱苦情義忠孝躬親。」悲泣:「宿陛下撫育使聖躬萬國蒼生。」慧景五百:「第六保康折衷功臣大道可以社稷酬賞一千。」:「榮枯以此情願。」:「比來朝野。」司徒太子太傅如故

蕭寶卷顯達高祖使都督中外諸軍六師高祖:「有所。」高祖:「如此不濟社稷方便違心在於諸葛孔明異姓受託!」行次高祖:「努力。」車駕顯達部分諸軍退高祖:「短命死生氣力不濟顯達國家安危在此一舉社稷異姓!」:「布衣知己先皇陛下股肱加之忠貞出入遐邇成王疑惑陛下愛臣便未盡始終所以所以陛下退。」高祖久之:「尋思理實。」世宗:「第六叔父清規白雲綢繆提攜丘壑長兄百年之後沖挹使成不亦孝子。」

高祖行宮喪事僕射任城左右數人高祖安車出入平常可決宛城安車輿內外知者舍人奉詔世宗發喪

世宗即位高祖咸陽久之:「非但辛勤危險。」:「高年不覺艱難。」:「!」高祖居中醫藥夙夜左右至於衣帶忿因之遷怒悉心高祖顯達洩漏逼迫悲慟出入俯仰及至東宮官屬多疑異志上高:「』,五宗』,道德』,經緯天地』,大行皇帝尊號孝文皇帝高祖。」世宗

世宗宰輔世宗悲慟不許懇切世宗以外使都督安平諸軍大將軍定州刺史世宗固執不許

尚書王肅:「親親高盛是故光宅曲阜東平彭城六師肅寧道中參詳一千五百。」:「倍增足以。」世宗世宗:「奉辭哽咽歲月便奉承至德。」京師

景明蕭寶卷豫州刺史壽春都督諸軍如故尚書王肅迎接壽春:「明德內外司徒。」揚州刺史休息遐邇安靜揚州建安水陸之至壽春至於西建安斬首數萬司馬司徒如故八百陳伯之水軍相繼二百部分將士率眾斬首九千俘獲烽火淮南:「壽春鎮壓任重元戎飄颻經略虧損覿夙夜制勝公私凱旋給事黃門侍郎。」

寬裕絲毫淮南其餘至今壽春蕭寶卷太守豫州數人常參坐席:「生平皓首西餘光幾何聖化應力尺寸生死德澤。」:「殿下。」遠人如此

京師世宗東堂引見:「,[2]屈尊昏迷叔父高明凱旋。」:「安新不能宣武遐邇侵擾非唯天顏春秋當之陛下使罪責。」司馬司徒中山不許尚書司徒如故不免勢利高祖其事不許遺詔世宗情願歎息詔旨殷勤

咸陽驕矜頗有不法北海世宗世宗得人不宜宰輔勸世高祖領軍情願以為忿左右密令忠言世宗:「不可。」礿王公世宗宿壯士六十引入殿世宗:「南北不容何人久違叔父高蹈。」:「出入綢繆公私陛下龍飛求解宰輔不為陛下天聽定州往年洛陽功效幸免未幾陛下微臣。」:「宿閑靜世務之至退不移高尚貞固財力成立歲月分給從簡。」

太師:「君臣位形上下唱和自古不賴而後陰陽先民所謂山林賢人君子不然安民所謂先知天下寶曆叔父內外沖挹陰陽是以從容復辟。」世宗家人:「奉還便傾注。」不得已

世宗京兆廣平暴虐不法宿隊主羽林世宗山水知己妻子鬱鬱不樂議定高陽學者高祖裁決加以美容善風端嚴出入文史披覽不輟自古帝王賢達至於世子三十名曰要略小心謹慎過失閑居愛敬傾心清正儉素無私

朝廷冀州樂陵太守。[3]京兆尚書