Back to collection

Book of Wei 魏書

卷24 燕鳳 許謙 張衮 崔玄伯 鄧淵 Volume 24: Yan Feng, Xu Qian, Zhang Gun, Cui Xuanbo, Deng Yuan

Click on any word to see more details.

    
好學陰陽讖緯昭成使應聘諸軍:「。」昭成賓禮代王長史國事明帝

苻堅遣使朝貢:「代王何如?」對曰:「仁愛經略高遠一時常有并吞天下。」:「利器退安能?」:「上馬驅馳主上百萬號令若一南方所以北方。」:「國人多少?」:「十萬百萬。」:「馬太。」:「中川東山西二百北山有餘孟秋略為滿以此使未盡。」堅厚

昭成太祖長安以太苻堅:「臣子大人鐵弗狡猾多變不可素有先發良策而立陛下亡國。」

太祖即位吏部給事黃門侍郎尚書見禮太宗經傳朝政世祖賜爵鎮遠將軍神䴥元年

散騎常侍平遠將軍

太守世宗

字元少有天文圖讖建國歸附昭成代王郎中明帝三十昭成長安苻堅從弟行唐和龍未幾繼母

登國太祖太祖以為司馬參贊慕容太祖使姚興率眾太祖:「未有時而慕容無道疆埸老兵是以遣使將軍機會因此不再千載一朝然後不亦。」兼行太祖關內:「河陽所以神靈忠信歃血之後休戚。」

明年慕容太祖:「豈能。」退垂死上書勸進太祖

陽曲賜爵安遠將軍皇始元年六十三將軍光祿大夫幽州刺史高陽

洛陽慕容冠軍司馬太宗洛陽雁門太守洛陽嘉禾世祖將軍鎮將

寄生興元

洛陽安國中山太守

安國廣寧太守將軍賜爵東光天安平遠將軍冀州刺史東光

白虎

字元少有天文圖讖建國歸附昭成代王郎中明帝三十昭成長安苻堅從弟行唐和龍未幾繼母

登國太祖太祖以為司馬參贊慕容太祖使姚興率眾太祖:「未有時而慕容無道疆埸老兵是以遣使將軍機會因此不再千載一朝然後不亦。」兼行太祖關內:「河陽所以神靈忠信歃血之後休戚。」

明年慕容太祖:「豈能。」退垂死上書勸進太祖

陽曲賜爵安遠將軍皇始元年六十三將軍光祿大夫幽州刺史高陽

洛陽慕容冠軍司馬太宗洛陽雁門太守洛陽嘉禾世祖將軍鎮將

寄生興元

洛陽安國中山太守

安國廣寧太守將軍賜爵東光天安平遠將軍冀州刺史東光

白虎

沮陽遼東太守昌黎太守五官純厚篤實好學太祖代王長史

太祖蠕蠕蠕蠕六百太祖:「不宜深入還軍。」太祖日食太祖及於廣漠山下既而太祖:「外人?」對曰:「。」太祖:「蠕蠕奔走畜產輕騎出其不意。」以太:「長遠。」

常參決策太祖禮遇優厚:「杖策委身,[1]千載不易主上姿囊括六合混一四海風雲騰躍非人。」竭誠

兵強兄弟乖離共相太祖:「大意希冀參天籠罩宇宙後患其內遣使慕容共相聲援東西勢必然後總括英雄遐邇千載一時不可。」太祖終日大人記功

慕容太祖:「滑臺長子竭力爭鋒愚以為卷甲。」太祖

皇始給事黃門侍郎太祖南伐中山太祖:「城池勢必一說古人。」太祖寶書成敗和龍中山武將幽州刺史賜爵臨渭寡欲勸課農桑百姓

京師司馬德宗尚書創業奉上不顧嫌疑太祖南州州里未嘗相見中山忿

七十經書刊定愛好人物以此永興上疏:「庸人太祖天地革命溟海恩寵陛下龍飛顧問舊疾彌留氣力有罪溝壑犬馬不盡中夏西遼海異教乘時經略廣德使干戈文德武功太平不獨前世遺恨結草。」七十二後世大鴻臚太保文康

大官廣寧太守

昌黎太守

主簿

同時中書侍郎散騎常侍將軍賜爵容城

次子少有臨渭太守武昌散騎常侍使持節都督幽州廣陽安樂諸軍將軍城鎮大將和龍大將所在著稱中都大官大將軍冀州刺史

赤城太和世宗金城

散騎常侍左將軍庫部尚書賜爵永寧

白澤,[2]十一居喪世祖好學博通當世高宗殿給事中參預機密

蠕蠕顯祖引見尚書僕射:「車駕京師危懼不如持重固守深入退不久追擊。」白澤:「陛下顛沛遠圖安於不然輿自守退陛下留神。」顯祖

白澤本字顯祖白澤出行雍州刺史清心顯祖監臨一口至大尚書罪狀輕重白澤:「詔書尚書以下受禮伏惟考績黜陟幽明不易公卿風化藉此治道之下皇朝所謂堯舜憲章文武不已忠臣使至於委任責成下民。[3]律令祿如此期月可望。」顯祖

太和初三謀反刺史文明太后白澤:「上天故殺天下仁者不為周書父子兄弟肆虐轘裂無辜奈何仁者西所以歎息孔子所以伏惟昭明,[4]雷霆宗姬輿不以人廢言留神省察。」太后散騎常侍殿尚書

太和一千御史喪事將軍相州刺史廣平

長子左右長史員外常侍大司農大中

熙平蠕蠕遣使來朝抗敵匈奴故事遣使

聖王疆理荒遐不及羈縻太祖神武姿聖明經略不暇一方中國夷狄高祖光宅雷霆熊羆北伐使主上按劍不出世宗運籌帷幄衣裳萬里于時醜類遺志大明臨朝澤及國富兵強往日求和不許先帝陛下高祖世宗
歸附春秋所謂」。小人夷狄其所由來久矣是以高祖世宗莫逆不一於是乎屈膝至於王人匹敵加之相望無益聖朝假令使稱職終軍長纓不願輒敢固執
上下歸順聽受位於天子籠罩損益干戚文德懷遠不已雲沙之上都護陛下盛事務農安邊豈可兼并取笑當時文公問鼎王孫古方陛下陛下衡山蒼梧昆弟何以高風以為使如此須臾
不從

將軍刺史大中孝莊太常大司農

員外

白澤刺史宜陽

長子將軍光州

給事中奉使疾苦將軍刺史

西將軍荊州刺史

寧遠將軍城鎮

清河武城高祖司空石虎司徒長史關內慕容黃門侍郎才學少有號曰冀州神童

冀州虛心陽平侍郎冀州從事記室修理處斷苻堅太子舍人著作冀州功曹太原知人近代未有避難齊魯之間丁零司馬昌明:「豈不惜哉!」慕容以為吏部尚書左丞高陽內史著稱立身雅正