Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷43 嚴棱 毛修之 唐和 劉休賓 房法夀 Volume 43: Yan Leng, Mao Xiuzhi, Tang He, Liu Xiubin, Fang Fashou

Click on any word to see more details.

    
河南劉裕以為將軍太守泰常山陽潁川文武五百太宗冀州平遠將軍荊州刺史世祖歸化中山太守清廉九十

真君長安率眾漢川劉義隆梁州刺史不得班師太和平南將軍兗州刺史

滎陽司馬德宗刺史劉裕義真長安司馬義真世祖神䴥蠕蠕將軍步兵校尉世祖散騎常侍將軍祿大夫南人飲食調適意世祖尚書加冠將軍常在

奴婢牛羊諸軍攻城宿士多行宮劉義隆海南大變大將軍金紫光祿大夫位次之下

其中涉獵推重論說陳壽三國志良史著述文義成章以來:「長老諸葛亮武侯應變所長』。」:「不為何以劉備九州鼎沸英雄奮發君臣魚水不能天下荊州退巴蜀𨄅之間之下以為不亦失實時宜勢力以邊抗衡出兵隴右陳倉不復攻城野戰堅守發病退?」

太延大官

高宗尚書殿尚書散騎常侍壯大至於軍旅處分山谷和平大將軍

長子猛虎太安東宮舍人大夫散騎常侍蠕蠕顯祖勇決太和豫州刺史

長史

劉義隆司徒從事滑臺在家乳汁家人:「年老復有乳汁如此歿。」世祖固守以內宗室輕薄為人江南

安人。[1]喪亂隴西敦煌李氏沮渠蒙遜外甥避難招集民眾二千蠕蠕蠕蠕

二十遣使蠕蠕部落至于高昌蠕蠕阿若五百高昌阿若歿前部王國沮渠橫截遣使世祖前部伊洛擊破斬首三百

世祖成周焉耆伊洛奉詔羅城龜茲焉耆輕騎一百西域有力

正平元年詣闕世祖以上高宗將軍酒泉太安濟州刺史大官甚多以是六十七西大將軍太常酒泉

學生太和將軍長安刺史將軍如故二十

州城長史中堅將軍太守普泰將軍秦州刺史

武定滄州

叔父安西將軍顯祖華州刺史將軍如故平定聚眾顯祖給事平定討平自號殘害百姓二百狹路擊破平原追擊太和十六

太守

興業太守平原慕容北海劉裕北海太守好學文才兄弟延和有時

中郎將幽州刺史慕容遣人不從將軍勃海兗州遣使將軍兗州刺史歸寧母子北海延和妻子巡視答白歷城歸順主簿歷城國軍形勢

詐言:「父子兄弟束手歸化明王?」:「如此兵甲望風富貴縱令豈不妻子,[2]。」乃至妻子攀援哭泣號咷回還誓約:「耳目妻子。」妻兒國軍形勢:「歷城。」:「妻子南朝妻子!」然而與其:「強兵方城便。」

:「更為善觀形勢。」於是為期:「父子便即為。」山河:「使三軍覆沒!」妻子顯祖平南將軍冀州刺史平原:「如此之後。」於是:「事勢可知。」固執,[3]

著作南門上人:「僕射得無!」於是門人悉知維持不得:「父子內人。」冬至歷城知道宿有名懷寧縣縣令

有志太和北邊高祖

高祖方山大言:「聖明。」高祖尚書問曰:「。」於是引見:「出自平原流離以來九十真君十一世祖太武皇帝祖魯太守利於鄒山歸國廣寧太守不及天安威遠亡父兗州刺史慕容水陸往來要路母子母子慰勞亡父官爵司馬河內母子亡父:『本朝尊卑誅滅本朝令尊塗炭為人僕射歷城。』歷城亡父聖朝妻子天命深重亡父等比。」高祖:「歷城西歸命豈能足以。」:「聖旨所見何者七十唯有古今未有危急古則如此明明不及弦數千萬不可同日亡父固守非一。」高祖:「歷城便是兵力。」:「聖旨便取勝俯仰?」高祖:「至少殷勤。」:「文武遭逢國有徐州刺史而已閉門歸降父子侯爵論功。」高祖:「。」:「異狀。」高祖:「先覺退?」:「父子歸順閉門補過僧祐叔父歷城僧祐威遠淪亡督率救援郁洲歷城束手聖朝亡父僧祐?」高祖:「僧祐東海去留任意他人是故所以。」:「亡父歸國至公僧祐至公。」高祖

尚書:「假令僧祐豈可!」:「日月堯舜宰相豈不?」尚書:「妻子何者?」:「。」:「知母朝廷僧祐妻子相反?」:「僧祐來歸?」:「。」:「僧祐亡父大丈夫立身處世豈可妻子亡父本心所以歸化不敵天命有所。」高祖:「,[4]。」:「再見無期陛下。」高祖:「。」既而待遇,[5]羽林世宗高陽太守延昌平遠將軍光州刺史

員外將軍青州

篤厚徐州王府騎兵參軍

青州參軍

博識才思

叔父。[6]早亡東陽自立為時母子出家,[7]既而太和高祖河南人士兄弟改名

小名清河輕率州郡切責相繼宗族主簿不復州郡招集壯士常有

起兵起兵清河太守起兵西司馬甚為歷城加法將軍太守罷兵百姓

慕容舊宅兄弟情理清河將軍長孫自大山南二十平遠將軍騏驎冀州刺史從父清河太守濟南太守平原太守太守高陽太守河間太守從父樂陵太守高密太守

歷城京師供給武侯平遠將軍,[8]給以田宅奴婢親舊賓客坎壈豐足太和將軍青州刺史

內史闇弱功曹受納衣食廣陵王青州從事平原幽州長史公事

宣威將軍大城永安青州太傅從事

叔祖