Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷101 氐 吐榖渾 宕昌 高昌 鄧至 蠻 獠 Volume 101: Di Peoples, Tuyuhun, Dangchang, Gaochang, Dengzhi, Man, Liao

Click on any word to see more details.

 吐谷渾 宕昌 高昌 鄧至  
西號曰白馬三代之際一朝秦漢以來以南漢川以西自立漢武帝中郎將郭昌巴蜀種類中國

建安部落勇健,[2]以為四面三十六豐水有名千万千万飛龍強盛晉武帝西將軍外甥令狐元康自號將軍賢王以為關中人士以為將軍賢王分部自號賢王頭號賢王河池自號使將軍賢王頭子使冠軍將軍賢王河池將軍,[3]自立石虎十年天水十一小弟使姑子三王左右三王自立桓溫秦州刺史太守十二自立自立。[4]太和秦州刺史太守世子自立統一自立遣使文帝,[5]秦州刺史

元年苻堅關中逃奔苻堅,[6]尚書領軍苻堅擾亂盡力率眾隴右歷城二十倉儲自稱將軍自號以為秦州刺史登國,[7]秦州自號隴西乞伏自號西將軍秦州刺史武王二十部漢中遣使朝貢南大將軍姚興不得使平南將軍梁州刺史漢中

劉裕初中文王,[8]西大將軍三司秦州刺史劉義隆義熙,[9]元嘉正朔:「善事善於始光世祖公孫南大將軍都督梁州刺史

昭王臨終:「撫慰國事。」:「長君孺子。」自立劉義隆將軍,[10]次子將軍秦州刺史

四方豐實依附司馬飛龍為人

劉義隆梁州刺史法護不理刺史梁州白馬漢中使司馬先驅遂平梁州

京師世祖南大將軍秦州公主西將軍南大將軍三司西校尉自立大秦建義王后世子太子百官天朝貢獻劉義隆不絕國大災異大秦太延世祖車騎大將軍樂平河西高平諸軍詔諭奉詔

益州涪城巴西雍州七千。[11]世祖中山行宮河間

本國文德京師文德文德自號西將軍求援文德文德陰平淮陽豹子諸軍文德漢中妻子僚屬資糧公主京師賜死公主問曰:「父母?」公主:「婦人守一。」以此得罪

高宗刺史大官歸國天水太守正光尚書不得益州刺史密令叛亂不肯漢中其事大行賄賂都督天生秦州

文德漢中,[12]陰平劉義隆荊州刺史

元和以為白水太守元和歸順高宗南大將軍京師元和自稱自立遣使歸順顯祖既而高祖西將軍歡喜

小名顯祖小名遣使謝罪方物高祖都督秦州刺史西將軍西戎校尉從子高祖

子集白水太守西將軍京師都督秦州刺史安南大將軍南蠻校尉漢中戎馬將軍諸軍蕭賾。[13]

景明爵位都督秦州刺史將軍漢中車騎大將軍三司安王年幼漢中歸順白馬率眾求援心願立功率眾漢川既定不得扇動大號並稱安西將軍建武將軍京師以為益州前後法樂刺史石柱相率反叛朝廷以西正光刺史招撫風化大行遠近內地後唐未幾其後自立

吐谷渾遼東鮮卑歸一吐谷渾部落慕容氏七百吐谷渾吐谷渾二部遣人吐谷渾:「先公處分何不!」吐谷渾:「飲水發動所以萬里之外。」長史。[14]吐谷渾:「以來先公卜筮享福子孫。」數百悲鳴西如是一回。[15]:「可汗人事。」部落:「兄弟子孫昌盛玄孫其間百餘玄孫。」於是西陰山假道追思吐谷渾。[16]子孫以此鼓吹大曲

吐谷渾西南白蘭千里逐水西北

吐谷渾六十長子身長七尺勇力過人子葉大將:「便白蘭土俗懦弱小兒倉卒不能股肱孺子。」十二

為人號曰射中:「朝朝自苦。」嗚咽:「無益不勝。」至孝曾祖昌黎公孫公孫得以王父吐谷渾

專權不能大將不復世子號曰」,憂思十五。[17]干等。[18]自號車騎將軍義熙自號將軍沙州刺史回數不生草木沙州」。

兼并地方千里強國西墊江:「?」長史:「水經墊江廣陵。」:「?」遣使方物未及劉義隆元嘉遣使朝貢暴病臨死諸子:「先公車騎大業先公。」二十長子:「汝等地下。」[19]:「。」:「十九。」不能:「一心然後社稷。」

劉義隆隴西招集六百南通蜀漢涼州

世祖侍郎大寧歸國京師世祖遣使大將軍西秦:「王府流轉混一還鄉、[20]張華人家在此遣使遐荒存亡感戴。」

世祖公卿朝會施行太尉長孫議郎博士二百七十九:「前者以為政教不禁威遠西秦納貢以為華夏陛下王官同上至於多少臨時以來頗有故事單于二乘單于其後匈奴敵國不過數百。[21]西秦桑蠶便當不得』。衰微小白天下無益南陽宿西秦所致而已塞外因時乘便侵入未有經略登上』。聖朝五霸西秦朝廷左右西秦四海天下一家秦州京師隨後請乞使破家即為臣妾。」:「公卿西秦金城隴西自取便是何須西秦綿使增益非一而已。」貢獻劉義隆隴西

太延遣使惠王西大將軍三司西平將軍劉義隆河南世祖涼州西沙漠世祖遣使遣使使者欲歸京師世祖至大河西追擊斬首五千白蘭長史率眾三千歸降西將軍白蘭于闐國死者數萬罽賓遣使劉義隆求援金酒

出入朝廷正朔劉義隆封爵河南世祖遣使西大將軍沙州刺史西平使四角。[22]高宗白蘭金銀牛馬可以忿兄弟使不能疲勞白蘭不為國家遣使臣妾而已何必國有:「相近左右南山不過牛馬一舉。」陽平建安頭等給事公孫南山諸軍