Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷108之三 禮志四之三 Volume 108c Treatise 4: Rituals 3

Click on any word to see more details.

太祖至於武泰皇太后皇太后皇后高祖太和十四文明太后營山九月安定王咸陽河南廣陵王潁川平王北海太尉尚書東陽司徒淮陽司空長樂尚書僕射平原詣闕:「大行皇太后斷絕陛下先王適時世代不同古今自古能行陛下至孝上古濟世中夏不可春秋至孝企望禮數天下幸甚日月山陵。」:「。」

:「五帝無數三代高宗康王先行即位於是至孝賢明隨時義存百姓是以即位不暇不必所以經綸魏晉所以陛下以至虞舜萬古曠世天下之一廢禮其事之至。」:「髣髴山陵。」

十月:「憂心濟世經綸天下百姓漢文作戒不得近世不易皇太后淵識始終遺訓聖人臣子陛下上達黎元不勝憂懼。」:「倍增山陵公卿。」

:「癸酉詔書日月山陵陛下倍增休戚之至不敢以為天下之至王業皇極之至至尊不得是以魏晉不過世事隨時不可以無為有為文質不同古今久矣革命歷年相繼兆民企望文明皇太后稽古淵深送終足以陛下以至晝夜纏綿百姓所以憂懼所以躬行一日可以山陵告終,[1]之前陛下終始悲惶遵奉一日天下蒙恩仰賴。」:「。」

既而引見太尉等於太和殿尚書:「先后平日政治一旦公卿喪事荼毒崩摧。」:「不識古義國家舊事所知遠祖重光世襲凶服左右因而世祖高宗目見升遐受任長安不在陛下以至不滿坐不安席成事奉行。」:「慈恩昊天常事不能朝夕足以成事所見祖宗武略修文聖訓古道先世不同太尉舊式可知大意其餘喪禮古今異同成事之中喪禮尚書。」

高祖:「日月推移山陵公卿魏晉倍增前者山陵實用于時匍匐哀號公卿便人情不足聖人君子不可旬日之間。」:「聖心。」高祖:「自古以後能行所以即位天下未知皇極以為敦厚不易臣子無不蒙昧以免在位未能四方萬國聖訓使痛恨。」

:「太古以來據有成事漢文斷獄四百承平不變以此不為即位之際有所聖君明主陛下杜預自古天子無有以為漢文所行是以。」高祖:「不同嫡子即位父子聖母昊天而已所以臣子荒廢政事所以不理不敢吉禮朔望公卿不當固執杜預適時與其』,孝道簡略。」

祕書:「明德保養母子不受明德論功母子陛下前世成規臣下至心兆庶。」高祖:「不宜至德不受所以眷戀不從慈恩不能蓋聞孝子居喪美麗內外相稱而已不復奉旨不忍片言後事默默不敢聖靈是以太祖龍飛中原太宗世祖四方銳意武功修文高宗顯祖因循內外上下憲章四海因循以為。」

:「所行魏晉。」高祖:「又稱中夏不可喪儀之後依據。」

:「不足朝政吉凶。」高祖:「不忍奈何親舊先后何為不可朝夕使不害公卿從此之際使一周寒暑不盡忌日情結之後受日庶民小官羽林五品三月三月駙馬來年三月舊式貴賤遠近。」

:「深遠歲序改易。」高祖:「百官久曠獨有依次王政。」

:「王孫從而不為不孝貴賤相似借以有所不從所以。」:「其父可謂改道。」高祖:「王孫送終及其今日道者乃至聖心寧可有所後代今日春秋夫子,『』。以來行事不必躬親聖言自行致敬昊天宗廟倍增吉事。」

:「行事宗廟次於山陵不可。」高祖:「祭祀聖經廢禮公卿獨行。」

:「不為不為廢禮。」高祖:「宰予不仁孔子不足高宗』。周公以降可怪康王先行即位於是不安先賢居喪在前。」 :「成事依附杜預古今曾參匹夫夫子以為其事陛下悲惶躬行一日足以聖人不及陛下典禮。」高祖:「隆德思戀感發曾參曠代今日不必所以經綸魏晉所以』。以為權宜救世魏晉簡略喪禮遺忘公卿偏執便在於平日公卿當今四海禮樂日新政和不足及至今日便使魏晉如此未解風致而已當今聖母政事經綸內外使君臣天下上代得以不假及其四海終於曠代未有非常一時公卿冠冕行禮萬國。」

:「因循至德所在陛下稽古出於自然斟酌古今。」:「當今江南東西難測是以。」高祖:「衰敗豈可!」