Back to collection

Book of Wei 魏書

卷110 食貨志六 Volume 110 Treatise 6: Finance and Economics

Click on any word to see more details.

莫不洪範八政為首」,周禮萬民賦斂是以古先哲王莫不務農躬親貢賦九州飢寒飢寒不能赤子攘竊犯法以至於其所王政之內使仁義禮節所謂衣食足榮辱天下大亂生民干戈幸而十五

太祖中原喪亂農業經略使東平河北五原至于塞外屯田登國珍寶畜產三十牛羊四百既定中山十萬京都口授制定京邑東至代郡西南極其外四方四維八部勸課農耕收入以為殿躬耕籍田率先百姓八十戎車不息有年足以

太宗永興有水宮人神瑞京畿之內遷都博士於是山東有司勸課:「人生勤則不匱庶民三農生殖園囿草木鳥獸百工成器行商通貨臣妾勤力。」歲數豐穰畜牧

泰常六部滿調戎馬

世祖即位開拓四海五方不易倉廪貨物庫藏歲時鳥獸

疏闊綿。[1]於是天下不周戶口錯亂始光一切郡縣

神䴥廣漠窮追蠕蠕東至西張掖方物其後成周歸西焉耆單騎龜茲舉國臣民一時不可勝數龜茲億萬恭宗真君恭宗下令帝紀此後數年之中軍國

高宗頗為太安遣使二十天下觀風疾苦使者州郡墾殖田畝飲食衣服閭里虛實盜賊劫掠貧富自此

太祖中原世祖平方收獲珍寶和平黃金十二白銀玫瑰:「九州來賓錯用紫金白銀範圍文麗。」綿布帛二十內外百官京師七十

顯祖即位儉素率先公卿所以黎庶天安大旱淮北率眾進軍數年山東征戍轉運以為貧富千里千里納米京師本州

太安高宗常賦之外調十五頗為尚書:「軍國資用愚以為不可。」:「使地利無窮不竭百姓有餘不足。」未幾調於是賦斂

舊制民間四十六十服用不依尺度高祖七月一準違者有司檢察同罪

太和百官祿品第天下調二十調以為官司祿調滿調、[2]十九綿萬年雁門靈丘廣寧平涼長平白水縣,[3]青州北海平昌平昌縣高密高密泰州河東徐州東莞東莞雍州、[4]咸陽三原雲陽銅官宜君縣華州華山徐州豐縣、[5]東海郡贛榆麻布

下詔天下

十五以上四十,[6]婦人二十奴婢一頭三十耕作
奴婢
不在不得。[7]不足
二十五十依法多種不禁
不得違令
世業不還不足不足不足不得不得
麻布婦人奴婢
老小癃殘十一七十不還寡婦
正月身亡奴婢明年正月
,[8]依法
不樂不足不足內人空荒不得無故
新居以為居室奴婢男女十五以上之一
正從不得同時
子孫公田授受授受其所之間其所
隨地公田,[9]刺史十五太守縣令更代
不立豪強徵斂十年給事中:「五家一黨鄉人長三征戍之一民調十五以上未娶調未娶二十奴婢麻布以此為大率調,[10]調內外百官此外調八十不從孤獨貧窮不能。」

高祖於是遣使其事:「所以通有所以勞逸通則不匱勞逸自古常道由來使使然後平均是以洿損益輕重不同當時以來戶口籍貫不實包藏富強兼有貧弱不足賦稅輕重同科均輸無異致使淳化民情使。」百姓以為不若豪富施行有餘於是海內

十一大旱京都加以公私橐駝行者十五道路所在贍養遣使省察業者主司審覈不明郊甸甚多死者承平衣服珍寶太僕弓矢十分衣物太半工商鰥寡孤獨

十二安民有司:「州郡調分之京都官司豐年之一。[11]如此積財州郡十分之一以為水陸雜物肆力六十征戍雜役二事數年之中穀積。」施行自此公私豐贍有水不為

世祖河西水草以為牧地畜產二百橐駝牛羊無數高祖即位之後河陽牧場戎馬十萬京師軍警河西習水死傷河西正光以後天下喪亂

世宗延昌有司長安驪山登山三百潔白上品常令漢中漢水淘金年終梁州刺史鑄鐵兵刃所有相州武庫

西域東夷王府以致羽毛神龜正光之際盈溢靈太后公卿下任左右不能百姓

之後經略江淮於是轉運百姓道路屯田民和有司水運隨便石門、[12]白馬黑水濟州大梁軍國自此

三門:「西河北河東正平平陽綿公物華州別有六十河東別有五十州郡多少遠近造船十三三十九作手足以七十八七百八十四十八十四十造船七百應有一千四百三百造船上覆雜事一千一百造船多少當州不假汾州調不過百里華州不滿六十依舊車送陸路倉庫調公私便。」

尚書郎中:「濟民國是大禹疏決穿受納百川當時長者便防禦倉庫營辦七月十月州郡調,[13]然後之中守護上船耗損。[14]河中缺失不得違失使一如天險千里便利開創不可之後須知御史虛實。」尚書以為上代中古是以以為方舟蜀漢稱為口實豈直東都利益從來久矣事宜郎中公理舟檝遠近公私不宜在前昔人關中京洛不均鴻溝古迹水陸難易不等損益不可同年通水五百三百校計不少州郡通水今年調舟檝假充其先修治使可通如此久安。」尚書高陽尚書僕射:「