Chinese Notes

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

宁夏回族自治区 (寧夏回族自治區) Níngxià Huízú Zìzhìqū

Níngxià Huízú Zìzhìqū proper noun Ningxia Hui Autonomous Region
Domain: Places 地方 , Subdomain: Ningxia 宁夏 , Concept: Autonomous Region 自治区