Back to collection

Xin Shu 新書

Scroll 4

Click on any word to see more details.

匈奴事勢

匈奴大率三十戶口三十未及妨害陛下何不使能者陛下耀匈奴陛下其事中國匈奴大國匈奴犬馬匈奴臣民塞外隴西遼東有分使月氏然後天下威德內行不然不遂嘿嘿竊聞匈奴當今東胡匈奴出奇不大不已十萬北方天下安得陛下何不

:「匈奴不敬不順邊境中國不義狡猾奈何?」對曰:「漢陰三苗中國四夷遠方莫不

陛下以此單于 匈奴無道陛下事勢天子使匈奴陛下夢中陛下日出灼灼一言不疑莫不事勢陛下匈奴自視以爲見愛天子慈母陛下胡人自視所長與其當天愛人好人愛好一生必將

不可以不足動人從而足見陛下國有匈奴來者家長單于出入匈奴時時人人冀幸以爲可以匈奴使大人有所胡人在旁未嘗來者時時垂涎其所使者使有所知識胡人婦人三十使樂府吹簫舞者少間擊鼓偶人携手之後婦人先後扶侍使者樂之人人唯恐其後以此陛下所以陛下有時高堂邃宇奴婢嬰兒畜生此時使居處單于時時匈奴傾心人人惟恐其後以此時時有所而後大人嬰兒貴人可愛大數胡人使力士武士近侍嬰兒近侍貴人佐酒使酒錢人偶嬰兒戲弄且自嬰兒貴人既得貴人而立人人惟恐其後以此四者安得

大變大約不可尊翁長吏大夫謀士吾人中外符節[]安得匈奴之中使單于以爲在後貴人單于南面慈母將吏水流使單于使稽顙陛下匈奴

關市匈奴遣使不得已使者使足以自守飯食一二胡人長城匈奴𣿧飲酒匈奴貴人其二萬人遠期近期之內匈奴

:「敵國而后至多財用?」對曰:「然而有餘。」問曰:「何以?」對曰:「國有天下匈奴邊患使上下天下盜賊罪人蓄積無已上去使天下使匈奴。」:「天子人民。」:「天子天子詩曰:『之下莫非莫非王臣。』天子戎狄天子天子天子今天天子。」
事勢

匈奴天子不敬天下無已繒綵入貢蠻夷諸侯不息陛下

匈奴不過一千天下執事陛下有意使臣胡人諸侯屬國匈奴之內之間陛下而後屬國不復忠臣而且所以
事勢

陛下淮南子淮南。□□□□□□陛下謝罪皇太后之前淮南譙讓舍人陛下王人天子橫行美人黃金陛下淮南不可然而淮南天子皇帝不行天下不知天子功臣以爲無不稱病天下怨言誹謗陛下皇太后不受天子使者奉詔僵臥詔書天下不知罪人少年天下淮南陛下死罪以爲病死陛下天下大指不當陛下

如是淮南罪人淮南子罪人罪人足以天下前事不以可知淮南子豈能須臾不如非人陛下天下淮南如此陛下未便不敢豈能陛下所爲報仇伯父叔父令尹西司馬無不代王發憤仇人而已

淮南仇人足以便一心闔閭使吳王燕太子丹使荊軻王政陛下之中荊軻之間便所謂陛下留意
事勢

十年十年蓄積天下大命有餘不濟守則懷柔管子:「倉廩禮節衣食足榮辱。」自古嘗聞古人:「。」有時物力天下蓄積天下天下侈靡天下殘賊大命振救事情天下何以四十公私可哀失時狼顧安有天下

饑荒天下不幸有方千里何以卒然邊境百萬何以相乘天下大屈勇力子孫未必遠方可以天下以爲陛下

王制:「不足。」王制陛下奈何使所以可以流涕
鑄錢事勢

竊聞鑄錢民人抵罪十數家屬知識榜笞不少必然不少不便陛下

使天下鑄錢鑄錢不可得甚微無異張法鑄銅有法上將召禍日報不止於是鑄錢死罪鑄錢陷溺

民用不同若干不受不立使天下不能不可郡縣不同苟非

農事善人奸邪不祥奈何︰「。」不得何以鑄錢鑄錢棄市不足不勝法禁大事陛下不得天地星辰陛下不可以

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary