Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷七十八    列傳第三 宗室 Volume 78 Biographies 3: The Imperial Family

Click on any word to see more details.

宗室
江夏王廣寧縣公道永安淮陽王道長平新興長樂武王河間漢陽廬江淮安神通王道隴西渤海

太祖世祖皇帝

南陽高祖武德追封

太祖歿

梁州刺史謀殺隋文帝不克武德追封東平生子

江夏王道高祖即位略陽河東十七討賊:「?」對曰:「未可烏合之眾持久堅壁。」:「。」既而

突厥數萬閉城伺隙高祖:「任城。」任城

突厥五原逐出耀威武千里貞觀元年大理太宗經略突厥都督大同行軍李靖可汗六百刑部尚書吐谷渾寇邊千里窮追:「。」大軍吐谷渾殊死其後江夏鄂州刺史久之:「四海士馬使天下遊觀絕域顧不得不為人心不止!」明年都督晉州刺史禮部尚書

高昌怨望從容:「。」所以對曰:「尚書郁郁不平。」:「無不爵位未及不宜使。」既而:「。」

高麗都督輕騎形勢不敢深入:「二十山川見天。」便高麗間道如期:「何以!」五十

前鋒四千十倍保險:「不以前軍清道輿?」左右出入合擊奴婢四十部分請罪:「漢武帝王恢不如秦穆公。」不問陣傷太常

高宗永徽遺愛長孫無忌褚遂良宿怨遺愛象州五十四無忌得罪好學士大夫宗室相州刺史

武德廣寧貞觀交州都督以南不得忽忽交州都督

永安武德

太原行軍工部尚書內史侍郎攻城外援紿:「金剛一敗塗地不如。」尉遲大敗高祖晉陽招魂大將軍

高平刺史曾孫

簡素宗室大夫儀表關內鹽池判官肅宗平涼未知朔方留後士馬使肅宗肅宗員外再遷宗正

寶應母喪持節州縣公事未嘗使代宗給事中兵部侍郎

河北西觀察使入朝御史大夫京畿觀察使德宗嗣位太子山陵使祿未幾散騎常侍尚書僕射致仕太子太保

貞元通書

夏州河南

淮陽王道技擊武德十五金剛王世充建德輕騎南坡命中東都洛州刺史山東行軍

不肯:「兒子大將進退實在大軍莫如不利。」歿十九太宗追悼:「深入遠圖哀哉!」流涕大將軍

大將軍貞觀十四將軍慕容弘化公主吐谷渾鄆州刺史

漢字韓愈古學為人進士拾遺

敬宗宮室沈香:「沈香?」王政興元幕府

文宗屯田員外史館修撰實錄》,宰相不假御史吏部侍郎袁州排擠汾州刺史司馬有司不二十年不得數歲州長不復大中宗正

御史業已以為

王祎三司生子

長平武德內史長孫於是不恤漁利感受大戰百里勞軍長孫

久之突厥入寇將軍中流大將軍范陽刺史麟德隴西高宗不許自殺

原州都督長史生子江都宗室棄官復位耆舊宗正隴西益州都督長史開元滿四百大將軍秦州都督陪葬所謂將軍山水揚州參軍自有

新興任職涼州都督

先天雍州長史有名太平公主」。參軍:「!」尚書郎

長樂高祖:「有罪?」禮部尚書宗室涼州都督不逞左右

太宗境外宇文左右間道長安奔突御史無異賜死別傳

烈王朔州生子

西平領軍大將軍武德生子、〓。

木訥義寧太常突厥可汗和親祿刑部侍郎武德金剛稽胡便

河間元王

高祖已定京師山南大使巴蜀三十進擊:「食人。」:「不然列城獲之?」

明年信州當是時江陵嘉納信州夔州大治李靖使江南江陵巴蜀首領子弟實質水陸十二夷陵戰艦:「奈何?」:「洞庭內外何所進兵覘候往返江陵。」救兵巴陵內外阻絕荊州

屯田百姓僕射遣使安慰四十九州朝廷號令南海

未幾壽陽行軍元帥引兵九江李靖〗、節度變為失色自如:「禍福諸君威靈問罪!」堅壁不出奇兵餉道不動明日使羸兵俄而大敗退保梁山乘勝死者窮追江南甲第二部奴婢七百不貲東南僕射更為揚州大都

威重石頭自衛頗為無狀宗正二百涼州都督晉州刺史貞觀禮部尚書河間

歌舞伎百餘寬恕退讓太宗宗室:「所居壯麗而已歿不才不為他人。」十四五十司空揚州都督陪葬

盜賊天下太宗謀臣麾下獨有方面崇義

崇義刺史益州都督長史威名宗正

乾封都督金吾將軍檢校雍州長史高宗:「關中法令牽制不可以法令可以利人。」秋官尚書幽州都督:「庶人不及室家不願。」吳王

濟北郡武德尚書左丞終始刺史

漢陽高祖使突厥可汗和親大喜遣使:「不少使。」同知長揖意象自若不為不可

將軍荊州都督政務清靜相攻遣使威德不敢長史長命御史大夫宜州刺史散騎常侍

濟南將軍廬江武德山南東道僕射河間更為幽州都督朝廷任職領軍將軍結婚心腹

太子陰謀太子太宗舍人:「事變未可知大王懿親受命十萬使者屬吏太子齊王大王勢能自保?」:「。」北燕刺史曹參:「發兵刺史何以?」:「奈何?」對曰:「山東豪傑建德失職王能使使復舊不從河北呼吸然後突厥太原大王西入關天下。」以內翻覆猶豫:「使無能諸君族滅富貴!」:「討賊。」左右數百被甲:「諸君詿夷戮?」:「小人!」京師庶人

孝王海州刺史生子神通

淮安神通大業長安高祖逮捕亡命崇禮舉兵太原平陽公主自署關中行軍