Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷九十     列傳第十五 二劉殷許程柴任丘 Volume 90 Biographies 15: Two Lius, Yin, Xu, Cheng, Chai, Ren, Qiu

Click on any word to see more details.

劉弘
劉弘雍州大業欲望。「超我後天形成道德宗教社會意識,,後期與其犯法歲餘亡命自給太原高祖太宗非常由是出入臥內大事長孫順德左右攻下西老生光祿大夫引兵大使開山西扶風次長故城金光甲士數百諸軍尚未最先高祖二十京師第一大將軍

淺水戰力臨難不屈如初太原平陽自拔一總勁卒西歸路堅壁金剛介休合擊將軍突厥步騎萬人西

貞觀謀反除名歲餘刺史封爵衛尉國大將軍朔望祿職事太宗前軍加封一百三司都督陪葬

諸子奴婢十五:「使可以。」

開山
開山江南京兆開山尺牘高祖大將軍西元帥長史開山劉弘故城賜爵丞相府

吏部侍郎文靜:「公等。」開山說文:「逗機。」大敗除名頃之爵位東道兵部尚書吏部王世充

東道大行僕射貞觀十四淮安神通河間民部尚書政會高祖永徽司空

政會
政會大業太原司馬高祖麾下政會急變然後舉兵政會

大將軍曹參丞相府武德衛尉留守太原調遠近晉陽豪傑政會形勢官爵祿貞觀洪州都督太宗:「政會。」於是民部尚書

南平公主高宗汝州刺史次子長壽天官侍郎司馬監察御史申屠正色:「無私?」酷吏


進士轉運巡官劍南昆弟幕府以為潛入吏部尚書員外山南不肯使者河中鐫諭使自新諫議大夫持節君臣大義順服使稱旨翰林學士即位中書侍郎平章太原固執不可侍郎玉山守信陳兵列兵左右長安傳呼宰相來者:「公等禁軍惡名?」長樂萬歲」。是日京師尚書僕射謀取大臣武寧節度使太常河中節度使婿太原:「河中不若最善。」所居王行瑜執政司馬吏部尚書吏部兵部王建東川劍南東川節度使平章使留後為兵尚書司空


子長進士海軍節度使倡家宰人日入詰朝:「是非。」聲言精明不能珠翠由是


進士補闕翰林學士避難山南襄王史館修撰景福水部郎中韋昭於是天子厚禮共謀大哭:「人為宰相西門奈何前日蹈覆轍?」由是不得自陳山南詆毀不容」。:「宰相使左軍相親殿其父身為史官勸進太原使西制度。」:「兄弟未始不幸。」王行瑜相繼崖州參軍水部員外


安陸楚州刺史皇帝高祖同學相愛大業夷陵十萬煬帝所部王世充篡立遣使武陵歸國刺史安陸高祖平生

應接溫州刺史婿西陵戰艦夷陵荊門戍守荊門以便王世充見殺敵人獨資為止

荊州流涕貞觀荊州都督孝昌縣夷陵涼州都督次子

藝文進士給事中黃門侍郎龍朔高宗遼東敬宗:「。」犯人為人:「宰相百姓?」:「強兵重鎮天子!」:「?」敬宗久之刺史相州寬治不忍清白》,修飾更為戶部尚書幽州都督陪葬自有力士洛州長史


萬歲天元契丹入寇使崇州東都:「朝夕謹守!」武后蘄州刺史死難監門海東慰勞使使


以軍將軍安西大都鹽山涼州都督輕騎突厥使:「!」四面惟一路得乘夜城中兄弟


節本濟州東阿隋末所在聚眾數百鄉里後事李密八千左右自衛」,:「百萬。」之一王世充以內北邙以外偃師中流墜馬為人王府金剛建德王世充搴旗不一宿太子刺史:「大王左右手不敢!」太子大將軍七百貞觀瀘州都督領軍大將軍顯慶行軍胡人未幾刺史致仕大將軍益州大都陪葬清河公主


晉州臨汾武力任俠太子高祖平陽公主起兵間道太子建成齊王河東建成:「逮捕。」:「不可公子以為不如疾走太原。」聞義領軍大都長史晉陽形勢:「老生。」大師老生力戰臨汾遂平京師光祿大夫臨汾高祖即位大將軍征討大將軍吐谷渾党項寇邊失色遣人琵琶使女子斬首五百貞觀大將軍華州刺史大將軍太宗荊州都督將軍謀反交州都督巴陵公主太僕刺史襄陽遺愛謀反刺史自殺公主賜死


七寶定遠太守撫愛:「所以門戶!」十九守靈司馬都督不從棄官仁壽調韓城未幾高祖河東高祖晉陽太子龍門高祖:「四海以外重任不忍晉陽天下將家子練達?」:「殘酷兵役不止天下息肩神武嚴明城邑關中起兵何不人情使入關宣布威靈梁山韓城自下然後永豐京師關中已定。」高祖:「!」光祿大夫步騎梁山大使高祖:「外事。」既而韓城進擊光祿大夫永豐高祖即位刺史王世充新安邙山水運關東河南安撫大使徐州宋州使勸退:「老將。」俄而虞城鄢陵質子百餘:「故世質子父兄奈何?」質子土人質子城中:「子弟安可?」質子梟首門外:「?」退:「。」虞城不能徐州大使都督太子太子得罪通州都督貞觀故人禁遏以此有司在外對仗太宗:「不能不以有如子弟不幸!」大臣不對


河南洛陽弓馬折節三司將軍平城刺史著名漢王使婦人蒲州挺身宇文傾心武陵公元代州刺史煬帝朔州刺史不悅盛稱和美太守由是和善天水郡將軍大業海南黃門侍郎太過盡情煬帝未知於是