Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷一百七十八  列傳第一百零三 劉蕡 Volume 178 Biographies 103: Liu Fen

Click on any word to see more details.幽州昌平春秋》,興亡浩然救世進士元和中尉不能天下文宗即位元和宿海內號曰」,群臣天子痛疾

大和賢良方正直言百餘

古先哲王無為居簡日用建中天人陰陽仁壽盛德不可三代風流以降

不敢三五祖宗是以多端京師太學明教在乎在乎風靡枝葉法則不形所以治平浩然宿時雍

大夫古今富庶和氣本源輕重叔子中庸不得不得有時庶人商賈陛下中外直言至於不識陛下使聖時天下昧死

古先天地陰陽陛下以為哲王不遠何如不敢陛下之至左右股肱大臣三五祖宗興亡當代成敗以下不得以上不得救災精誠廣播冗食多端選用失當中外學校授任非人制度不立陛下教化枝葉安有安有不形陛下小臣安敢陛下小臣陛下道分禮樂和氣最上唐堯考績叔子虞舜大德之中陛下安危存亡陛下

所謂哲王不遠陛下力行始終而已春秋》:。《春秋明王天道,《春秋明王動作終始運行不息陛下居簡無為大業建中盛德安有三代循環:「何如。」

所謂左右股肱大臣」,陛下之至不宜陛下國家存亡社稷安危未知陛下布衣不足大計有所不然以為陛下社稷天下四海四者國家艱難不可容易太祖高祖太宗玄宗至於陛下二百其間聖明擾亂未有不用賢士一日顛覆大器宗廟萬古春秋》,居正董仲舒漢武帝未盡陛下即位所以所以正道正位。《春秋》:「吳子。」疏遠賢士刑人陛下祖宗開國春秋明法正道篡弒居正骨鯁輔相得以得以奈何天下陛下陛下威懾朝廷海內群臣天子不得帷幄曹節今日春秋》:「定公元年。」正月,《春秋以為不得不得廢立不得陛下不得太子不定社稷春秋》:「。」《春秋兩下天下所以春秋》,趙鞅晉陽春秋陵夷跋扈達人大節春秋天子征伐諸侯海內發憤竇武不顧畢命陛下明知春秋》,襄公襄公不能所以殘賊春秋不敢其事不敢,《失身公卿大臣陛下陛下不能不用臣下不行奸臣是以失身有害裴回陛下感悟然後陛下何不便殿當世老臣扶危侵陵迫脅門戶掃除不得不得可以

所謂三五祖宗興亡當時成敗天下十二居官左右在下在朝安危取舍秦二世敗亡不見安危不知取舍大臣奸人不遠讒佞陛下之所以之所以戒懼陛下無謂廟堂賢士猶在王臣陛下不用居官左右趙高陛下神器固有天命固有祖宗固有忠臣固有陛下強暴微弱強暴奸臣微弱敬宗陛下祖宗三五

所謂陛下有所以下不能有所以上不得」;百姓塗炭陛下陛下百姓春秋思慮耳目人為不知所以自取滅亡國君之所以尊者社稷社稷之所以百姓百姓社稷不得社稷不得治天下不可不知百姓百姓陛下赤子陛下令慈仁者教導故人神明父母不然陛下親近賓客聲勢饕餮忠誠故人豺狼仇敵海內處處不得不得鰥寡孤獨不得疾病不得加以左右聚斂因緣上達九天九泉鬼神陰陽萬重不得告訴士人歸化百姓歸命盜賊不幸因之陳勝吳廣不獨赤眉黃巾不獨所以陛下發憤扼腕痛心如此百姓塗炭陛下陛下百姓安得使陛下有所有所漢元帝即位七十奸宄黎元不能賢明陛下即位兆庶四海之內莫不死亡之中陛下四方歸於歸於聚斂因緣正直便仁惠耳目上下萬國兆庶蘇息無不無不

所謂」,自立君子陛下未必未盡在乎知人正時知人正時固本守法不足嚴刑不足人流守則不可陛下奸邪左右疏遠朝廷愛人奉法以及天下

所謂仁壽仁壽制度教化制度財用財用教化刑罰刑罰仁義壽考仁義和平災害四方萬物

所謂救災在乎精誠春秋》,魯僖公之中文公之中不害變則成災陛下成災

所謂廣播在乎春秋》:「貢賦百事。」陛下百事三時

所謂冗食春秋》:「。」《春秋百姓黎元不乏

所謂多端選用失當國家不盡任人不明陛下用人其實故人多端

所謂中外不一春秋》,齊桓公諸侯明天王官春秋然則五帝三王高祖太宗正名分外亡命中外井田農事