Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷二百一十五上 列傳第一百四十上 突厥上 Volume 215a Biographies 140a: Tujie 1

Click on any word to see more details.

突厥

夷狄中國在前史家蠻夷盛衰中國突厥吐蕃回鶻雲南群臣

以為

未詳班固未盡其中何以之外不為不為嚴守使不能不得。「中夏四方」,。《:「王侯。」長城所以趙簡子長城長城中外全國歸咎後魏長城以為人治千里三十萬人旬朔匈奴高祖不能匈奴冒頓豈不然則天下歲月武帝中國艾安華夏積年以為然而武士練習斥候精明匈奴西北七十皇室淑女穹廬掖庭良人沙漠子女方物臣仆。《:「。」奈何天子匈奴兄弟報子中國蠻夷父子男女姿君臣金印王侯牧馬數萬之外華夏人力中國胡服戍卒歸於危亡傳送不為無上不能臣妾不用亡國未詳班固禮讓。」何者禮讓君子所以禽獸夷狄聖人飲食聲樂來朝門外人體使馨香使綺羅招怨豺狼華人步卒險阻騎兵平地堅守競逐使不得使不得蟲豸禮讓班固未盡

杜佑

區區關中強國京師犬戎數百古今商鞅以為地利二百四十三晉田宅子孫使應敵不得五十人為五十強國其後仕宦人才人為白渠四千五百永徽不過六千五百地利人力欲求不可長安七百匈奴未嘗舉國不過北邊潼關西終南十萬吐蕃綿力不及中國農夫險要自守而已天下大臣戰士兵甲車馬天下宿縣官千夫大將其餘張皇奔走一日一月子孫兵士大都回視菜色之上大將不得三軍之間不專元和十萬天下然後長慶未幾不能如此

廣德建中吐蕃岷江以南前鋒不能不能:「西戎南蠻。」使子弟成都山川要害文宗成都以北八百貧民因緣掠殺不能常有非常戍卒山川緩步流汗刻薄沙參:「要害出於春耕衣食有無。」施行

突厥吐蕃回鶻盛衰先後東夷西域輕重以南

突厥匈奴北部金山蠕蠕繁衍強大可汗薄海大漠子弟大臣二十八衛士可汗牙門狼頭

大業可汗華人契丹室韋吐谷渾高昌建德李軌倔起百萬未有高祖太原司馬文靜使二千五百京師使者武德元年祿來朝太極殿九部牙帳內史:「魏文帝城門無故文帝?」夏州五百太原病死長樂群臣使遣使三萬以為使其弟可汗

成公遣使潞州使牛羊萬餘皇后齊王正道建德立正正朔百官定襄萬人二千城中婦人女子不能明年謀取正道左右:「先人不祥無知。」天雨國中不見公主不立其弟可汗

五原祿宇文使五原太守五原發兵太子建成榆中於是河南

可汗使其弟突厥使者文素:「兄弟子孫今天文帝立正。」歲入父兄驕氣中國不足經略天下然而

利率雁門定襄使者漢陽太常大將軍長孫順德使相當代州行軍河東原州穿不能有所

明年順德紿:「。」使:「突厥。」殿不敢新城數萬合圍死者進擊忻州高遷突厥萬人山東定州十五雁門男女五千分數於是太子建成蒲州李子可汗夏州五百二千汾州刺史五千宇文引出明年小小勝負太子建成北邊進擊

不勝齊王出入驅逐八月原州所在齊王

關中可汗數百挑戰失色大言:「國家突厥何為深入來自可汗殺傷無益。」:「急難香火?」不對遣使:「議事。」於是反間歸心見思:「我見。」聽命

突厥:「府庫子女所在長安。」使中書侍郎宇文南山群臣:「夷狄自古中國數年可汗。」群臣所以大匠五原靈武舟師中書侍郎:「匈奴。」使大道江南船工大發戰艦遣使不能天下十二是以

代州都督新城敗績於是高遷蒲州突厥敵國:「天下未定姑息。」李靖潞州行軍敗績中書侍郎陷於鄆州都督德政任城王道彭州不能原州將軍

涼州進犯李靖西將軍秦州三大大抵深入七月十萬武功京師戒嚴高陵尉遲涇陽斬首謀臣:「可汗百萬!」太宗:「可汗父子不可都畿自誇!」不如不許房玄齡將軍玄武可汗光明部隊輕敵:「所知突厥掃地不能無所畏使不能在此!」翌日白馬便橋突厥:「陛下既而退奈何?」:「突厥君臣可汗西長孫無忌李靖潛師幽州大軍其後反覆即位安靜殺傷未及欲取』。:「!」殿將軍護送突厥三千

貞觀元年回紇使不勝輕騎大雪凍死朔州聲言:「匹夫不可不信無禮。」

明年自陳求救:「不可奈何?」兵部尚書:「夷狄。」將軍太原經略長城:「突厥盛夏三月滿遷徙無常六畜不用鬼神