Back to collection

Xunzi 荀子

彊國篇第十六 Chapter 16: A Powerful State

Click on any word to see more details.

火齊莫邪然而不可以牛馬忽然然而教誨調不可以不可以教誨調城固敵國不敢禮義節奏故人愛民權謀傾覆

有道狂妄--不可禮義如是百姓父母神明不用不用道德禮樂不明不時不形然而不服刑罰誅殺然而雷擊如是百姓[]誅殺愛人無利百姓從而不和人心如是傾覆滅亡狂妄。--不可道德狂妄滅亡

公孫子曰西致命:“社稷。”:“退相攻退用力退不宜受賞。”

致命使有罪非獨人為先王之道古今古者明主大事大功大事大功群臣士大夫庶人祿是以上下一心三軍是以百事功名不然先王之道楚國受賞其後以為豈不致命

荀卿天下忿湯武不以天下匹夫不可得桀紂然則得勝不如道遠夫主相者不能不能私欲公道通義可以兼容相國相國然則仁厚君子國政正是如是不為君臣上下貴賤至於庶人莫不天下賢士相國相國莫不一天相國不為世俗之所以百姓爭奪若是可以()西不絕開陽三國如是天下大笑兩者桀紂聖王之後子孫天下天下宗室土地千里眾數億萬俄而天下桀紂湯武桀紂湯武桀紂湯武桀紂為人湯武為人爭奪禮義辭讓忠信比方湯武其所桀紂湯武功名得勝得人禮義辭讓忠信五萬數百數萬數百爭地然則之所以不足所有若是湯武功名不行為人不恤不行苟得而已衝入不為故人所以養生安樂莫大禮義樂安禮義莫大愛民兩者詩曰:“大師。”

湯武廣大然而憂患不可天下之一所謂湯武湯武使使三王之間然而使使使所謂湯武廣大古者之一天下諸侯未有千里江南西常山--大梁二十松柏西海常山天下海內中國然而憂患不可天下之一所謂廣大然則奈何誠信君子治天下國政正是曲直咸陽不順而後若是不復出於塞外天下若是塞外諸侯不如

孫卿子

孫卿子便山林川谷形勝入境風俗百姓聲樂有司都邑官府肅然莫不恭儉忠信士大夫出於出於歸於無有私事不比朋黨莫不士大夫朝廷百事恬然所見之至雖然然而功名不及

不勝不勝不勝凡人小事大事然後如是不勝小事小事之至大事之至國危而後亡國而後而後亡國不可可以功名不可日志財物大為政教功名--速成詩曰:“。”

之所以以上不敬所以不敬如是天下百姓之所以應聲為人不可不順萬物安於下調內外上下然則天下次之古者本義天下桀紂天下為人必將禮義忠信然後大本白刃不見不辭以此為緩急


Note: Text contains comments

Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary