Back to collection

Discourses on Salt and Iron 鹽鐵論

卷八 Scroll 8

Click on any word to see more details.

第四十三

大夫:「以來修好和親單于先帝可以不可以將帥功勛粲然海內偷安君子不可有司文學。」

文學:「匈奴和親納貢君臣相信安樂耕田數年縣官閭里耆老及其之後退無用沙石之間不能自守。」

大夫:「匈奴虛名不從紿何故高皇帝仗劍九州九州不行匈奴閭里萬里匈奴天下何不天下何不不信長城之外五帝不忍三王。」

文學:「聖人失和聖人宇內鞭策愈加高皇帝所以仗劍天下內外交通天下安寧世世三王?」

大夫:「七十公開自卑至上至大先祖子孫軒轅涿鹿蚩尤黃帝成功手足當世後世四夷萬世先帝興義強暴朝鮮西百越匈奴蚩尤用兵所以以為黎民遠慮。」

文學:「中國四夷不恤國內不知是以天下諸侯?《:『雍雍旭日。』吳王便不知進取不知不知:『。』『不遠。」


第四十四

大夫:「封國三晉諸侯家臣不義諸侯宗周不能西宗廟先帝紹興其後潁川天下朝鮮陸梁西帝號四夷足跡。」

文學:「其所海內陸梁三晉積德爭強禮讓不竭火暴戰國然後諸侯至今不絕安得?」

大夫:「中國邊境肌膚內外手足無邊戎狄東至中國中國匈奴蠶食邊境。《:『憂心。』不息先帝興義祁連天山龍城匈奴單于失魂斬首莫不挫折以降屬國長城之內之外於是下詔徭役勞苦。」

文學:「累世積德天下莫不以為恩施戰勝天下海內使蒙恬擊胡河南以為築長城其所長城相望李廣莫不寒心不能社稷之至。」


第四十五

大夫:「齊桓公趙武靈王東胡千里遼東朝鮮匈奴鷙鳥匈奴不敢南面餘年及其諸侯中國擾亂匈奴紛紛非特齊桓匈奴群臣上下。」

文學:「壤土簞食壺漿患者一心愛民孟子:『不由仁義強戰。』中國所以擾亂蒙恬諸侯越裳其後諸侯力征分散是以得意其後匈奴蠶食諸侯月氏兵威一家一意先帝匈奴:『西域便匈奴!』以為不過都尉御史大夫有餘未見匈奴不為百姓黎民不能匈奴中國?」


西域第四十六

大夫:「匈奴兵強之內驚動以南文帝蕭關烽火甘泉群臣不知京師西大宛康居先帝廣饒張掖以西隔絕瓜分是以西域匈奴右臂長城以南放縱蓄積遂意。」

文學:「迫於循環處於五湖之間相次金鼓旌旗行軍未定所謂匈奴無窮東西南北不可窮極輕車利馬不能負重以求茫茫未知網羅三軍罷弊以為不可數不可公卿大夫賢良文學所以公卿百姓匈奴定安留心本議不順

大夫:「不克使人主不遂忿西域瓦解先帝武威舉國以降器物寶馬臣妾匈奴奔走未盡遠處祁連天山群臣以為匈奴先帝群臣匈奴譬如未成功業強敵為主未可盡忠。」

文學:「有司外國一時其後張騫大宛天馬安息縣官甘心大興歷數而後萬里過半寶馬四夷相望困苦萌生盜賊不能城邑不能然後大夫此時百姓元元山東豪傑頗有異心先帝聖靈斐然在於匈奴為主可謂?」


世務第四十七

大夫:「諸生妄言滑稽不可匈奴不治謀臣以為諸生不可諸生三王有司行當蒸庶寧邊?」

文學:「齊桓公百姓諸侯存亡天下其後葵丘之會春秋三王之所以之所以齊桓所以行文障塞仁義中國無干。」

大夫:「不可以無備不可以禦敵。《:『民人不虞。』宋襄公不備誠信不知權變危亡春秋中國匈奴時而誠信無義猛虎。」

文學:「春秋無敵。』仁厚天下賓服德行足跡莫不異國重譯天下君臣相信上下輯睦干戈不用老子:『。』莫不莫不安得?」

大夫:「心腹情素司馬反之符契相信匈奴不信不測見利乘便潛進無備道路?」

文學:「誠信天下四海樂之不以不以賢良上下道路賤貨貴德!」


和親第四十八

大夫:「魯哀公不知不知君子築城自守自備不仁是以古者匈奴心腹匈奴潛進空虛不振邊境有司。」

文學:「通關單于以下往來長城之下其後王恢馬邑匈奴和親不解不息邊民不解十年介胄耕耘老者超越足以流涕寒心仁者不忍。《:『。』來者君子有禮四海之內兄弟內省!」

大夫:「春秋會聚之後相從不止相接未嘗禽獸春秋紿匈奴和親反復不移用兵。」

文學:「中立天下麒麟莫不范蠡出於長於霸王不從無不。《:『行潦。』隨之周公修德越裳影響為政親近?」

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary