Back to collection

History of Yuan 元史

卷一 本紀第一: 太祖 Volume 1 Annals 1: Taizu

Click on any word to see more details.

太祖

 太祖天啟聖武皇帝鐵木真蒙古太祖世祖義兒既而寡居天窗金色神人臥榻驚覺義兒義兒狀貌奇異沉默寡言家人:「後世子孫。」分家不及義兒:「貧賤富貴貲財!」青白八里所得蒼鷹野獸義兒以為

 逐水義兒結茅出入自此生理一日:「義兒得無?」自來義兒中路:「無所屬。」以為壯士義兒之前

 義兒歿禿生子小兒田間草根以為乘車:「輒敢?」死者忿馬群諸子不及被甲:「以往不能。」既而乘勝唯一長孫乳母積木第七民家贅婿不及十數計無所出三次竿牧馬父子先後:「。」紿:「?」:「。」問曰:「經過?」:「。」:「前導?」:「。」同行相去刺殺紿如初問曰:「何為?」乘隙刺殺前行山下數百童子熟視紿童子於是登山四顧童子真率臣屬形勢營帳黑河以便往來由是部族

 歿歿歿歿歿併吞部落盛大至元十月追諡神元皇帝

 塔塔兒部長鐵木真太后凝血鐵木真武功族人赤烏用事嫌隙絕不眾多赤烏近侍火兒:「何為!」太后太半麾下薩里禿薩里牧馬左右射殺以為赤烏合謀三萬駐軍大戰

 當是時之中赤烏民眾所居相近出獵:「今夕宿?」:「宿所願從者四百糗糧奈何?」宿飲食明日合圍使左右:「赤烏兄弟車馬飲食無人有人鐵木真太子?」赤烏不能所部來歸赤烏:「我方自今車轍。」不能中路赤烏

 功德日盛赤烏非法赤老

 旄車之前革囊之前革囊:「?」所為於是頗有從者左右:「復仇。」二哈遣使請和二哈塔塔兒部長金主丞相完顏迎擊麾下有為六十徵兵舊怨五十:「?」沙磧妻孥數月

 來歸部長封爵故稱祿嗣位殺戮昆弟叔父百餘西夏相與稱為部長發兵河西回鶻回回三國契丹既而橐駝交好近侍安置

 未幾與其部長脫脫資財因此足以有為敗走脫脫不以

 部長不服前鋒軍勢高山馬鞍未幾驍將日暮營壘明日不疑潛移異志退薩里既而吾等察知不備遣使:「我人太子雪恥?」木華黎博羅赤老以往大敗成擒須臾將至大敗以為

 赤烏薩里赤烏部長大戰敗走魯班塔塔兒赤烏白馬部長不成遣人大敗自由:「性行昆弟我輩?」帳下:「吾輩西夏道路?」至於不能

 駐軍起兵塔塔兒部長大敗

 不知於是魯班塔塔兒合為禿河岸:「同盟。」士卒麾下告之起兵

 壬戌發兵塔塔兒塔塔兒二部誓師:「遺物軍事。」既而族人背約其所分之

 脫脫敗走既而復出魯班塔塔兒騎乘北邊高山不動大戰使進攻既而不能滿溝澗大敗起兵道經

 長子朮赤禿頗有違言明日:「他人鴻雁寒暑常在北方鴻雁。」意謂不可不成乘隙:「太子通信不利父子。」:「我等太后諸子。」大喜遣使:「巧言不足。」合力使者往返:「太子遺骸喋喋不已。」縱火牧地

 癸亥父子遣使:「向者相從。」許親以為有所不成舉兵圉人其事前鋒火力最後親兵之中退

 駐軍阿里:「叔父來歸河西土地人民大有西日沒遣人大有來歸資財半月大有未嘗毫髮不以為意傾覆民人國家大有魯班塔塔兒海東無不大有五者?」:「向者何如。」:「事勢至今不可唯有竭力戰鬥多言何為?」左右阿里告之:「欲立之既已伯父欲立之不可中輟欲立之於是推戴本心至於如此三河祖宗肇基他人所有善事無常如此汝輩!」一言

 遣使進兵河水同盟妻子形勢微弱勝敗未可知危懼河水渾水艱難沙陀大敗稽顙河源謀攻使:「太子不知所在妻孥