Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百三十 列傳第十七: 徹里 不忽木 完澤 阿魯渾薩理 Volume 130 Biographies 17: Cheli, Buhumu, Wanze, Aluhunsali

Click on any word to see more details.

元史 一百三十 列传第十七

 ○

 曾祖马步元帅太祖中原读书至元十八世祖召见应对常侍左右民间有所访东北大军不胜烦扰饿边民牛马赖以存活利用二十三奉使江南风俗访行省理财所在:「所以祭礼育人安可?」嘉纳。  二十四尚书省引用天下钱粮积年参政行省乘风督责亲戚不胜其苦中外骚动顾忌激烈大臣失礼左右:「所以不顾国家不复奸臣使陛下。」于是羽林三百珍宝奉旨江南江浙湖广弃市天下往来过门。  御史福建行省平章政事黄金五十白金五千不平引兵号令严肃秋毫无犯酒食:「官吏所致来归即为平民。」未几枭首胁从漳平三十一京师医药大臣。  大德元年江南御史大夫一日:「国家御史臺所以肃清风俗教化御史大体伤风御史毋庸效尤。」江浙行省平章政事江浙甲天下平江嘉兴湖州江浙松江淤塞封土水道淤塞由是朝廷行省疏导数万。  平章政事十月四十七家资不满二百佐理功臣太傅三司追封至治同德功臣太师三司追封武宁王江浙行省左丞

 ○

 大人高车烈王可汗可汗西北太祖遣使答曰:「同事可汗可汗不忍。」太祖太祖皇后世祖征伐世祖威名日盛:「主上素有远涉危难殿下独处安全?」世祖南征鄂州钓鱼阿里世祖阿里异志皇后世祖上都。  世祖即位未及大用世祖给事东宫太子北征国子祭酒许衡日记以为世祖十六贞观政要规谏久之历代帝王诸生读数成诵一字至元十三上疏:  ,《:「君子成俗!」「不成不知道。」建国教学莫不后世汉朝学校诸生魏道武帝北方既定中原生员儒学历代学校。  平南建置学校陛下晋武帝子学隋文帝太常唐高祖州县及至太宗国学学舍二百国学太学增生博士乃至高丽百济新罗高昌吐蕃酋长子弟入学国学之内八千高宗因之国子监子学太学算学高祖五十二而已郡县五百而已六十而已学校如此堂堂大国不下千万陛下神功自古未有学校尚未。  儒学岂不诸色仕宦蒙古人仕宦世务陛下使令学制未定嘉禾不易人材众多通习汉法古昔学校然后大都国学蒙古人十五以下以上百官子弟凡民俊秀定制师表博士助教教育使人伦物理讲解经传修身齐家治国平天下小学之类设置教授本业小学经书应对进退律科通晓习字算数然后一日之间更次子学其事加点义理为主有餘作文日月岁时利钝功课赏罚之上之下改过假日假日无故数年以后学业有成学官蒙古人品级诸色未成依旧学习可以从政然后学官能者使不可生员增减不时天下观感兴起然后郡县成俗无不。  如此可行左丞商议施行不胜。  。  十四利用十五河北道按察使护送西佛事真定驿按察使不敢下狱倔强脱逃:「刚正犯法。」继而:「。」十九按察使河东报称白金五千。  二十一参议中书省榷茶转运使阿附使十倍对曰:「聚敛桑弘羊宇文莫不及其陛下。」右丞参议二十二:「。」吏部尚书籍没无辜京师骚动丞相安童六部询问其事:「心腹爪牙有餘为此岁月徼幸不死岂可嫁祸善良。」丞相其实。  二十三工部尚书九月刑部河东按察使赀财谄媚权贵遣使按治不法百餘大同以便仓廪幸臣锻炼使:「使。」京师审视为人增益改正不臣:「为兵万一仿户口后人陛下尽职?」不死。  二十四尚书省参政不得:「他日我家。」退加之车驾上都其弟:「日来。」以是日至几何左右病假。  二十七翰林学士承旨修国史二十八柳林罪状大惊决意尚书省六部归于丞相:「天下不安幼时使今日。」:「朝廷齿服众。」:「然则?」对曰:「太子詹事向者籍没近臣簿籍国事是以。」:「。」右丞平章政事。  上都留守按察司访不便谢病不知面斥直言不可交趾失利大举:「岛夷诡诈天威使使祸福悔过自新。」于是交趾昭明诣阙谢罪贡物:「一言。」:「陛下神武所致。」沉水假山象牙镇纸水晶而已尚书省:「相继奈何!」流求江南包银谏止党人长于理财力争不从日中金银:「。」京师蒙古人汉人不虞:「新民失业奸人交结。」图写国中贵人民居犬牙相制对曰:「设或愚陋宰辅使明示怀猜疑非人至公。」左右是日苦寒黑貂从容:「财用所知不知。」:「所谓为人怀以内财物结亲陛下以为?」:「失言。」  三十所以:「风雨江河舟楫天地有所不能所以天地父母人子不敢起敬·君子恐惧』,《』,』。三代圣王汉文同日山崩二十日食地震善用此道海内此前陛下。」文帝日食》。悚然:「。」明日。  三十故事国人不得卧内医药未尝左右御史大夫太傅伯颜遗诏丞相不得伯颜问曰:「国有?」伯颜叹息:「使丞相使如是!」不能太后太后:「顾命太后即日大事宫中预知。」太后。  即位执政上都丞相慰劳:「朝夕先帝付托。」听断大事太后礼貌甚至。  河东嘉禾大臣以为:「?」:「。」:「如此无益。」西佛事罪人祈福犯法贿赂以求西帝后乘黄:「人伦王政风化岂可如是!」丞相:「使。」使:「且休是以故事。」所居:「天下风俗使人情上下。」执政以为陕西行省平章政事太后:「朝廷正人先皇付托岂可!」异议不出便殿:「