Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百三十四 列傳第二十一: 撒吉思 月合乃 昔班 鐵連 愛薛 闊闊 禿忽魯 唐仁祖 朵兒赤 和尚 劉容 迦魯納答思 闊里吉思 小雲石脫忽憐 斡羅思 朵羅台弟闊闊出 子脫歡 也先不花 Volume 134 Biographies 21: Sajisi, Yuehenai, Xiban, Tielian, Aixue, Kuokuo, Tuhulu, Tang Renzu, Duo'erchi, Heshang, Liu Rong, Jialunadasi, Kuolijisi, Xiaoyunshituohulian, Woluosi, Duoluotaidikuokuochu, Zituohuan, Yexianbuhua

Click on any word to see more details.


回鶻大都次子太祖長子嫡孫狂恣自立皇后分治黑山以南

釣魚建言乘勢江南嘉納阿里推戴世祖世祖即位北京宣撫宮人章服及至鋤奸遼東高麗異志遣使京師遼東直諫奏疏其事帝命

師從伏誅屠城力爭:「元惡脅從。」撫摩山東行省都督經略使達魯花赤山東重鎮不許京城馬群園林之上無度元帥牧地隨事一百古人公論山東山東六十六安邊功臣


其先臨洮遼東曾祖馬步指揮使官名天山宣宗尚書省開封判官鳳翔兵馬判官國事上將軍刺史廟號褒忠

好學負氣十七:「不能!」北行斷事故城治道政事

壬子中原儒者不同施予建言常平倉海內賢士分布號稱得人名士授業薦引

己未世祖親王南征濟南百萬公私州郡之間農安軍政有力即位降詔褒獎世祖親征阿里五百:「。」禮部尚書虎符

南邊建言榷場一百三萬七千二十萬事不惟便可以鎮服南方本職蒙古漢軍節制四十八功臣大夫樞密院輕車都尉

子孫仁宗科舉曾孫博學文章鄉試會試舉首翰林監察御史直言上官數年翰林御史


吾人身長智勇過人太祖北征來歸回回立功本國達魯花赤種田二百

世祖中統元年以為真定達魯花赤戶部尚書宗正阿里帝命河西西京萬戶選士阿里矯制狐疑未決委曲:「皇帝阿里從兄。」翌日復命明日:「。」即便以西錢糧:「戰陣之間!」

世祖閱兵使使罷兵來朝傳旨聽命退丞相安童大王:「不難安童。」:「來者。」右丞商議政事公主明年使來歸:「不從!」不敢奉使奔走風沙七十翰林承旨養老八十九

至元二十三浙東宣慰使浙東印璽僭稱大王討平廣西天佑作亂六十九咬住至大盜竊世祖懸賞五千咬住擒獲伏誅咬住武宗榮祿大夫宗正


拔都魁偉寡言謀略早歲宿衛王府拔都分地平陽中統調平陽馬步達魯花赤

至元世祖:「宗室大事使。」左右召見大事應對稱旨:「不可拔都蒙哥相與而後。」使奉命虛實然後:「我輩不可。」:「汝輩。」宗親宴飲謀害厲聲:「語言脫口!」良久:「!」雄辯:「使者如是。」拔都蒙哥:「祖宗通好不從剿絕不難。」:「不宜自守無虞。」朝會表示賞賜不可

使拔都前行遇害:「天子使可以非禮?」:「前者使使。」:「宗族失和。」拔都始終往返十四:「在朝重者。」對曰:「王室其事不敢奉命朝夕。」達魯花赤

至元十五平陽:「!」宣武將軍至元十八六十四武將同知大同


西域西域星曆醫藥直言時世中統西域星曆醫藥世祖都城大作佛事儀仗:「高麗山東江南天下無益無謂。」嘉納至元保定從容供給:「得無!」

至元十三丞相伯顏平江姦臣飛語叩頭奉詔使西北阿魯平章政事祕書監使翰林學士承旨修國史

大德元年平章政事京師地震中宮:「災異下民所致?」對曰:「天地示警。」星曆厲色仁宗秦國追封太師三司

秦國使翰林學士承旨祿同知


部族哈里善騎射世祖近侍

甲辰世祖王鶚遣使治道既而出使思慕號泣世祖庚戌盛飾冠服:「樂善天下不能主上道義。」自悔明日純素

壬子奉命燕京世祖即位左丞未幾大名宣撫使四十

少孤王鶚奉命國學許衡大夫大夫起居注奉使濟南至元二十三大夫禮部尚書吏部尚書滿大夫御史臺御史

二十四東征河北道按察使二十八大夫河北道使河南行省平章政事年三十

禿
禿第九自幼世祖也先許衡一日其所禿對曰:「三代治平。」:「秀才使不意。」蒙古學士大夫使進兵郎中太史宴見世祖古今治亂政要裨益

至元二十郎中未幾大宗文案愀然家人:「今日欲求所以。」他日:「邊地。」吏部尚書

湖廣平章禿同在大宗大夫湖廣右丞湖南盜賊縱橫劫掠禿:「。」大使九江郡守遣使以來湖南禿

至元二十九木蘭不利移文民間禿:「訓練漢軍。」以此獲勝

即位江浙右丞民心未幾平章近侍:「群臣?」伯顏對曰:「禿先帝所知。」弓矢樞密使大德四十八佐理功臣榮祿大夫江浙行中書省平章政事司徒趙國

晉寧

仁祖
仁祖子孫舉國十七給事太祖睿宗:「大事。」睿宗未及皇后豪爽世祖即位達魯花赤

仁祖穎悟讀書語言音律中統仁祖:「聰明無疑。」國字至元中書省蒙古十六平陽平反死者十七十八翰林學士真定保定不決仁祖中統舊案工部侍郎郎中參議尚書省

丞相仁祖論議不回仁祖自若工部尚書仁祖尋出使工部:「國家。」追還督工:「。」左右仁祖退從容:「丞相不在加勉。」感激晝夜未及仁祖明日左右駭然仁祖:「再犯!」仁祖不為

二十八翰林學士承旨大夫遼陽奉旨近侍左丞戶籍大小仁祖:「不可小口大口。」:「!」仁祖:「而已。」大口大夫將作院使

即位元妃皇太后仁祖書冊奉詔督工世祖御容告成大德翰林學士承旨大夫修國史五十三榮祿大夫平章政事追封

大夫武庫至大翰林中大夫使


赤字西夏國史西涼父老太祖中興西征不絕毫髮號曰滿朝清世祖即位耀名爵財用嘉納

十五論語孟子尚書以西子弟俊逸試用:「儒者嘉言。」:「陛下聖明四海君子遠小人自古帝王未有不以小人亡者陛下。」:「忠言未嘗不悅違忤未嘗退。」對曰:「西夏調用耕作南軍以來子弟成丁編入地利有餘。」中興新民子弟黃河其三使滿府尹公府無祿曠地祿自此

未幾雲南使雲南故而獨居八月而後山南使未幾調雲南使行省丞相誅殺羅織安撫使置于極刑:「生殺天子方面何為小民朝廷!」。受賄