Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百五十一 列傳第三十八: 薛塔剌海 高兒 王義 王玉 趙迪 邸順 王善 杜豐 石抹孛迭兒 賈塔剌渾 奧敦世英 田雄 張拔都 張榮 趙天錫 Volume 151 Biographies 38: Xuetalahai, Gao'er, Wang Yi, Wang Yu, Zhao Di, Di Shun, Wang Shan, Du Feng, Shi Mobeidieer, Jia Talahun, Ao DunshiYing, Tian Xiong, Zhang Badou, Zhang Rong, Zhao Tianxi

Click on any word to see more details.


有志甲戌太祖引兵所部三百來歸帝命水手元帥金紫光祿大夫虎符水手軍民諸色元帥便宜行事回回河西阿魯立功太宗睿宗引兵洛陽渡河隴右假道會師南京鄢陵扶溝四月

元帥江淮庚戌世祖釣魚苦竹重慶天水白金鞍馬中統濟南至元襄陽三月

丞相阿朮家奴十六從軍十年十二月家奴明年正月襄陽丞相伯顏南伐十月渡江家奴鄭州沿海諸城建康十二將軍六月溪口二百十一月常州十二月蘇州十三七月揚州獲之九月進階懷遠將軍浙東福建兵力戰艦十六進階鎮國將軍揚州二十二改為萬戶


太祖西域太子歲出

己未元長世祖渡江隨州至元元帥阿朮白河新城鹿城堡襄樊十年樊城十一渡江戰艦上流三百鎧仗虎符宣武將軍進兵大戰五百鎧仗常州杭州護送太后京師懷遠大將軍萬戶

二十一領軍太子交趾交趾世子大海戰艦二十二安遠大將軍萬戶萬戶交趾世子敵軍中毒

宿衛廣東惠州貞元袁州剿除袁州懷遠大將軍萬戶萬戶輕車都尉渤海


真定寧晉家世沉默寡言讀書大義:「時事如此吾儕保全家室有所統屬。」相與行縣太師國王木華黎寧晉太祖駿馬寧晉趙州以南招撫使兵亂農耕所在寧晉藪澤百餘:「不可。」偏將寧晉由是全活

乙亥趙州木華黎天大風雨壯士四面城中挺身天壇木華黎趙州太守招撫使丁丑大軍鉅鹿還軍陽西監軍冀州節度使萬餘北行伏兵迎戰萬戶戊寅鹿進攻深州順天元帥深州節度使招撫使

鹿軍士:「鹿樓櫓一日。」隨機三十不能大小一夕將佐:「城守有餘無援糧食豈可待斃。」精銳真定木華黎遣使銀牌庚辰冀州木華黎龍虎上將軍節度使元帥虎符

辛巳趙州戰艦數百沿江舟楫下流邀擊義士水鄉回旋開闔往來風雨退保引兵西邢州大王任縣水寨真定史天澤不能甲午引兵大王縣令餘黨教令招集散亡之間樂土


趙州寧晉駢脅萬戶趙州太師國王木華黎中原本部濟南長漢萬戶潞州堅壁不下力戰平陽太原元帥監軍趙州四十

元帥大名史天澤生擒駐軍寧晉遣人:「豈可使國家!」數百遣人追不敢:「將軍膽氣我輩。」先世二十七滿史天澤趙州大風四十三真定遂平定遠將軍真定萬戶趙州節度使

西域賈人不能五千代償出家二百良民中統元年二月七十

讀書才識平章引見稱旨宿衛簿北遼東道按察司使駙馬北京積年二十遣使覈實大小一切衙門十二官吏數百款伏建言:「陛下春秋。」平章嘉納

河北河南道按察使江南北方名為養子調發:「士卒寒暑遠涉江海。」潁州以為汪清妻子田宅不決大臣京師其事世祖按察司河北道使嶺南廣西河東山西使江陵汴梁至大元年大夫雲南行省參知政事


真定藁城善騎射義軍萬戶真定藁城

太祖藁城壬午藁城永安同知節度使西征將校治軍

真定藁城城中男女:「。」許諾:「所得生產良民。」骸骨壬子七十椿真定轉運使


保定行唐曲陽縣鄉人豪壯數百與其石城甲戌來歸太祖行唐丙子真定數百朝廷曲陽安撫使

真定大敗虎符鎮國上將軍元帥庚辰屯兵擊敗西京抄掠州縣退真定自保順從木華黎真定察納上將軍元帥

辛卯太宗河南招降中山己亥行軍萬戶五千大軍丁未五河夜襲掩殺十五癸丑漣水甲寅部屬金銀麾下丙辰七十四

己未世祖渡江鄂州戰功中統元年世祖即位所部十二金銀至元十一虎符使懷遠大將軍萬戶十三襄陽萬戶三月樞密院西萬戶

十四軍人十五萬戶贛州太平十七鎮國上將軍元帥兼管萬戶行省元帥二十一元帥萬戶二十三虎符萬戶鎮守吉安未幾統領江西萬戶七千廣東大德七十七上將軍北庭元帥元帥追封高陽

虎符宣武將軍萬戶廣東惠州任事

太祖行唐元帥乙酉降將真定癸巳元帥真定萬戶推官奉旨兵馬徐州入境己亥大將滁州力戰明年

潁州戰敗至元元帥阿朮十一沙洋論功受賞十二武德將軍懷遠大將軍萬戶郴州達魯花赤二十二蒙古漢軍萬戶潁州徽州績溪縣討平二十八杭州潁州萬戶


真定藁城監本雄偉騎射播遷荒蕪所得奉母乙亥蜂起約束有法有方不能主簿

戊寅中山府治真定異志威名密令知府安圖己卯伏兵倉卒八十慷慨:「。」麾下:「。」:「何為我輩有效而已。」來歸同知中山三百精銳獲鹿城守軍勢中山以南州郡四十二

庚辰中山真定招討使元帥大將軍藁城壬午藁城國軍善行癸未金吾衛大將軍元帥詔命復舊:「狼子野心反覆城隍。」未幾西門使部下四千南奔故業不敢真定丙戌虎符

壬辰河南鄭州:「藁城元帥。」堅果秋毫無犯丙申河北西路兵馬辛丑中山新樂迎送供給勞逸出家民德家僮五百人為癸卯六十一慶元榮祿大夫司徒追封行軍淮南

進水提領訓練士卒大都戰死力戰得以四起將軍左右中衛世祖北征親軍指揮使侍衛指揮使威武衛兵使犀利治家

至元十九詹事有司威武數萬饑民東宮對曰:「!」近侍近侍:「將軍不知其他。」近侍黑貂親征所部六十士卒同甘苦擐甲執兵不解士卒自相居多

即位金吾衛上將軍右丞使隆福宮使進階大夫大德榮祿大夫平章政事樞密院使如故


汾州西積德善人少有大志倜儻兵法平遙義軍謀克太祖太原所部兵馬國王按察平陽招集流民三萬虎符元帥監軍河北

庚辰上黨張開汾州五千國王洪洞西山斬首六百平山生口往來平陽太原行路梗塞壬午龍虎上將軍河東南北兵馬元帥便宜行事玉女俘獲

丙戌突圍斬首二十島民萬餘己丑本部由是武鄉襄垣綿沁源辛卯平陽太原真定山寨乙未州長長官餘年勸課農桑富足丁未丙辰六十歲時

思明敬事世祖平陽同知治書御史安西陝西行省汴梁再入中臺御史風紀未幾參知政事四川行省左丞左丞致仕八十六文定


契丹人霸州霸州曲水太師國王木華黎霸州木華黎智勇甲戌木華黎太祖漢軍漢軍木華黎麾下高州

乙亥監軍北京元帥錦州羅山北京漢軍山東大名城守不得丁丑戊寅太原平陽岢嵐河中

辛巳木華黎龍虎上將軍霸州元帥虎符鎮守固安水寨兵士屯田荊棘廬舍數年之間城市