Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百六十五 列傳第五十二: 張禧 賈文備 解誠 管如德 趙匣剌 周全 孔元 朱國寶 張立 齊秉節 張萬家奴 郭昂 綦公直 楊賽因不花 鮮卑仲吉 完顏石柱 Volume 165 Biographies 52: Zhang Xi, Jia Wenbei, Jie Cheng, Guan Rude, Zhao Xiala, Zhou Quan, Kong Yuan, Zhu Guobao, Zhang Li, Qi Bingjie, Zhangwan Jianu, Guo Ang, Qi Gongzhi, Yangsaiyinbuhua, Xianbei Zhongji, Wanyan Shizhu

Click on any word to see more details. 東安仁義太宗下山仁義燕薊主將仁義左右仁義三百開門守信十年不能主將曲從平定河南元帥入口其二賜爵

十六大將軍徐州元帥壽春峭直為主王鶚世祖左丞與其己未世祖南伐接戰其一進攻鄂州諸軍不利東南將至其父阿里海牙父子東南逗留轉戰良久十八復甦:「血竭。」世祖血竭遣人大將金口

世祖即位新軍宿州諸城至元元年盧氏保甲玉山敗走帝命高頭乘勝改水五百習水襄樊七月襄陽元帥江水戰艦元帥輕舟深淺水軍淺水戰艦七十樊城鹿十年行省襄陽:「漢江敵人樊城樊城襄陽。」行省樊城襄陽遣使宣武將軍水軍萬戶虎符丞相伯顏水軍先鋒

十二救兵九月武將十三福建十四懷遠大將軍江陰達魯花赤水軍萬戶十六入朝大將軍招討使十七鎮國上將軍元帥朝廷日本即日行中書省平章政事右丞左丞舟師海東日本平湖約束戰艦相去五十避風觸擊八月颶風大作戰艦所部:「士卒溺死死者壯士回顧。」不從:「問罪我輩當之。」平湖屯兵四千:「!」所有七十京師獲罪

十八為主入獄獄卒佯狂與其其父攻城校尉將軍使定遠大將軍招討使鎮江安吉參政高興建德虎符大將軍河南萬戶右丞八百媳婦力戰歿功臣大夫湖廣行中書省左丞追封武定

 其弟監察御史集賢學士江陰水軍萬戶

 

 刺史膽略密令輔以太祖安平鹿滿城元帥山東元帥在外改行順天河南軍民萬戶雲梯二十鏖戰弓矢乙卯元帥順天中統開元女真宣撫使開元東京宣慰使萬戶所部亳州備戰至元大將軍真定府尹調衛輝​​。西成都宿州萬戶河南襄樊水陸漕運糧餉弓矢錦衣白金十一萬戶漢軍元帥亳州無備引兵來襲出奇邀擊白金

丞相伯顏左翼諸軍夾江戰艦陳兵兩岸不得泛舟大江渡江大軍白金大將軍鄂州十二平章政事阿里海牙湖南州城右手攻戰轉運判官十三大將軍十四備悉討平十五鎮國上將軍湖南宣慰使瓊崖廣東瀕海諸城十六宣慰使金吾上將軍慶元十八元帥二十江東宣慰使建寧二十二占城行中書省參知政事二十三湖廣行省參知政事二十四致仕十七江西行中書省左丞追封武威

 ○

定興方略水軍萬戶都水監使戰艦三百舟師厲聲援兵不敢抵岸乘勢追殺軍餉三百雲南大理國虎符敵軍世祖至元三十功臣龍虎上將軍同知樞密院追封武定

功臣大夫右丞追封

廣西水軍招討使萬戶交趾廣東宣慰使大夫河南江北行中書省左丞平陽武宣

監察御史山南江北僉事

 ○

 黃州黃陂蘄州西宣撫使江州統制至元十二俘虜其父同輩人間間關萬里:「真吾!」世祖:「忠於。」一日左手右手滿:「得無!」不可解衣由是稱為拔都優渥:「何以天下何以?」對曰:「陛下襄樊咽喉咽喉!」:「。」國書:「。」一日:「治天下人命有罪面對再四果實而後擅權數字殺人一心奉職。」湖北招討使本部虎符

 六月丞相以軍前鋒揚州晝夜不息七月進軍焦山復大衣甲海船帝命鎮江招安望風降附丞相伯顏臨安紹興世祖寶刀刀刃:「陛下從軍以來如是。」

十二西宣慰使時政懷遠立法用人官制祿法制冗員用兵日本軍民祿未有定制不得二十丞相出征世祖問曰:「江南得無?」對曰:「往歲相仍民不聊生使陛下!」:「未及輔導捷足。」

二十四江西行省參知政事居民指揮討平脅從二十六江西尚書省左丞時鐘明亮州縣千里帝命直搗巢穴:「田野介冑暴露不為。」於是遣使禍福誠信贛州石城縣平章政事跋扈不臣明亮:「仁厚未嘗明亮重者不可! 」四十江西行省左丞平昌

大夫

 ○

中統東川山寨元帥敗走斬首三十於都斬首二十釣魚五百擊敗軍士五十七三百四十萬壽邀擊斬首五十大敗不得死囚骨節淺深即為神色不為

 至元東川先鋒使元帥寶山五百四十兼管京兆延安新軍東安察知所部三重斬首五十擒獲四十敗走旗幟

釣魚沙市敵樓左丞入朝白金五十釣魚先鋒二十斬首四十十年三月釣魚沙市乘夜守兵積聚二十擊敗武勝禮義山寨十二舟師會攻釣魚重慶迎擊未報瀘州瀘州輿其所從者二十萬戶

 ○周全

 周全其先光州大夫廣南西路馬步至元十二丞相伯顏下江率眾來歸行省知州七月將軍泉州知州兼管十月元帥下江西諸城明年進兵福建使十月大軍廣東十一月韶州勇士安撫使十二月遊騎石門殺敵乘勝旗鼓諸軍廣州居多十四廣西安撫率眾不下戰敗殺敵溺死兩廣虎符十五贛州山寨討平十七將軍萬戶鎮守二十大德懷遠大將軍南安萬戶萬戶輕車都尉追封汝南郡

 ○

真定丁酉從軍丞相史天澤麾下戊戌壽春西己亥力戰己酉辛亥山寨戊午樊城親王西擊殺數百斬首十九中統元年北征至元十一前鋒十四武略將軍明年還軍北征武義將軍侍衛親軍明年迷失要害牛馬宣武將軍親軍十九

校尉親軍至大元年成祖

 ○國寶

國寶其先徐州寶坻使夜行盧溝橋中分習水國寶職官從軍水軍萬戶麾下己未世祖國寶中流鏖戰十七諸軍中統濟南東海襄陽鎮撫戰艦至元十一沙洋新城有力國寶丞相伯顏當前既而二十伯顏上流方舟數百伯顏指示:「奪取?」國寶渡江十二進兵岳州桃花校尉宣武將軍蒙古諸軍安撫堅守不下國寶傳檄鎮遠武岡國寶擊敗退保新城國寶三百進攻新城江陵行省虎符十四廣西萬戶鎮守梧州安撫

 十五懷遠大將軍臨安滋蔓新州舉兵興復軍勢國寶精銳擊殺斬首萬餘五百七百兵器軍士二百三萬十六定遠大將軍海北海南宣慰使連結國寶反側所部五千瓊州具有南寧不服國寶開示信義感悟來歸於是黎民三十十八臨高五百招降銅鼓桐油十九部將兵略橫山首惡部長鎮國上將軍海北海南宣慰使元帥供給占城軍餉二十三廣南西宣慰使二十四慰勞二十五上將軍元帥參知政事尚書省以軍贛州五十九

虎符海北海南宣慰使元帥萬戶虎符福州

 ○

 泰安長清嚴實麾下江淮戊午