Back to collection

Book of Zhou 周書

卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan

Click on any word to see more details.

  
 永和建康)〔曾祖沮渠平涼撫寧曹參自相鄉里其後復歸洛陽郡守追贈散騎常侍西大將軍涼州刺史

 以軍拜別將軍都督宿衛持節將軍金紫光祿大夫荊州刺史步騎一千騷動先驅撫慰降附一千五百刺史大行大都步騎武平縣五百九城未及論功西東魏荊州梁武帝:「富貴使。」答曰:「天長喪亂本朝傾覆不能北面逆賊息肩有道明詔欣幸。」涕泣橫流動容:「信任。」分之思歸:「桑梓忘懷。」未幾

 三百久之車騎將軍居民原州散騎常侍刺史東魏刺史迎擊郡守鄰接疆埸百姓留心撫慰

 十二涼州刺史刺史宇文作亂涼州禍福城中相率降附不下加車大將軍三司大都西涼諸軍散騎常侍涼州刺史十五大將軍三司侍中

 十六宕昌作亂自立連結宇文山路險阻單騎進兵三萬復大宕昌投生復位招引:「進兵。」思歸:「聚散無常依據山谷追討無成將軍以此之上。」:「一日豈可人臣無不以此諸君不足豈不諸君!」進軍所得將士無私所部河陽涼州之後邊民思慕

 廢帝元年諸軍涼州刺史茹茹和親突厥部落逃逸子孫抄掠邀擊子孫酋長前後數萬吐谷渾使獲之大將軍遣使太祖太祖弓箭使:「涼州解衣推心功名。」

 突厥可汗假道涼州太祖隨之番禾青海:「巢穴自然離散。」分為國王舊都珍藏固守進兵退開門未及俘虜男女財寶突厥五十數萬妻子還軍青海勇決良馬親自突厥:「中國神智。」班師奴婢一百五百入朝太祖悲慟不已

 踐阼司徒五十二江陵諸軍荊州刺史兵權得當荊州奢縱法度有人有事不復聲名西保定

 勇敢膂力過人便弓馬十四奉迎太祖虛發太祖太祖公主使持節大將軍三司中大夫中大夫金城二十四賜爵賜爵武平縣大夫大將軍賜爵

 高祖魏征西大將軍東平夏州刺史五星要訣兩儀》,太和博士散騎常侍天下太行山孝莊刺史

 慷慨大節解巾員外侍郎司徒參軍侍郎都督賜爵清河縣普泰朱衣安平:「阿翁婿。」散騎常侍西使青州東魏興和西將軍陽城郡守

 大軍兵威長史不許城陷太祖消息人物敘述時事抑揚太祖:「。」大都未幾太子庶子將軍太祖所知立功太祖十三車騎大將軍三司

 廢帝元年安康作亂連結漢中數萬梁州城中就道便龍州刺史太祖:「通江)〔)〔〕,善思經略。」:「臨機。」太祖:「。」李廣憑據以為招集不逞之徒郡縣不能密令麾下四面等於州城:「散兵請罪。」將士:「可謂不可要人!」於是出兵獲之

 大將軍三司江州刺史未可聲樂兵仗妻子臨城無備密令不知所為斬首俘獲五千

 世宗兄弟數萬攻破郡縣刺史武成元年入朝世宗:「益州武略遐邇兵馬統攝。」於是刺史

 保定元年刺史磐石郡守據險自守不能所在蜂起山路險阻難得山川形勢隨便開道承風請服諸葛亮桓溫鐵山內江使不通進軍鐵山不以不守出其不意應時一日其三俘獲招納降附三萬

 親屬)〔:「無道公家塗炭。」哀泣東征:「今朝掃蕩同行。」於是傳入中大夫

 信州反叛連結自稱王侯刺史益州兼具樓船沿武功》。涪陵郡守地方大戰斬首俘獲當時集市方略不出四面激勵充軍前後四千船艦集市自在龍州前後奴婢八百於是巴蜀詔令

 江陵五萬江陵大將軍步騎節度不能開門甲士中流虜獲二百龍川引水江陵親率將士西斬首五百

 建德司空尋出元年京師刺史

 入關縣令齊平高祖地官上士大象參軍知名顯職大象至大將軍陵縣

 東魏潁州長史刺史長安魏文帝:「潁川何日。」將軍散騎常侍兗州刺史賜爵雍州刺史侍中刺史司空

 少有善騎射難以自拔沉吟久之十七:「大人往事將帥禮遇故人功效今日委任無異前者天下未定英雄一旦相容將來危亡全身不得有所顧念。」流涕太祖蜂起山谷龜山來襲挺身退左右僚屬:「我少從軍戰陣非一如此膽略未見非唯門戶國名。」

 明年河內洛陽彎弓不虛太祖太祖麾下都督陵縣四百太祖甘泉逃逸太祖大怒唯有鹿突圍躍馬鹿東山馬步便太祖太子庶子撫軍將軍散騎常侍大都車騎大將軍散騎常侍三司武藝太祖將帥廢帝將軍大將軍三司

 民情巴西南梁西江刺史開業扇動太祖山路艱險人跡罕至將士兼行不意白帝開業玉成七千三萬墊江邀擊反間懈怠武都一千七百中大夫

 尋出都督諸軍刺史信州進軍追討遂平信州荊州文子自號刺史土人

 武成元年司馬江陵絕糧步騎深入連戰乘勝因此輕敵不以俄而霖雨不已秋水危懼於是抄掠資費營軍官司部分村民有所訪問以為據守營壘廬舍持久之間農業

 土人土人裝船伏甲望見之至爭取甲士乘馬如是再三便不上伏兵江岸遣人便迎接牽馬不上此後亡命