Back to collection

Book of Zhou 《周書》

卷40 列傳第32 尉遲運 王軌 宇文神舉 宇文孝伯 顏之儀 Volume 40 Biographies 32: Wei Chiyun; Wang Gui; Yuwen Xiaoju; Yuwen Xiaobo; Yan Zhiyi

Click on any word to see more details.

尉遲 宇文 宇文 
 尉遲司空吳國立功大統十六一千使車騎大將軍三司世宗奉迎預定五百保定元年大將軍三司第二一千刺史地帶民俗難治大夫司馬如故文武委任明月龍城八百

 建德元年東宮諂佞高祖朝臣於是。(雲陽長孫皇太子作亂不暇左右手指不得縱火宮中火勢不得退留守退大敗宮中高祖大將軍田宅妓樂車馬不可

 同州潼關諸軍同州刺史高祖參議東夏頗有五千元年大夫宿軍事高祖雲陽發喪侍衛京師

 不能時運宇文高祖高祖其事宇文》。秦州諸軍秦州刺史不免大象元年二月四十一渭河諸軍秦州刺史)〔〕。大象大將軍

 太原小名沙門司徒之後州郡賜姓戰功太祖勇決大將軍三司平原

 性質慷慨不敢起家高祖下士上士內史上士內史大夫三司專政高祖識度大事可否贊成

 建德內史大夫三司大將軍一千軍國參預高祖晉州刺史北面遣送詔令率眾鼓噪退晉州八千於是大將軍三千

 明徹呂梁徐州不利退保州城不敢明徹清水船艦攻取行軍諸軍清水車輪橫截水流明徹退水勢船艦車輪不復唯有摩訶二千明徹將士三萬器械俘獲於是高祖徐州十五諸軍嚴重謀略呂梁

 吐谷渾高祖宇文進取而已頗有高祖高祖大怒因此內史皇太子負荷以為高祖:「皇太子涼德不了陛下家事不足是非陛下文武奇才識度以此。」高祖:「皇太子春宮陛下?」退:「平生言論翻覆?」:「皇太子便滅門昌言。」默然:「專心國家向者。」高祖:「可愛老公後嗣。」高祖以為漢王次長不才此外諸子不能

 :「在先社稷今日可知淮南鄰接反掌忠義不可獲罪便不為之後。」

 大象元年內史虔信徐州正中大夫大功無罪天下不知

 宇文太祖高祖曾祖顯達殿鎮遠將軍兗州刺史安吉

 膂力數百左右杜門時而冠軍將軍都督城陽五百居宅殿寢室如此

 神武專政:「天下?」:「當今莫若。」:「美人西方。」:「。」入關:「今日忠孝不可並立失身安敢。」:「。」朱衣大都長廣一千五百

 入關太祖善射小鳥太祖:「。」其後大都將軍東夏刺史去職車騎大將軍三司散騎常侍元年五十七太祖親臨左右建德追贈使大將軍三司諸軍刺史

 早歲安化神情倜儻眉目疏朗魁梧莫不遠大世宗起家上士世宗留意翰林篇什侍從保定元年長廣二千三百都督大都使車騎大將軍三司大夫大將軍三司元年大夫清河一千高祖建德元年京兆刺史威名

 高祖從軍刺史加上大將軍平定民俗奸猾之間加上大將軍武德二千國大將軍東平六千九百壽陽土人相聚五千來襲州城討平

 元年大夫高祖北伐)〔五道高祖雲陽班師幽州聚眾范陽黃門侍郎盧思道伏法露布如此稽胡反叛西率眾討平突厥稽胡奇兵突厥敗走稽胡於是十二諸軍〕、

 高祖心腹宇文皇太子荒淫無度范陽之後名望宿使四十八

 風儀辭令性愛篇章騎射自居文武中外至於大將軍

 少有壯志武藝大象汝南郡

 宇文吏部安化高祖同日太祖高祖同學元年宗師上士十六直言高祖左右時政不得專制同業啟發上士讀書

 元年宗師詔令高祖從容:「。」十三左右出入臥內竭心盡力至於時政得失高祖當時高祖宇文參預三司大夫左右東宮

 建德之後皇太子令德小人高祖:「皇太子四海所屬春秋志業未成師友調望日不然。」:「鯁直竭誠家風。」拜謝:「陛下。」:「。」於是尉遲宗師大夫吐谷渾皇太子京兆:「比來長進?」答曰:「皇太子無罪。」太子不善:「太子。」:「父子之際陛下不能結舌。」默然:「。」

 大軍內史大夫:「戰功。」於是大將軍廣陵三千

 宗師車駕巡幸常令其後高祖雲陽:「以後。」大夫宿衛兵鎮守非常

 冢宰齊王:「齊王官位。」叩頭:「遺詔不許骨肉齊王陛下叔父社稷重臣陛下刑戮微臣曲從陛下不孝。」其事

 西征高祖:「所為?」答曰:「宇文。」捋須尉遲:「不免奈何?」:「老母地下武帝名義足下。」於是秦州荒淫誅戮無度朝章綱紀不見稽胡行軍討平齊王:「公知齊王謀反何以?」:「齊王忠於社稷不用所以付囑微臣輔導陛下不從以此甘心。」賜死年三十

 隋文帝獲罪官爵:「宇文使在朝我輩措手。」

 琅邪臨沂御史正色梁武帝執政齊和帝慟哭梁武帝朝臣:「天下人事乃至。」當時忠烈湘東記室參軍不得已懷舊並稱

 穎悟孝經》。神州》,:「枚乘文學。」

 江陵長安世宗以為學士上士高祖師傅太子吐谷渾不能平陽二百大將軍正中大夫一千乖僻不見不止無私

 遺詔隋文帝丞相厲聲:「主上嗣子阿衡之內公等備受盡忠報國奈何一旦神器假人而已不能。」於是不可隋文帝正色:「天子宰相何故?」於是隋文帝大怒引出西郡守

 隋文帝京師新野開皇刺史清靜明年優遊十年正月隋文帝:「授命大節不可古人何以。」十萬一百十一六十九文集

 京兆直言

 南陽尚書文素郡守郡守

 好學涉獵章句十五江陵長安親屬積年為人是以孝義故都琅邪行事孝義》。未嘗