Back to collection

Book of Zhou 周書

卷44 列傳第36 泉企 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 44 Biographies 36: Quan Qi; Li Qianzhe; Yang Ganyun; Fu Meng; Yang Xiong; Xi Gu; Ren Guo

Click on any word to see more details.

   
 商洛曾祖將軍宜陽郡守世襲縣令將軍宜陽郡守縣令

 喪父成人十二鄉人三百縣令吏部尚書年少宣武:「成立本鄉何為世襲。」好學恬靜百姓去職父老殷勤將軍

 孝昌將軍洛州郡守潼關連戰子弟死者二十將軍萬人誘動刺史退左將軍刺史涇陽縣五百

 永安入寇荊州持節都督撫軍將軍使持節將軍雍州刺史羊皮太保椿從弟椿侵害百姓不敢於是宗族自此纖毫鄉里自給洛州接壤尚書大行刺史州郡不能加車將軍光祿大夫

 神武專政西山南洛州刺史當州都督未幾西神武潼關鄉里五千神武不敢都督其弟)〔洛州詣闕東魏前後車騎大將軍三司三司尚書僕射顏色不許

 州城鄉導:「不服。」退刺史:「生平志願不過爵祿前途可知志業立功忠孝不可兩全相隨致力本朝不得!」莫不

 少有志氣弓馬君子本州員外侍郎洛州大中員外散騎常侍將軍持節都督賜爵臨洮縣將軍金紫光祿大夫散騎常侍洛州刺史相見臨別信宿之間鄉人州城首長朝廷將軍車騎大將軍世襲洛州刺史太祖三司

 涉獵十三主簿十四縣令及長武藝離亂從父征討勇決洛州五百衆寡不敵退力戰不堪城陷士卒:「二郎至於。」不行五百將軍豫州刺史洛州刺史宿鄉里本州

 東魏豫州刺史太祖力戰顯明復會大軍邙山十三政改潁川遵行荊州刺史十五大都車騎大將軍三司

 刺史太祖郡守:「不在攻守諸君以為何如?」對曰:「有毒深入尚未可知首尾指麾反顧。」率先獲之大將軍三司本州大中廣南平信十三諸軍荊州刺史不許

 大將軍南征所部討平洛州刺史留情百姓流民歸附相繼自稱巴州刺史朝廷其所梁州都督善於山川便安康舉兵梁州討平巴州梁州刺史在職貪婪背叛

 出自有方清白見稱朝廷其父臨危將軍尋出都督諸軍刺史武成四十五大將軍刺史

 起家縣令上士保定都督三司建德大將軍

 安康山南江左本州東宮刺史散騎常侍

 識度慷慨起家文德主帥將軍武賁中郎將及其本鄉二十大同安康郡守武將太清都督諸軍一千五百持節武將散騎常侍都督諸軍梁州刺史篡逆自守而已

 十七太祖山南其所意氣自若京師太祖:「何不歸國俘虜不亦?」答曰:「未有報效不能死節以此為。」太祖使持節車騎大將軍散騎常侍

 連結太祖公田官軍棧道據守不得太祖山南經略巴州巴州刺史安民開門安民琵琶不下九百鹿城遣使:「納降使得無?」不許設伏進擊虜獲自此相繼太祖紫袍乘馬奴婢三十侍中大將軍三司刺史本州信州

 正月刺史滿望風刺史前鋒所在攻戰無不身先士卒十八信州信州狼狽白帝追擊太祖白帝三百信州倉儲軍糧匱乏葛根自取兵士患者醫藥以此效命黔陽抄掠百姓隨機甚多由是子弟有餘白帝城築城自此軍糧

 世宗都督諸軍信州刺史刺史舉兵路阻:「擒獲諸君便何以!」七千進擊五城虜獲西五百武成元年京師世宗甲第保定刺史

 大將軍上等襄陽江陵告急其所江陵交戰親自江陵騰出退龍川引水城中驚擾出擊俄而焚燒民家南門步兵北門首尾西〕,數百俄而大風出兵人大殺傷西建德安康六十四

 累世雄豪鄉里奉養男女六十九相次有子其中僮僕往來其間縱酒生平子孫參見簿

 長子第六起家大都建德稽胡大將軍至上大將軍

 安康郡守

 信服主簿孝昌宣威將軍本州安康郡守梁州皇甫應接以是漢中大同元年武將西刺史武將刺史太清潼南刺史鼓吹一部

 南鄭武陵王尊號威服方面車騎將軍十三諸軍梁州刺史四千

 與其湘東不息:「江左沸騰生民離散同心兄弟可謂朽木古人不居』,見機而作終日』,樂土關中功名兩全。」婿鎮安:「欲歸關中未有使迎接。」太祖使〕。使入關太祖鐵券使持節大將軍三司侍中梁州刺史安康尉遲前軍劍南退不同然後因此進軍成都

 廢帝京師太祖禮遇長安刺史尚書僕射

 朝廷歸附梁州刺史車騎大將軍三司

 歸附車騎大將軍三司征討建德大將軍車騎大將軍三司刺史安康一千

 黃土)〔大同持節將軍青州刺史新城郡守刺史渠縣作亂自守未有

 十七大將軍據險遣使而已廢帝元年擊破太祖本鄉車騎大將軍三司散騎常侍渠縣刺史所部信州白帝不通艱阻七尺獎勵士卒白帝城刺史乘勝白帝城撫慰莫不官軍戰敗舟師江東欲歸邀擊》。三司俄而信州討平水軍文子臨江一千

 武成刺史自拔刺史保定刺史大軍不利所部漢南前後大將軍

 字元太守正光万俟作亂朝廷商洛將軍鎮將魏孝莊帝范陽脫身保藏孝莊反正由是知名俄而廣陵王來歸相保將軍河北郡守安西將軍華山郡守頗有

 西潼關七百俄而潼關不守收集將軍揚州刺史大都將軍脫身太祖衆寡不敵太祖東魏弘農郡淳于刺史

 雄起都督將軍將軍