Back to collection

Book of Zhou 周書

卷48 列傳第40 蕭詧 Volume 48 Biographies 40: Xiao Cha

Click on any word to see more details.


 梁武帝昭明太子第三好學屬文特為梁武帝普通曲江大通岳陽官宣將軍石頭琅邪彭城太守揚州刺史昭明梁武帝兄弟而立諸子會稽人物昆弟不得不平梁武帝衰老敗亡交通賓客招募折節勇敢歸附左右

 大同元年持節都督南北竟陵諸軍西中郎將雍州刺史襄陽形勝平足樹根可以克己百姓

 為政不獨所見所聞是以高逸馬援責成有所當年流芳後代
 對案雍州不便不利長吏懦弱關市名聞刺史治道任用苦口
於是境內

 太清梁武帝河東刺史刺史雍州志氣少年迎候及至相見作亂輕舟鎮江因之兄弟信州刺史桂陽金陵江津江口武成請和梁武帝援軍江口江陵:「河東上水江陵岳陽共謀不逞。」江陵遣使:「桂陽。」江陵相繼告急大怒

 建業發兵司馬劉方前軍漢口使參軍自行不順未及他事樊城遣使乞師江陵資遣樊城兄弟

 遷延不受以西軍民歸於兄弟兄弟紿:「岳陽殿下不如西山使遠近當歸以此無不。」以為結盟雍州等於西山婦人青布親信出奔參軍追討不免沙門

 危急參軍襄陽江陵于時江陵北面參軍:「正德天下效尤何謂)〔兄弟安在?」:「家兄無罪豈可坐觀成敗若是退便襄陽。」

 不克退築城大雨平地沾漬離心及其不振江陵襄陽器械而後退

 五百襄陽三十城中閉門不知廣平妻子襄陽北門宗族幼稚屬下發掘墳墓骸骨

 江陵不能十五遣使附庸太祖丞相府祭酒使襄陽世子太祖十六發喪嗣位未有不敢當權時太祖散騎常侍持節襄陽百官十七襄陽來朝太祖:「?」:「幸甚。」太祖相見:「起士寡人從事未嘗失信。」:「常侍無私魏闕。」

 元年太祖江陵江陵太祖江陵東城江陵襄陽歸於皇帝年號追尊其父昭明皇帝廟號高宗德皇后其所生母皇太后皇后皇太子官方制度上疏稱臣朝廷正朔至於兼用追贈叔父太宰河東丞相太祖江陵西

 江陵出師退大將軍長沙武陵南平監利太守大有相持乞師太子來朝京師殿二百

 江陵:「聞人匹夫不同匹夫取名人主定天下安社稷大功弔民伐罪殘忍戚屬江東豺狼異域痛心疾首何日殿下宇宙悠悠不可塗炭至此殿下殿下殺人父兄人子精銳無故殿下無我相率武士因而營壘江陵百姓文武隨即更生戴聖送死折簡然後朝服皇極萬世一時之間大功古人:「不行。」殿下恢弘匹夫。」不從:「未可)〔所謂。」

 長幼入關襄陽追悔:「不用以至於。」干戈日用不振

 坎壈相鄰營營耿耿杳杳無已何國
 爪牙英華琅邪受性上帝神州長蛇仰天咨嗟
 古人知己流於無已片言南陽舊國天漢形勝基趾諸侯勾踐絕望潺湲邈然
 寤生小白社稷吾人沉滯期月無成河內滎陽擊柝孑孑悲鳴
 雲夢舊都寂寥荒涼原野揄揚宋玉司馬南方長沙之一年華
 加以狗盜鼠竊狐狸跋扈》,《》。伯禽淮夷搴旗積惡惆悵
 在位四十四保定二月皇帝廟號

 少有大志不拘小節猜忌知人善任使將士飲酒安於儉素不好聲色婦人相去婦人不復見人白事方便揚州放誕)〔簿以此文義文集十五》、《》、《》、《金光義疏四十六疆土怏怏千里烈士暮年不已」,未嘗扼腕久之高祖太子嗣位年號

 第三文學善於歡心嗣位元年祖母太后皇太后皇后皇太后所生貴嬪五月皇太后太后九月皇太后皇后

 刺史巴州刺史高祖荊州大將軍國王水軍巴陵明徹不利大將軍李廣長沙巴陵陷於歸罪退不獨不敢違命明徹乘勝河東孝敬明年明徹江陵江水江陵與其尚書僕射明徹明徹退保公安江陵

 司空江陵將士大將軍大為

 戰敗麾下數百歸於司空江夏車騎將軍吳興十年來朝襄陽:「江南朝廷興亡使齊桓。」遣使高祖高祖

 高祖高祖其父太祖拯救唇齒掎角涕泗交流高祖歔欷禮遇高祖高祖:「。」:「未能。」高祖大笑高祖琵琶:「盡歡。」高祖:「?」:「陛下不同百獸。」高祖良馬後主五百駿馬

 隋文帝執政尉遲司馬起兵將帥興師可以退可以席捲山南以為不可俄而相次破滅

 隋文帝踐極遣使三百一千布帛五百開皇隋文帝王妃蘭陵公主由是江陵專制來朝長安隋文帝王公之上珍玩:「復舊故鄉軫懷長江。」

 在位二十三四十四五月)〔皇帝廟號世宗

 孝悌四時未嘗流涕儉約有方境內文集孝經》、《周易大小幽微》,隋文帝太子嗣位年號

 溫文倜儻不羈博學文義弓馬東陽皇太子嗣位隋文帝叔父入朝江陵

 隋文帝入朝臣下二百長安隋文帝武鄉江陵叔父)〔居民隋文帝於是江陵死罪十年莒國

 即位乙亥丁未三十

 追諡孝惠太子安平東平河間吳郡臨海南海安王新安

 帝位股肱孝敬爪牙劉盈大業沉重儒學厚禮獎拔將相忠義