Back to collection

Book of Zhou 《周書》

卷48 列傳第40 蕭詧 Volume 48 Biographies 40: Xiao Cha

Click on any word to see more details.


 梁武帝昭明太子第三好學屬文梁武帝普通曲江大通岳陽將軍石頭琅邪彭城太守揚州刺史昭明梁武帝兄弟而立諸子會稽人物不得不平梁武帝衰老敗亡交通賓客招募勇敢歸附左右

 大同元年都督南北竟陵諸軍西中郎將雍州刺史襄陽形勝足以樹根可以百姓

 所見是以高逸馬援責成有所當年流芳後代
 雍州便於不利懦弱名聞刺史任用苦口
於是境內

 太清梁武帝河東刺史刺史雍州志氣少年迎候及至相見作亂輕舟鎮江兄弟信州刺史桂陽金陵江津梁武帝援軍江陵:「河東上水江陵岳陽。」江陵遣使:「桂陽。」江陵方等相繼告急大怒

 建業發兵司馬前軍漢口使參軍自行不順未及樊城遣使江陵資遣樊城兄弟

 遷延不受以西軍民歸於兄弟兄弟紿:「岳陽殿下不如西使遠近以此無不。」以為結盟雍州等於西婦人青布親信出奔參軍不免沙門

 危急參軍大寶襄陽江陵于時江陵北面參軍:「正德天下何謂)〔兄弟逆順安在?」:「家兄無罪豈可成敗若是退便襄陽。」

 退築城大雨平地沾漬離心及其江陵襄陽器械而後退

 五百襄陽三十城中大寶閉門不知廣平妻子襄陽北門宗族幼稚屬下發掘墳墓骸骨

 江陵不能大統十五遣使附庸太祖丞相祭酒使襄陽世子太祖十六發喪嗣位未有不敢當權時太祖散騎常侍襄陽百官十七大寶襄陽來朝太祖:「?」:「幸甚。」太祖相見:「起士寡人從事未嘗失信。」:「常侍無私。」

 元年太祖江陵江陵太祖江陵東城江陵襄陽歸於皇帝年號追尊其父昭明皇帝廟號高宗皇后生母皇太后皇后皇太子官方制度上疏朝廷正朔至於追贈叔父太宰河東丞相太祖江陵西名曰

 江陵純陀出師純陀退大將軍長沙武陵南平太守人相太子來朝京師殿二百

 江陵:「聞人匹夫不同匹夫取名人主天下安社稷大功殘忍戚屬江東豺狼異域痛心疾首何日殿下宇宙悠悠不可塗炭殿下殿下殺人父兄人子精銳無故殿下無我相率武士因而營壘江陵百姓文武隨即更生戴聖送死然後朝服皇極萬世一時之間大功古人:「不行。」殿下恢弘匹夫。」不從:「不善未可)〔所謂。」

 長幼入關襄陽追悔:「不用以至於。」干戈日用

 坎壈相鄰耿耿杳杳無已何國
 爪牙英華琅邪受性上帝神州長蛇仰天咨嗟
 古人知己無已片言南陽舊國天漢形勝諸侯勾踐絕望潺湲
 小白社稷實有吾人河內滎陽孑孑悲鳴
 雲夢舊都寂寥荒涼原野揄揚宋玉司馬南方長沙之一年華
 加以狐狸跋扈》,《》。淮夷搴旗積惡惆悵
 在位四十四保定二月皇帝廟號

 少有小節猜忌知人善任使將士不飲酒安於儉素不好聲色惡見婦人相去婦人不復惡見白事方便揚州放誕)〔簿戲論以此文義文集十五內典華嚴》、《般若》、《法華》、《金光義疏四十六疆土千里烈士暮年」,未嘗扼腕高祖太子嗣位年號

 第三文學善於歡心嗣位元年祖母太后皇太后皇后皇太后貴嬪五月皇太后太后九月皇太后皇后

 刺史巴州刺史高祖荊州大將軍國王水軍巴陵明徹不利大將軍李廣長沙巴陵陷於歸罪退不敢違命明徹乘勝河東孝敬明年明徹江陵江水江陵與其尚書僕射明徹明徹退保公安江陵

 司空江陵將士大將軍

 戰敗數百歸於司空江夏車騎將軍吳興十年來朝襄陽:「江南朝廷興亡使。」遣使高祖高祖

 高祖高祖其父太祖拯救唇齒交流高祖歔欷禮遇高祖高祖:「。」:「未能。」高祖大笑高祖琵琶:「。」高祖:「?」:「陛下不同百獸。」高祖良馬後主五百駿馬

 隋文帝執政尉遲司馬起兵興師可以退可以席捲山南以為不可相次破滅

 隋文帝遣使三百一千布帛五百開皇隋文帝王妃蘭陵公主江陵專制來朝長安隋文帝王公之上:「舊都故鄉懷抱長江。」

 在位二十三四十四五月)〔皇帝廟號世宗

 孝悌四時未嘗流涕儉約境內文集孝經》、《周易大小乘幽微》,隋文帝太子嗣位年號

 倜儻不羈博學文義弓馬東陽皇太子嗣位隋文帝叔父江陵

 隋文帝臣下二百長安隋文帝武鄉江陵叔父)〔居民隋文帝於是江陵死罪十年莒國

 即位乙亥丁未三十

 追諡太子安平東平河間吳郡臨海南海安王新安

 帝位大寶股肱孝敬爪牙劉盈大業沉重儒學厚禮忠義宗室民望外戚文章政事延壽皇甫疆土民人

 大寶以下諸子任職

 長子皇后聰敏成人世子追諡

 字義第五仁厚