Back to collection

The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 春秋左氏傳

成公 Lord Cheng

Click on any word to see more details.

成公元年
元年

王正月即位

二月辛酉宣公

三月敗績

十月

元年

使嘉平襄公大國不祥大國不義神人何以

三月癸未敗績王人

守備可以

成公
四月丙戌敗績

六月癸酉叔孫公孫曹公敗績

七月使己酉

八月壬午庚寅一月公會公子丙申齊人諸城南侵使孫子不可不能不如

子曰不少師徒何以復命不對退次于是以仲尼不如不可以假人平民大節假人國家乞師乞師七百子曰先君大夫大夫無能八百中軍士燮司馬文子使師從

六月壬申至于之下使詰朝對曰兄弟大國朝夕不忍使群臣大國輿不能退大夫寡人不許癸酉流血自始豈敢自始推車耳目旗鼓進退殿可以大事擐甲執兵未及不能師從敗績輿左右君子君子非禮喪車左右使出於不能推車再拜稽首使群臣輿陷入不幸戎行承乏使以免自今無有患者子曰不難不祥退女子女子司徒以為有禮既而司徒師從輿使玉磬不可所為不可叔子使對曰叔子匹敵大命諸侯以為是以不孝詩曰孝子不匱不孝諸侯先王疆理天下詩曰疆理諸侯而已戎車先王先王不義何以諸侯無疆詩曰祿子實祿諸侯不然使臣從者師徒齊國社稷使舊好先君土地不敢不許餘燼背城借一不幸死亡親暱不許國寶對曰群臣輿以為藉口

七月齊國使齊人公會司馬司空輿

八月文公車馬重器君子於是乎不臣是以

九月大門之外婦人莊王不可諸侯貪色周書明德文王所以明德諸侯不祥何不如是人生天下婦人何必老死使使對曰成公中行中軍王子以求欲求不得共王即位使其父夫子三軍使不處不勝使大夫先君社稷國家無益文子子曰無為對曰國人耳目不敢子曰對曰對曰對曰用命宣公使莊王宣公不克即位不行使令尹群臣不如大夫而後詩曰濟濟多士文王文王吾儕先君莊王以及遠方莫如善用大戶赦罪御戎使退不敢織紝

十一月公子大夫公孫公子齊國大夫於是乎君子不可不慎不得諸侯詩曰不解不忍數年魯國君子不可大夫為政明君善用所謂兆民使使襄公蠻夷戎狄所以不敬兄弟而已所以親暱叔父使命鎮撫王室使未有職司王室先王廢舊叔父大師之後不亦叔父豈不不能使使大夫一等使告之非禮

成公


王正月公會辛亥

二月甲子乙亥文公

公子

叔孫

一月使使丙午丁未諸侯次于公子使輿

不事公子以求於是中軍對曰不才不勝以為執事不以使不才然則對曰社稷忿國有何以對曰不知雖然對曰以為不朽之外不朽使及於偏師封疆執事竭力致死無有所以未可

叔孫不服

十一月使使中行孫子上卿對曰之上大國之中大夫之上大國之下大夫大夫上下如是不得丙午丁未

十二月甲戌趙括穿婦人不敢在此賈人賈人賈人其實小人不可以君子

成公


公使

三月壬申來朝

四月甲寅襄公