Back to collection

The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》

成公 Lord Cheng

Click on any word to see more details.

成公元年
元年

正月即位

二月辛酉宣公

三月敗績

十月

元年

使嘉平襄公大國不祥大國神人何以

三月癸未敗績

守備可以

成公
四月丙戌敗績

六月癸酉公孫師會曹公敗績

七月使

八月壬午庚寅一月公會公子丙申南侵使孫子不可不能不如

子曰不少師徒何以不對退次于是以仲尼不如不可假人平民大節假人國家七百子曰大夫大夫無能八百中軍士燮司馬文子師會使

六月壬申至于之下使兄弟大國朝夕不忍使群臣大國輿不能退大夫寡人不許癸酉流血推車耳目進退殿可以大事未及不能敗績輿左右君子君子喪車左右使出於不能推車稽首使群臣輿陷入不幸承乏使以免無有患者子曰難以不祥退女子女子司徒以為既而司徒輿使玉磬不可所為不可叔子使叔子匹敵諸侯以為是以不孝詩曰孝子不孝諸侯先王天下詩曰諸侯而已戎車先王先王何以實有四王諸侯詩曰祿子實祿諸侯不然使師徒齊國社稷使舊好土地不敢不許餘燼不幸死亡親暱不許國寶群臣輿以為藉口

七月齊國使公會司馬司空輿

八月文公車馬重器君子於是是以

九月大門之外婦人莊王不可諸侯貪色周書明德文王所以明德諸侯欲取不祥何不如是人生天下婦人何必老死使使成公中行中軍王子欲求不得共王即位使其父夫子三軍使不勝使大夫社稷國家無益文子子曰無為國人耳目不敢子曰二三用命宣公使莊王宣公即位不行使令尹群臣不如大夫而後詩曰濟濟多士文王文王吾儕莊王無德以及遠方莫如善用赦罪使退不敢織紝

十一月公子大夫公孫公子齊國大夫於是君子不可不得諸侯詩曰不解不忍數年魯國君子不可大夫明君善用所謂兆民使使襄公蠻夷戎狄所以不敬兄弟而已所以親暱叔父使命王室使未有職司王室先王廢舊叔父大師之後不亦叔父豈不不能使使大夫一等使

成公


正月公會辛亥

二月甲子乙亥文公

公子一月使使丙午丁未諸侯次于公子使輿

不事公子求知於是中軍不才不勝以為執事使不才然則社稷忿國有何以無德不知雖然以為不朽之外不朽使偏師封疆執事竭力致死無有二心所以未可

不服

十一月使使中行孫子上卿之上大國之中大夫之上大國之下大夫大夫上下如是不得丙午丁未

十二月甲戌趙括穿婦人不敢在此賈人賈人如實賈人其實小人不可君子

成公


公使

三月壬申來朝

四月甲寅襄公來朝

不敬文子不免詩曰不易諸侯不敬

欲求文子不可無道未可國大諸侯未可非我族類

十一月公孫