Back to collection

The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 春秋左氏傳

定公 Lord Ding

Click on any word to see more details.

定公元年
元年

三月京師

六月癸亥戊辰即位

七月癸巳昭公

九月

十月

元年

王正月辛巳諸侯大夫成周天子大事諸侯不免簡子大陸復命孟懿子成周庚寅不受無道故我晉文公同盟復舊固然以為以為復舊王官何故諸侯三代各異從政山川鬼神簡子

三月京師諸侯不從諸侯不免不可所為不可

叔孫家子未嘗從政聽命家子不見叔孫叔孫家子家子不敢叔孫使告之使群臣不得公子社稷群臣可以未有從政使不敢對曰大夫未知公子

六月癸亥戊辰即位使役不能使子孫對曰能事自信

七月癸巳昭公墓道孔子司寇昭公

九月子弟好用遠人

定公


王正月

五月壬辰十月四月辛酉子弟吳子使使無忌

豫章豫章潛師

十月豫章公子莊公飲酒

定公


王正月

二月辛卯穿

四月

莊公

二月辛卯望見莊公

九月

昭王昭王其一成公唐人相與謀從者從者國家群臣夫人寡人常朝有司明日將死所有有若與其大夫

定公


二月癸巳

三月公會胡子齊國召陵

四月庚辰公孫

五月諸侯

六月惠公容城

七月文公

一月庚午吳子敗績出奔庚辰三月文公諸侯召陵子曰國家諸侯不亦中山不服中山不如方城以來未可得志明日於是乎諸侯將會會同使使四體且夫社稷社稷不動不出以軍於是乎師從行旅使道路不知不亦先王武王成王建明周公王室天下大路使法則周公使職事周公明德分之官司彝器伯禽大路以南共王東都康誥大路職官令德不然文武王室於是乎七十蔡仲改行周公以為使武王周公太宰司寇司空先王晉文公成公不在甲午王臣文武不正召陵大叔趙簡子夫子不會召陵使

伍員行人昭王即位因之與其大夫

吳子豫章司馬沿之上方城大敗武城吳用不可不如司馬司馬城口不然不免至于大別不可其事何所

十一月庚午闔廬闔廬不仁而後大師所謂不待今日五千師大困獸猶鬥不免致死使後者而後人為己卯使庚辰令尹司馬司馬闔廬司馬不用王孫由于由于平王不亦天命詩曰不畏仁者令名與其人從子孫漢川寡人漢陽不吉隨之盟誓至于何以執事唯一不聽命退使不敢伍員楚國昭王乞師長蛇社稷草莽使告急疆場未定使寡人對曰草莽日夜不絕入口哀公頓首

定公


三月辛亥六月丙申

七月壬子叔孫不敢

王人六月丙申虎將洩怒五百乘以未知使大敗西

七月

九月自立谿西父兄不能不可死者可以婿谿師大吳子輿輿不待不正乙亥

十月丁亥己丑之內庚寅不和不和不可以遠征西舊怨使其所王孫由于王孫王孫西大德既定所以女子丈夫以為西輿服所在而後使由于復命西