Back to collection

The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》

定公 Lord Ding

定公元年
元年

三月京師

六月癸亥戊辰即位

七月癸巳昭公

九月

十月

元年

正月辛巳諸侯大夫成周天子大事諸侯不免大陸成周庚寅不受無道晉文公同盟固然以為以為王官何故諸侯三代各異從政山川鬼神子曰

三月京師諸侯不從諸侯不免不可所為不可

家子未嘗從政聽命家子不見家子家子不敢使使群臣不得公子社稷群臣可以未有從政使不敢大夫未知公子

六月癸亥戊辰即位使役不能使子孫能事自信

七月癸巳昭公墓道孔子司寇昭公

九月子弟好用遠人

定公


正月

五月壬辰十月四月辛酉子弟吳子使使

豫章人見豫章

十月豫章公子莊公飲酒

定公


正月

二月辛卯穿

四月

莊公

二月辛卯望見五乘莊公

九月

昭王昭王其一成公唐人相與國家群臣夫人寡人二三常朝明日所有與其大夫

定公


二月癸巳

三月公會胡子齊國召陵

四月庚辰公孫

五月諸侯

六月

七月文公

一月庚午吳子敗績出奔庚辰三月文公諸侯召陵子曰國家諸侯不亦中山不服中山不如方城以來未可得志明日於是諸侯會同使使四體社稷社稷不動不出於是行旅使道路不知不亦先王武王成王建明周公王室天下大路使法則周公使職事周公明德分之土田官司大路以南共王東都大路職官令德不然文武王室於是七十蔡仲改行周公以為使武王周公太宰司寇司空先王晉文公成公甲午王臣文武召陵大叔趙簡子夫子不會召陵使

伍員行人昭王即位與其大夫

吳子豫章司馬沿之上方城大敗武城吳用不可不如司馬司馬不然不免至于不可其事

十一月庚午二師闔廬闔廬而後大師所謂不待今日五千師大不免致死使後者而後人為使庚辰令尹司馬司馬闔廬司馬不用王孫由于由于平王不亦天命詩曰仁者與其子孫漢川寡人漢陽實有盟誓至于何以執事唯一聽命退使不敢伍員楚國昭王社稷草莽使告急疆場未定取分使寡人草莽日夜不絕入口哀公

定公


三月辛亥六月丙申

七月壬子不敢

六月丙申虎將五百未知使大敗西

七月

九月自立谿西父兄不能不可死者可以婿谿師大吳子輿輿不待正視乙亥

十月丁亥之內庚寅不可西舊怨使王孫由于王孫王孫西大德既定所以女子丈夫以為西輿服所在而後使由于西西不能不知不能使不能

定公


正月癸亥

二月行人

城中

二月不假使南門出自東門使文子尤人昭公可以公子二三諸侯以為群臣忿不可周公小人不亦

強使夫人子曰不能息肩以為中軍司馬子曰使子曰魯人以為

四月舟師大夫楚國令尹西於是以定楚國王子作亂於是

六月

八月諸侯使使寡人趙簡子綿六十晉國子孫必得使致使飲酒不敬不可盟國

十二月天王

定公


正月

四月

行人齊國西

九月

十月二月陽關以為

四月桓公