Back to collection

Book of Northern Qi 北齊書

卷十八 列傳第十   孫騰 高隆之 司馬子如 Volume 18 Biographies 10: Sun Teng; Gao Longzhi; Sima Ziru

Click on any word to see more details.

  司馬
咸陽安人沮渠舍人沮渠北邊使持節侍中都督諸軍大將軍司徒尚書僕射雍州刺史使持節侍中都督諸軍太尉尚書冀州刺史

質直正光北方擾亂間關危險建義僕射高祖都督長史高祖東征軍人高祖俄頃高祖高祖晉州長史將軍安縣高祖晉陽襄垣高祖宴飲兄弟還本明旦高祖高祖上馬晉陽高祖起義預謀朝廷隔絕號令有所高祖高祖中興侍中使持節流民大都大行高祖進軍守信中山相州刺史咸陽一千三百侍中京兆平原公主寡居公主不許侍中公主相間高祖除外俄而

高祖椿機密椿異端乖謬猜忌晉陽高祖椿使僕射冀州相州天平尚書僕射內外兼司尚書西魏失利司徒不得為人司徒奴婢虛實率皆高祖入朝左右高祖大怒司徒武定使青州戶口太保家子以為養女姿色以為有子以為丹陽此類

依附高祖契闊艱危勤力恭謹見信高祖心腹志氣驕盈不知不行銀器小人聚斂司馬非法高祖屢加朝野武定四月六十八使持節都督諸軍冀州刺史太師尚書祭告建中配享高祖武平三司

出自高平金鄉白水郡守婿司徒雍州刺史之後參議高祖從弟渤海

身長有志氣汝南以為從事建義員外散騎常侍太山郎中給事中高祖高祖晉州平陽高祖起義山東以為大行右丞中興御史中尉高祖相州四胡太昌大將軍三司西魏文帝忿文帝黜免高祖不能協和刺史平原一千七百七百滄州刺史高祖椿大行尚書大司馬清河侍中尚書僕射御史中尉人工高祖

天平解任刺史尚書僕射貧弱瘠薄高祖均平大將軍京邑制造莫不南城二十五長堤以防周流城郭治水有利孝昌天下刺史太守都督所在頗為煩擾實在兵馬悉皆朝貴常侍貂蟬侍中侍中服用軍國多事冒名不可勝數檢括五萬喧囂起居司徒

武定河北大使追還領軍將軍尚書侍中出行青州追還太子太師尚書僕射吏部尚書太保時世風俗肅清受納世宗尚書省受禪尚書大宗監國小巧至於公家百戲服制改易典故人為顯祖東山:「可作猛獸古義何為終日。」

世宗委任僕射黃門世宗顯祖不許顯祖政事以前:「訴訟哀矜。」顯祖受任便宜大臣禁止尚書省宴飲:「交遊生死相背。」密言大臣未可在其中因此大發壯士百餘放出飲水:「今日何在!」六十一諸軍大將軍太尉太保冀州刺史不得

文雅名流諸子文義以此顯祖末年忿積年骸骨之後財產見信高祖陰毒睚眥忿無不三司結婚同知刺史不遂前後構成家門殄滅報應

司馬河內世祖司空南陽世子出奔涼州自序太守

機警好交豪傑高祖孝昌淪陷家口南奔禮遇中軍司馬持節平南將軍前軍建興險阻往來後顧之憂建興太守都督永安平遙縣三百大行郎中時事奉使詣闕稱旨孝莊接待相州孤危防守人情頗有相州金紫光祿大夫

自宮突出妻子走出京城便:「兵不厭詐天下此際不可以變故不如出其不意不如有餘使天下。」於是京城長廣尚書僕射前廢帝以為侍中大將軍三司陽平一千七百不受高祖起義高祖疑慮刺史憤恨自陳高祖遣使平生以為大行尚書朝夕左右軍國天平僕射侍中侍中僕射朝政見信高祖晉陽謁見並坐及其高祖以為

豪爽簿任情公然受納興和以為黜陟定州深澤縣冀州東光縣稽留極刑進退不合便武士白刃不知所為尚書參預高祖故舊意氣聚斂不息時世朝政稍嫌御史中尉禁止尚書省官爵未幾起行冀州聲譽轉行官爵二百

受禪司空滑稽不治有禮當時名士以此不能世宗中尉黃門任用世宗晉陽顯祖罪惡其後有司顯祖引子:「先世?」因此久之先帝太尉六十四使持節都督諸軍太師太尉刺史一千文明

高祖婿公子黃門祿豫州刺史史傳有風不能廉潔御史公主好不公主懼罪關西

岳州刺史長子無行將軍潁州刺史如故州郡所在聚斂驚懼時世雲母便傾心潁川臨城不遜世宗死罪北邊渦陽異志

好學風儀天平尚書郎黃門自封傲物不齒肅宗衛尉清末光祿大夫積年武平不堪三司太玄經》,揚雄》。:「周旋。」七十一

弟子定州長史吏部郎中司徒長史廷尉平直明初御史正色朝廷去職祠部尚書刺史

開皇刺史得寵後主諸子顯職武平給事黃門侍郎常侍開皇尚書民部侍郎刺史

史臣高祖晉陽戎馬機務深遠不能守道治亂溪壑蕭何關中荀彧許下不亦於是乎世宗驕縱不然君子潛德相親情深猶子自立

勃興司馬滑稽巧言令色


全文中華書局一九七二年十一月第一北齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary