Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷二十九 列傳第十七: 司馬休之 司馬楚之 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 蕭祗 蕭退 蕭泰 蕭撝 蕭圓肅 蕭大圜 Volume 29 Biographies 17: Sima Xiuzhi, Sima Chuzhi, Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao, Xiao Zhi, Xiao Tui, Xiao Tai, Xiao Hui, Xiao Yuansu, Xiao Dahuan

Click on any word to see more details.

司馬 司馬 退
列傳第十七

司馬司馬曾孫司馬司馬司馬退

司馬河內之後之後子孫將軍刺史荊州刺史桓玄慕容建業荊州刺史

江漢人心文思劉裕其所文思神瑞起兵文思姚興文思河間王子數百妻子長孫西大將軍光祿大夫

文思淮南公國不平文思告之文思廷尉賜爵郁林文思善於聽斷百姓不得鎮將

司馬太常益州刺史參軍承祖十七父喪劉裕司馬叔父遇害沙門少有英氣折節受禪報復萬餘刺客詐疾湯藥匕首狀告委身誠信此類

明元山陽河南遣使荊州刺史河南人戶汝南汝陽南頓新蔡豫州太武妻子入朝安南大將軍琅邪前後鼓吹冠軍滑台太守萬餘上疏太武不從散騎常侍淮南豹子關中諸軍

車駕蠕蠕中山大軍將軍蠕蠕絕糧蠕蠕:「將至。」灌水不可走散太武侍中西大將軍三司大將朔州刺史

二十餘年南大將軍西戎校尉揚州刺史陪葬金陵長子博士雁門太守

之後王女河內公主生子少有侍中西大將軍大將朔州刺史吏部尚書司空康王

太尉隴西生子沮渠生子河西沮渠太武武威公主所生文明太后

豫州刺史汝南上蔡五千道路郡縣五千不實引見:「殺人取錢當時狼狽應有?」:「一刀。」:「所為。」門前:「去歲。」身上伏法此類

將軍攻克刺史改為豫州刺史漁陽永平元年揚州青州刺史莊子

宣武公主駙馬都尉員外散騎常侍滄州刺史慶雲使者西魏賜死受禪

少孤有志起家司徒參軍員外散騎常侍大軍弘農歸西徐州刺史入朝周文頃之河內四千歸附河內郡十五周文山東率眾入關加重周文:「皆是誠心便是義士以求。」周文都督襄城公主

踐祚巴州刺史使持節大將軍三司琅邪正中大夫大軍刺史信州遣使宣示禍福刺史大將軍西寧刺史未及京師

不事生產所得俸祿親戚卑陋祠堂刺史

便從戎樂安郡守以軍大將軍三司兗州刺史豫州刺史

公主駙馬都尉鎮將朔州刺史安北將軍河內河西墾殖有司麋鹿有所孝文祠部尚書大鴻臚潁川

父子相繼威德

司馬桓玄劉裕之際有司

汝南之後明元賜爵蒼梧南大將軍有節汝南師子

泰常新安太守安國

晉安之後河間桓玄劉裕之際慕容兄弟賜爵淮南賜爵

將軍東海刺史

宋文帝徐州刺史主子異志和平朝廷尚武公主侍中將軍駙馬都尉歲餘建興長公主宋明帝使獻文兄弟宋明帝春秋更為:「。」朝廷大官公主平陽長公主

犬馬布衣僮僕侮弄至於孝文不以至於陳奏本國事故涕泗左右天性喜怒忿不足

太和大官南伐徐州從者故居處處左右莫不及至臨陣四面將士自陳滅亡朝廷聲氣激揚涕泗橫流三軍

三司尚書于時改革其事舊式遺忘孝文:「不足諸侯公卿。」

十七孝文殿南伐篡奪悲泣不已流涕

十八使持節都督吳越彭城諸軍大將軍徐州大將軍不許賦詩文集一部文筆:「雖則欲罷不能一見。」如是彭城久矣修繕其中不能內外莫不彭城西南三公公私

十九京師孝文大選:「國家隨時不必以為不然何者清濁齊一君子小人不可以上士人品第之外小人起家三公賢才難得不可九流使千載之後仿。」大將軍:「。」二十彭城孝文舉哀太傅揚州刺史加以前後鼓吹琅邪故事

嫡子所生孝文彭城長公主駙馬都尉

世子宣武第二長公主有身忿公主公主聽講靈太后太后清河其事高陽廣平不和離婚削除太后公主周歲復舊太后流涕公主誡令正光公主陳留公主忿手腳懼罪逃逸靈太后清河其事兄弟敦煌為兵主因太后親臨慟哭舉哀太極東堂西太后河內溫縣死刑官爵將軍大夫

齊明帝第六封建安王和帝鄱陽建業加害閹人左右穿小船江岸衣服江畔徒步防守者上下不疑西華文與其山澗景明壽春東城揚州刺史任城車馬侍衛十六徒步憔悴以為掠賣生口遣人曉示從命官僚居處有禮飲酒簡言一同壽春慰唁不見一族改日器重

及至京師宣武南伐暴風大雨江州刺史陳伯之與其長史壽春歸降不可使持節都督揚州刺史將軍齊王東城大舉慟哭車馬什物豐厚不及天下得數人為將軍人為將軍志性過期形色蔬食未嘗嬉笑南伐貴要賓客書記報復

正始元年東城壽春壽春率眾力戰諸軍聞見莫不中山王英南伐乘勝鐘離淮水狼狽引退士卒十四有司恕死

南陽長公主公主雍和敬事公主相遇未曾溫順公主內外清河

永平琅邪使持節安南將軍節度橫流哽咽良久

延昌刺史齊王冀州刺史大乘靈太后臨朝京師

浮山使持節都督軍事將軍熙平既成淮水上流壯士竹木其三不滅等於淮北淮南徐州刺史豹子十一京師殿尚書招誘忿神龜都督徐州刺史車騎大將軍朔望引見子弟

正光尚書僕射善於聲名

文武極地德行為生忠貞仁義四嶽何以大名以來貴賤假說不能多少不能是非使貿名實紛紛漫漫積年其中遷移身亡當時簿殿散落之後無不而已顧惜賢達君子未免中庸以求上下

及其既而滿十二東西文武公府冗官一直朔望及其之中便三級虛名