Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷五十九 列傳第四十七: 寇洛 趙貴 李賢 梁禦 Volume 59 Biographies 47: Kou Luo, Zhao Gui, Li Xian, Liang Yu

Click on any word to see more details.


列傳第四十七

穆穆

昌平累世將吏和平良家子武川不拘小節西征鄉里入關安鄉縣大行都督元帥最為收集將士原州平涼周文都督刺史京兆襄城雍州太尉尚書

明帝配享文帝松陽

字元天水南安良家子武川少有以為賜爵關中大都將吏:「仁義君子小人意氣名節吾等公國寧可眾人?」涕泣噓唏五十詐降言辭慷慨平涼周文周文大都司馬秦州

魏文帝GC隴西弘農中山左軍不利以北豫州周文東魏左軍官爵國大將軍賜姓太保大宗南陽踐阼楚國萬戶

文帝攝政元勳怏怏謀殺宇文

好學美容天光万俟以為長史普泰大行尚書北縣天光神武見殺神武關中以為長史周文西襄城縣尚書左右僕射溫恭位居自謙退職務有罪人稱

大軍不利東魏建德通好齊人大將軍大都諸軍刺史

隴西成紀騎都尉之後匈奴子孫北狄復歸曾祖太武都督歿西將軍隴西郡守兄弟追贈司空

有志舉動出遊老人皓白:「八十士多未有努力。」受業大指而已答曰:「豈能授業忠孝。」十四友愛

永安孝莊天光擊破天光都督長孫原州為主簿高平周文西征與其都督原州大軍秦州周文先鋒撫軍將軍大都

西周文大都鎮原都督大野州城戰敗原州刺史周文太子西原州鄉飲酒禮原州諸侯相見然後歡宴終日凡是親族頒賜元年西弟子植被除名保定官爵瓜州刺史

武帝齊王不利宮中周文賢妻宇文侄女武帝西原州:「使持節大將軍三司大都瓜州諸軍瓜州刺史良家輔導積年功勞巡撫舉目依然乃至。」於是上士尉遲瓜州被褥十三五百銀錢賢弟男女中外三十四門生侍奉大都都督未免十二

西空虛侵擾河州河州屯田斥候於是斂跡宕昌寇邊河州侵擾震懾不敢河州

武帝大將軍京師左右使持節國大將軍大都諸軍原州刺史

三司大將軍追封襄陽

三司

大將軍升遷

深沉大略書記上士武帝雲陽作亂不得武帝中大夫以軍大將軍賜爵隋文帝丞相尉遲作亂元帥長史不一重臣監護文帝監軍同心而已隴西開皇京師久之

永隆籌算膽力過人元年親族對曰:「不得終於孝養是以。」由此起家主簿就職都督宇文護三司大夫大夫太子武平參謀襄陽廣宗縣

隋文帝丞相大將軍刺史尉遲遣使相應叔父文帝:「闔家富貴國有不能面目天地!」元帥長史由是歸心徐州

開皇幽州突厥契丹突厥大為侵掠步騎轉戰突厥死亡突厥欲降:「特勤。」不免士卒:「師徒效命國家方便至尊。」諸軍豫州刺史

文帝其父宮中及長廣宗起家姿容善騎射歌舞開皇帝后樂平公主公子公主選取禮儀公主:「天下至尊唯一。」進見琵琶歌舞公主:「?」對曰:「。」:「。」:「不滿。」不謝:「公主大功女婿。」宿衛

煬帝刺史京師往來侍從賞賜功臣大業衛尉樂平公主遺言煬帝唯一。」五千將軍城闕大興高麗新城光祿大夫十年遼東

告之引決由是私語宇文宇文

賢弟萬歲戰鬥指麾便軍陣郡守使意氣雄壯郡守:「小兒將帥非常。」

及長涉獵正光天下鼎沸敕勒原州鄉人頗有異同按劍節義:「異議者。」聽命相與自守無援兄弟為人使晦跡入朝求援常侍天光西精兵鄉導天光長城郡守高平郡守周文見面麾下

西安定魏文帝嗣位遐年可嘉殿左右弘農都督原州刺史周文:「本州私事。」代行陽平丞相府司馬參軍機務河東人情周文河東要領河東郡守風俗勸課農桑期月百姓周文勞問侍中太子

東魏豫州刺史周文遼遠難為應接:「屯兵河陽常理救援獸穴不得奇兵出其不意有利兵家不行便。」周文:「萬歲差強人意。」尚書前驅周文大軍潛師周文大軍不利所部殿

都督弘農二十一諸軍戰守無不精銳境外使間諜動靜先知有事不以以為周文:「將軍可謂。」東魏宜陽周文床帳大將軍頃之尚書僕射周文不許不得已周文第十一子代達令如此

周文有成:「大司馬。」大司馬明帝後父未有:「不以略陽人為。」便周文:「至此!」自陳於是出外拜謝:「大事不得不。」:「今日公決。」司寇踐祚國大將軍弘農

文帝朝政梁州刺史廢帝沉吟良久:「大丈夫安能!」京師功名:「。」詰朝:「陽平自來?」左右:「門外。」大怒:「陽平不信!」:「為此安社稷至尊今日至此云云。」:「。」於是自殺建德元年太保開皇追贈

聲譽美容談論涉獵騎射周文尚義歸公封建安縣大都清河廢帝即位之後周文諸子章武中山東西婿以為常山將軍分掌密謀即位敦煌大將軍三司陽平世子正中

踐阼刺史婿季父武成江州刺史不得保定元年鍾愛悲慟:「我去門戶!」元年追贈使持節大將軍刺史敦煌

安人陽平加上大象

賢弟顯慶度量文帝入關便給事左右小心謹肅未嘗懈怠周文夏州黨史原州周文城中都督永平縣弘農戰功:「今日喪膽。」周文前後爵國

周文中流敵人左右下馬周文大罵:「軍士爾曹何在!」敵人輕侮不疑貴人周文是日周文不濟既而相對左右:「!」將軍三司前後賞賜不可周文:「爵位。」鐵券大將軍三司侍中周文嗣子安樂人為姊妹兄弟如此

安定國中同州刺史太僕平江封一子長大將軍賜姓拓拔原州刺史世子三司郡守高縣