Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷七十二 列傳第六十:  高熲 牛弘 李德林 Volume 72 Biographies 60: Gao Jiong, Niu Hong, Li Delin

Click on any word to see more details.

牛弘 李德林
列傳第六

牛弘李德林

勃海其先北邊曾祖太和遼東衛尉兗州刺史東魏諫議大夫棄官西魏賜姓妻子文獻皇后故吏往來從政果敢斷決賜爵長史大將軍三司開皇禮部尚書文史詞令柳樹父老:「家當貴人。」十七齊王記室再遷內史大夫

隋文帝計略承旨:「驅馳公事不成不辭滅族。」於是時長司馬奢縱屬意尉遲起兵河陽先進不一山東合上受命便遣人忠孝不可歔欷沁水上流縱火土狗臥內義寧丞相府司馬受禪尚書僕射納言勃海郡朝臣權勢遜位僕射:「高蹈前朝進賢寧可!」於是復位大將軍如故突厥邊患牛羊新都制度出於槐樹聽事不依行列有司後人如此領軍大將軍如故去職視事流涕辭讓不許

開皇長孫景山節度諸軍班師江漢得人:「江北江南水田早熟收穫之際征士聲言屯兵解甲再三以為不信猶豫登陸江南所有地窖行人縱火不出數年財力。」由是

廣大長史三軍陳平寵姬:「武王妲己不宜。」不悅加上齊國九千定食五百:「君臣。」遜位不許

將軍將軍前後:「皎然。」未幾尚書楚州參軍調廢黜得罪五千行宮所為夫人使顧問不絕百萬千里馬從容:「苦戰猛將論功!」大笑太子前後不可

熒惑太微執法:「天文不利宰相修德。」突厥元帥擊破白道遣使近臣未有

太子廢立:「王妃有神告之天下。」:「長幼有序不可。」皇后不可夫人:「僕射夫人陛下何以不為?」以後流涕:「退齋居佛經而已陛下至於。」愛妾不悅:「陛下復信陛下愛妾陛下。」由是

會議遼東不可不從元帥長史漢王遼東疾疫不利:「。」漢王年少隆重至公不用:「!」不平俄而國王之際大驚宇文刑部尚書戶部尚書兵部尚書無罪屬吏朝臣

未幾歔欷悲不自勝皇后左右流涕:「自負。」:「兒子不見目前不可以第一。」頃之:「:「司馬不朝天下安知?」於是大怒內史他事:「沙門:'明年國有大喪。':'十七皇帝十九不可。」群臣:「帝王豈可力求孔丘大聖作法後代大位天命不可?」有司:「去年天下!」於是僕射:「富貴!」由是以為

煬帝即位太常天下散樂:「無識教習。」不悅侈靡聲色長城太常:「天元好樂安可!」可汗:「中國虛實山川險易後患。」:「近來朝廷綱紀。」有人以為朝政諸子

文武大略明達政務之後竭誠天下為己任一代名臣立功不可勝數當朝執政二十朝野推服無異以為真宰天下至今不已所有損益時政稿無知

刺史柳城記室勃海郡蜀郡

牛弘安定其先避難中正侍中工部尚書相者其父:「。」及長寬裕好學中外記室內史上士納言上士文翰起居注內史大夫三司開皇散騎常侍秘書監典籍

孔子大聖開素憲章》,春秋》,十翼吞滅諸侯先王掃地之一藏書校書至孝謁者遺書天下劉向父子王莽光武嗣興尤重未及下車文雅肅宗親臨和帝書林石室東觀擾亂圖書縑帛西七十西京一時經典秘書內外秘書有別文籍秘書監荀勖》,簿》。從而失墜永嘉之後建國傳名憲章禮樂劉裕圖籍,《五經四千文字古拙江左秘書丞王儉七略》,七志》。》。三萬破滅經籍文德殿內書宛然猶存據有江陵文德公私典籍萬餘荊州一二

伊洛不暇經籍戎車保定八千後加收集據有山東採訪東夏四部三萬舊書五千而已合一五千之間殘缺至於陰陽醫方圖譜

經書仲尼迄今聖代披覽一時載籍不可王府私家發明

於是下詔一二年間

禮部尚書修撰五禮》,當代

所以神靈天地出教黃帝總章由來。《周官考工記:「。」鄭玄:「十四之一十七。」「重屋四阿重屋。」:「廣九。」「南北。」鄭玄:「宗廟。」馬融王肅干寶司徒重屋大於四十四以為大夏七十二。」鄭玄大於大於轉文大為未詳久遠,《殘缺解說異人:「宗廟。」《王制:「大小」。之外有餘宗廟先公昭穆先王昭穆合十三十六北面行事不及便燕禮》:「諸侯大夫。」天子三公九卿。《:「上卿。」之間行禮五帝室內西面西南北祖宗配享退西面神位加以牛羊四海九州上升反坫升降不然劉向別錄所見當時古文明》、《》、《》、《》、《陰陽》、《太山通義》、《魏文侯孝經月令鄭玄呂不韋,《春秋十二首章合為王肅周公,《周書月令第五十三即此證明以為:「不韋鳩集儒者聖王月令不韋安能為此?」不得全稱周書不可即為其內聖王蔡邕:「所以上帝 。」重屋青陽西總章聖人南面莫不制度有所一百四十四二百十六陰陽象州十二宮三十六七十二外設天下八十一九九二十八四方四方宿高三五色二十四二十四四海。」模範天地陰陽古文不虛》,月令》,青陽總章不得九月不得漢代二京

建安之後海內侍中殿嚴父其餘雜碎皆除。」盛事於是不行合為房間穿鑿無可洛陽更加不成於焉

海外無窮不以必須?《尚書帝命:「。」鄭玄:「。」三代沿有損至於不變祭天:「十二月青陽左右」,居室鄭玄每月聽政。」《是以必須下方?《孝經:「下方。」《禮記盛德:「下方。」是以必須重屋考工記》,四旁之一。」一同四阿重屋,」其後可知重屋之下:「。」重屋灼然可見。《禮記:「天子。」周公天子禮樂:「天子。」:「重屋。」重屋不疑。《春秋文公十三,《五行:「中央