Back to collection

Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals 春秋繁露

卷十七 天地之行第七十八 威德所生第七十九 如天之為第八十 天地陰陽第八十一 天道施第八十二 Scroll 17

Click on any word to see more details.

天地之行第七十八

  天地之行是以天高其位藏其形序列考陰陽降霜所以所以藏其形所以所以序列所以相承所以考陰陽所以降霜所以生殺為人所以居隱處不見所以任賢使能觀聽四方所以量能授官賢愚有差所以相承引賢自近股肱所以實事次序殿最所以有功者進無功者退所以賞罰是故萬物為一國主不可以主不可以不堅列星務剛其氣然後陽道其事所以事天所以所以所以所以所以其事所以所以為人朝夕進退奉職應對所以供設飲食所以委身致命專制所以所以死難不惜所以推進光榮褒揚其善所以受命宣恩君子所以功成所以是故萬物母為一國宰不可以不信宰不可以不忠不信草木不忠姦臣危其君枝葉

  一體隱居深宮上士高清群臣四肢百官有形孔竅神明上下相承肢體使恩施元氣皮毛百姓其所血氣和平形體無為太平神氣黃龍神明玉女得以形體心得耳目聰明手足不忠滅亡形體妄動是故君臣不可以不可以不可以不順不可以不忠所以所以

威德所生第七十九

  有為不可然後然後可以不和不可以不平不可以刑罰可見不和不平以此有所以求然後有所忿以求然後刑罰若是聖人為人至德變化如草四時喜怒寒暑威德冬夏冬夏威德寒暑喜怒喜怒有時寒暑有時不喜喜怒威德不可以寒暑冬夏不可不當時而何以春秋,□□以是正理褒貶喜怒威德無不可以寒暑冬夏聖人

如天之為第八

  陰陽上天好惡喜怒清寒出入上下左右前後平行不止未嘗有所稽留四時喜怒哀樂所為人性時而清寒之至時而無異四時天地奈何久留天氣使不得周行是故所以成功周行有害不待聖人是故修德所以順天陰陽然而見善天地是故天地緩急陰陽然而人事行者天人其中生人殺人死者四時久留四時其中喜怒哀樂春夏秋冬喜怒哀樂之至時而春夏秋冬之至時而天氣直行一遍四者人主終日不知不可以相待利人不待

天地陰陽第八十一

  聖人至於之外其所不在其中以此見人超然萬物之上最為天下萬物參天治亂動靜損益陰陽搖蕩四海之內知者不可不然死傷相助水相由此易變動搖氣化人主無已是故治亂天地不治民和天地萬物氣逆天地災害是故治世草木四海功過神明亂世若是皆因天地成敗陰陽其所人力天地之間陰陽所以可見不可澹澹然則天地之間無間天地之間澹澹之中治亂流通故人調和天地之類易見治亂天地春秋舉世不盡:「不易。」不可以不知詩人天意是故所以五行本末所以天道為人生殺四時五行陰陽道長萬物人主天地好惡陰陽喜怒寒暑官職五行之義以此長天之間四海之內陰陽天地是故參天參天則是天地之精正氣天地邪氣天地無可

天道施第八十二

  天道施地道人道聖人之至不知不能不可得君子非禮非禮不動好色無禮飲食無禮不能使目視正色身行正道所以異物之外不為不守積習不知不可不察順行禮義文德是故至誠遺物不以之中萬物自失聖人

  所以尊者文辭隱情人心古今男女人生禮義名號人事不順天道不義天人可以見善不能不能好惡不能堅守有人人道不厭萬物聖人然而正名名義萬物不形不易不厭

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary