Back to collection

Han Feizi 韓非子

外儲說右上第三十四 Chapter 34: A Collection of Sayings V

Click on any word to see more details.

所以不足師曠晏子逐走未知子夏春秋:“。”仲尼是以太公望公知鹿公知孿皆知同異明主人主利害故人是以好惡人主通則“,宣王公知明主獨斷不行左右人主莊王太子不能吳起愛妻文公使忍痛不畏.四者不變

師曠問政師曠:“太師寡人?“師曠:“惠民而已。”問政師曠:“太師寡人?“。師曠:“惠民而已。”師曠問政師曠師曠:“惠民而已。”師曠所謂公子公子齊民富貴公室惠民使於是孤寡陳粟出嫁七十祿德惠出走公子公子

晏子:“泱泱堂堂後世?“晏子對曰:“!“:“寡人?“晏子對曰:“齊民爵祿大臣布帛不加餓死不可勝數父子相與:‘歸田!‘《:‘。‘歌舞民德:‘!‘“出涕:“不亦寡人奈何?“晏子對曰:“不肖煩亂刑罰貧窮孤寡恩惠不足?“

不知師曠晏子不知車輿使車輿良馬有餘不處天下不知師曠晏子不知

子夏:“《春秋十數非一以至明主。”晏子使侵陵使子夏:“。”

子路五月子路漿孔子使子貢擊毀:“魯君?“子路怫然:“夫子仁義夫子仁義仁義天下其所不可?“孔子:“未及如是不知天子天下境內大夫官職其所魯君不亦!“使者:“使先生使弟子?“孔子孔子魯君人臣假人子路不得不得人主

太公望東海居士昆弟:“不臣天子諸侯耕作無上祿不事。”太公望至於使以為周公旦發急:“今日?“太公望:“昆弟:‘不臣天子諸侯耕作無上祿不事。‘不臣天子不得諸侯不得使耕作不得賞罰無上不為祿不為不治不忠先王之所以使臣民爵祿刑罰四者不足使不服所以天下之至然而不止獲之所願可以不為以為賢士不為不用明主之所以不可左右是以。”

太公望海上太公望太公望當是時周公旦周公旦天下夫子何為?“太公望:“不臣天子以為形容。”

左右:“何為?“:“鹿千金然而千金鹿為人鹿不為大國不在不為寡人是以。”

公子左右不為於是昆弟二百謁者怫然謁者:“不為。”:“不然竊聞。”:“不為!“五百良馬宮人二十:“不為不為?“人臣假人不得人主明主不得不祿不得祿不服子曰:“明見不明不知無從無為可以。”

子曰:“而言無知無知無為可以。”

:“?“對曰數百目視。”:“加之加之。”長者:“方知得所以為虛無。”

齊宣王子曰:“?“子曰:“在於。”:“何謂?“對曰:“目視目視奈何在於。”:“然則天下何以為此今人目視目視人主何以?“對曰:“長者:‘虛靜無為。‘可以為此!”

:“不幸幸而告之變更死罪。”

宣王宣王左右以為

王后未知

齊威王夫人孺子以為夫人則是夫人不行夫人先知於是其一孺子明日所在以為夫人

惠王惠王公孫之間有所:“寡人將相。”:“賢相再拜。”“寡人賢相?“對曰:“將相。”:“?“對曰:“。”

天下治天下:“人臣不敢。”抵罪隱語俄而?“:“。”:“。”再拜:“受命。”於是郎中:“。”於是郎中於是境內:“道出?“:“。”:“?“:“羈旅抵罪。”:“。”使

:“千金可以?“:“不可。”“瓦器可以?“:“。”對曰:“瓦器可以千金不可漿為人君臣當之。”:“。”自此之後天下大事未嘗不獨使

:“白玉何以?“:“。”:“白玉不以?“:“。”:“為人漏泄君臣。”惟恐妻妾

子曰:“聽者獨斷可以天下。”然而其所長者:“?“:“何故?“:“孺子所以。”有道大臣人主之所以有道所以不用桓公管仲:“治國?“對曰:“。”:“?“對曰:“樹木穿其間其中之所以不得今人左右利於內間為重以為不安。”故人為己不為大臣有道左右人主不覺如此得無得無

使使者不敢問曰:“何為?“對曰:“今日。”:“。”桓公管仲:“治國?“對曰:“所以今人左右利於人主。”故人為己不為左右用事不行

天下:“不祥天下匹夫?“舉兵誅殺共工:“天下匹夫?“舉兵共工幽州於是天下天下仲尼:“。”:“不以其所其所。”

莊王:“群臣大夫諸公入朝馬蹄。”於是太子入朝馬蹄太子:“誅戮。”:“所以敬宗社稷立法尊敬社稷社稷犯法尊敬社稷上位社稷不守何以子孫?“於是太子