Back to collection

Book of Han 漢書

卷四十八 賈誼傳 Volume 48: Jia Yi

Click on any word to see more details.

四十八 賈誼第十八

賈誼雒陽十八詩書屬文河南文帝河南治平天下第一李斯以為廷尉廷尉年少文帝以為博士

二十最為詔令先生未能人人諸生於是以為文帝超遷太中大夫

以為二十餘年天下和洽改正制度官名禮樂官名文帝法令列侯於是天子公卿東陽:「雒陽年少擅權紛亂。」於是天子不用長沙王太傅

自得屈原屈原賢臣放逐離騷》,:「亡人。」投江

嘉惠長沙屈原汨羅先生哀哉不祥鸞鳳E32A翱翔。E962得志賢聖方正、EC3D莫邪鉛刀D829。默默亡故不可先生

壹郁九淵神龍,B65A使麒麟紛紛夫子九州何必千仞尋常江湖螻蟻

長沙不祥長沙長沙傷悼以為不得

四月孟夏庚子貌甚閒暇異物私怪其故野鳥主人。」:「。」

舉首奮翼不能萬物變化休息形氣轉續變化。B65A胡可勝言吉凶強大夫差會稽句踐五刑傅說胥靡武丁命不可說萬物震盪C02C糾錯,B75DB423無垠不可不可

且夫天地造化陰陽萬物消息安有常則千變萬化未始忽然為人異物自私達人大觀不可西大人至人遺物眾人好惡真人恬漠超然翱翔深淵不以自保知命蒂芥足以

歲餘文帝上方鬼神鬼神所以然夜半文帝:「不見以為不及。」太傅得失

匈奴天下制度疏闊諸侯淮南濟北上疏政事大略

事勢痛哭流涕其它傷道進言天下以為事實治亂之下未及何以本末首尾可謂陛下何不治安

安危使身體鐘鼓加之諸侯軌道不動首領匈奴賓服百姓素樸獄訟大數既得天下順治海內明帝明神名譽無窮使稱為太宗太祖建久成長承祖六親至孝天下輕重可以萬世法程不肖陛下明達使下風非難天地往古當今日夜使復生陛下

國固所以安上西鄉天子春秋鼎盛德澤有加如是莫大諸侯權力

然而天下大國其事數年之後諸侯大抵血氣方剛相稱以上偏置私人如此淮南濟北此時治安不治

黃帝:「日中。」此道不肯骨肉季世天子假設陛下齊桓不合諸侯天下陛下有所不能假設天下淮陰淮南韓信盧綰當是時陛下天子陛下不能天下淆亂高皇帝諸公諸公中涓其次舍人高皇帝威武天子諸公百餘四十其後十年之間陛下諸公封王自高皇帝不能以是陛下不能假令惠王元王中子幽王淮陽共王靈王厲王淮南貴人當是時陛下即位陛下不能名為布衣昆弟帝制天子死罪漢法不軌厲王不肯安可幸而安可親戚天下陛下匕首陛下已然異姓不易所以然同姓既有未知明帝不能後世

一朝十二理解至於仁義人主權勢法制人主諸侯以為不用淮南濟北不可

前事大抵淮陰最先韓信淮南盧綰最後長沙五千非獨異人形勢列為徹侯至今然則天下大計可知莫若長沙王臣子菹醢莫若天下治安莫若諸侯使國小海內使使莫不諸侯不敢異心並進天子天下陛下定制若干使惠王幽王元王子孫以次分地皆然分地子孫以為子孫使諸侯子孫所以天子以定而已天下陛下宗室子孫倍畔天下陛下令和大臣天下陛下赤子天下之上天下當時大治後世陛下不為

天下F879。平居不可一二不治扁鵲不能F879B143ED7C。元王從弟從弟惠王分地天下大權天子F879B143ED7C。痛哭

天下天子天下蠻夷天下匈奴侵掠不敬天下夷狄主上天子臣下如此國有非但而已一面一方西邊北邊以上斥候烽燧不得將吏介冑一方使流涕

陛下諸侯不息以為不可解匈奴不過天下甚為執事陛下何不屬國匈奴單于中行匈奴所以數百里外不信流涕

諸緣天子所以庶人得以婢妾E067,D65F天子富人嘉會古者庶人倡優下賤然而天下不屈未有富民文繡天子之後庶人所謂不能天下天下不可得饑寒肌膚奸邪不可得盜賊然而獻計至大不敬」,

禮義進取人家家貧EF7C箕帚反脣而相稽不同禽獸天下功成求得不知仁義兼之進取天下大敗是以海內天下轉而遺風尚未今世侈靡制度廉恥可謂不同父兄BE31白晝大都之中幾十六百大臣簿期會之間以為至於流失不知不動耳目以為移風易俗使天下所能在於刀筆筐篋不知大體陛下陛下

君臣上下使父子有禮六親所為夫人不為不立。《管子:「禮義廉恥四維四維滅亡。」使管子愚人管子則是豈可不為寒心四維君臣六親奸人萬民十三社稷四維奸人心疑如今君臣上下父子六親奸人群臣不疑世世而後有所不定江河中流風波歎息

天子有餘天子二十天子三十天子二世人性三代有道無道可知太子使有司齊肅孝子赤子成王之中召公太保周公太傅太公太師身體教訓三公於是大夫