Back to collection

Book of Later Han 後漢書

卷五十九 張衡列傳 Volume 59: Biography of Zhang Heng

Click on any word to see more details.

張衡
張衡南陽西。[1]為著祖父蜀郡太守屬文京師太學五經高於從容不好交接俗人永元孝廉不行公府天下承平王侯以下莫不班固》,二京》,諷諫

傅會十年大將軍

機巧天文陰陽玄經,[2]:「太玄方知極道五經傳記使陰陽漢家天下二百。[3]二百?[4]所以作者一世四百。」[5]公車特徵郎中再遷太史令。[6]陰陽渾天儀。[7]

太史令不慕當世所居積年:[8]

餘者蓋聞前哲下學上達。[9]有所立功。[10]是故伊尹使堯舜虛言而已素爾。[11]王家,[12]。[13]不朽不亦

富貴行令施惠惠施大業」。[14]雕飾輿服篤信安仁世路![15]。[16]進道若退。[17]有所臨川合理。[18]隨時支離?[19][20]使自轉木雕調?[21]文王自求多福。[22]人生。[23]美言?[24]喬木。[25]。[26]

君子不患祿。[27]是故高懸,[28]不速,[29]無益智者。[30]徼幸所為。[31]?[32]不屑。[33]無疑孟軻。[34]祿。[35]。[36]

吉凶。[37]黃帝有風後者禍福經緯歷數然後。[38]不可方物顓頊申理日月。[39]授任別名。[40]日南。[41]不堪。[42]。[43]典禮天下教誨不從有人不理。[44]仲尼不遇六經,[45]不知有事如何?[46]

戰國交爭戎車。[47]退,[48]連繫聊城。[49]安危無常。[50]得人。[51]高祖;[52]高祖。[53]黿。[54]同心,[55]帝位謀臣子長。[56]應龍軍容;[57]黿。[58]海外混同萬方不暇![59]下列下列不可其二![60]

儒士幽僻遭遇

不能一度,[61]□,。[62]有道句踐。[63]快捷方式不忍不忍。[64]。[65]忠信不休不吝。[66]不見常服。[67]大談孔甲不足![68]。[69]。[70]木雕,□而後。[71]

;[72]退墨翟全城;[73]蘇武禿;[74]何以;[75]。[76]不能退不能。[77]三墳不理。[78]朝隱。[79]行止。[80]知己。[81]

元年候風地動儀鑄成隆起形似篆文鳥獸蟾蜍張口。[82]牙機巧制覆蓋周密無際地動蟾蜍激揚因此覺知不動方面所在不覺京師學者地震隴西於是自此以後史官地動

時政上疏:「伏惟陛下克明繼體傾覆。[83]乘雲盤桓所謂大位。[84]艱難下情險易。[85]一貫疑惑允當庶績福祉神祇黎庶陰陽,□神明天道吉凶可見近世。[86]恭儉畏忌夷戮前事後事,[87]不肖皆然苟非不能見得積惡不可解使瞻前顧後陷於![88]觿所屬愆尤上下。□有心四海神明。[89]不足洪範所謂。[90]奢侈自下前年京師地震,[91]厭倦不專不忍觿不可不可。《洪範:『作威作福。』孔明,□前後未見。[92]聖人不能陛下思惟所以稽古不由天子。[93]上下禮制禮制合宜然後,□。」

光武顯宗肅宗中興之後儒者圖緯圖緯虛妄聖人上疏

聖人以定吉凶卜筮,[94]星辰巫覡,[95]其所非一立言智者用兵力戰功成可謂大事或稱其所一言劉向父子秘書九流之後。[96]《尚書使洪水績用不成嗣興。[97]春秋共工』。黃帝蚩尤以為蚩尤然後受命』。春秋墨翟戰國春秋。[98]別有益州』。益州在於。[99]世數可知至於互異聖人若是虛偽侍中賈逵互異三十不能至於王莽篡位大禍八十何為不戒圖讖之際已定後人。[100]永元清河□,。[101]或者至於家業入山無效前世成事以為證驗至於不能。[102]情偽較然風角。[103]畫工犬馬鬼魅實事虛偽不窮。[104]收藏圖讖禁絕典籍無瑕

侍中帷幄左右天下疾惡宦官閹豎

以為吉凶幽微》,[105]寄情

先哲。[106]?[107]服膺綿日月不衰。[108]古人貞節。[109]繩墨。[110]誠心。[111]性行夜光。[112]□江蘺。[113]。[114]。[115]。[116]二八傅說遺風。[117]介立。[118]

觿金縢。[119]蒸民。[120]?[121]繽紛不理。[122]竭力貧窮。[123]周旋死而後已。[124]規矩。[125]。[126]西施。[127]法度。[128]天地無窮遭遇無常臨河。[129]巧笑溫恭禮義。[130]貞亮以為雜技以為。[131]雕琢。[132]恣欲耀西藏。[133]。[134]白露。[135]亹亹代序?[136]流亡,[137]無成

狐疑。[138]文君。[139]觿周流。[140]。[141]不平![142]□自強不息。[143]長短。[144]不逞。[145]哀鳴。[146]貪婪。[147]玄鳥而後。[148]

無悔。[149]清原朝陽。[150]。[151]。[152]過少句芒。[153]。[154]蓬萊。[155]瀛洲聊且長生。[156]宿扶桑。[157]沆瀣以為。[158]高岡。[159]。[160]防風食言。[161]

長沙邪徑。[162]。[163]流目圮墳孤魂。[164]。[165]日中。[166]。[167]鬱邑。[168]羈旅安能?[169]

金天歎息西。[170]祝融使。[171]躊躇。[172]軒轅西海千歲足以?[173]

。[174]神化蟬蛻精粹。[175]中野。[176]潺湲華陰。[177]龍舟。[178]帝軒延佇。[179]蓁蓁。[180]天道。[181]。[182]?[183]。[184]□。[185]死生司命。[186]。[187]。[188]。[189]。[190]吉凶相仍反側。[191]。[192]通人好惡?[193]。[194]。[195]水火。[196]幽冥可信。[197]綿。[198]天監孔明。[199]蠲體。[200]熒惑次於。[201]。[202]。[203]而已。[204]無言不復?[205]?[206]

矯首遙望。[207]。[208]積冰