Back to collection

Book of Jin 晉書

卷二十三 志第十三 樂下 Volume 23 Treatises 13: Music Part Two

Click on any word to see more details. 永嘉之亂海內樂器江左宗廟尚書太常祭祀太常:「增損以為一代所以喪亂五聲琴瑟八音雅樂以來仿新詩而已荒廢散亡音韻曲折無識難以。」于時雅樂伶人鼓吹明帝增益鳩集尚未金石庾亮荊州修復雅樂桓溫專事軍旅樂器朽壞慕容兵戈之際頗有來者永和十一壽陽於是雅樂頗具王猛慕容氏所得入關太元苻堅樂工於是金石使宗廟郊祀

 

 高祖靈符應運整天宇宙靈芝肇基天命

 景帝

 承運元戎亹亹赫赫

 文帝

 太祖皇室威厲秋霜春風無窮

 武帝

 龍飛時序聽斷甘露

 

 勃興江漢七政禍亂風行千載有餘

 明帝

 明明闡弘

 

 顯宗宣德不過連理山河

 

 穆穆鎮物靜區邦國

 

 耀扶桑玄妙典章西平

 

 心虛尚無風行登遐》《》,

 文帝

 與其亹亹日用

 孝武帝

 天監允恭淮海時雍

 四時

 肅肅巍巍萬國來賓禮儀鐘鼓金石開基功德洋洋無不無不無極

 》、《》、《》、《》、《》、《》、《巫山》、《》、《》、《》、《》、《有所》、《》、《聖人》、《》、《臨高》、《如期》、《石留》、《》、《》、《》《釣竿鼓吹戰陣

 受命十二使功德》,滎陽》,曹公呂布》,曹公呂布官渡》,曹公袁紹官渡》,曹公袁紹官渡收藏死亡士卒武功》,曹公武功巫山柳城》,曹公白檀烏桓柳城平南》,曹公荊州關中》,曹公征馬關中有所》,文帝受命應運》,君臣庶績太和》,言明繼體太和改元德澤流布其餘舊名

 使韋昭十二功德受命》,漢室孫堅迅猛王跡》,董卓興兵海內武師》,征伐》,荊州順流爭鋒周瑜秋風》,使》,親征巫山》,關羽背棄荊州交好齊盟有關自失》,大德遠方有所歷數》,大號天命》,邪曲》,主修文武天下喜樂其餘舊名

 武帝受禪傅玄二十二功德》,虞舜既有受命》,諸葛亮威重運神遼東》,大海公孫》,深遠撥亂反正網羅文武以定時運》,有征無戰景龍》,景帝克明無疆巫山玉衡》,景帝萬國四海》,文帝用人有序太平時運》,時運長蛇有所》,文帝封建萬國》,受禪大化用人承運》,神明靈運》,踐阼致敬宗廟孝道天下》,受禪神明聖人仲春》,文武畋獵以時臨高》,順時如期仲秋》,文德順時殺伐石留順天》,仲冬修文唐堯》,帝位德化。《依舊用人》,赤烏受命。《釣竿依舊堯舜呂望大功太平並列

 

 西方陶唐南疆五常遐荒電光九天石城萬國四海

 受命

 受命天機風雲神龍邊境英雄保持穆穆明明威重運神天下安寧

 遼東

 遼東威靈公孫破膽回應武功赫赫

 

 撥亂反正順天網羅文武所生所生遺教安上明明萬世海外

 時運

 時運道教天地變化江湖天誅有征無戰天威

 景龍

 景龍天威神明文教武功四海萬邦望風莫不先天以致明明無疆

 玉衡

 玉衡萬國四海英雄咸亨日躋下情明明天機

 

 天理萬方武將清風洪澤漸潤礫石大道五帝盛德三王光大參天內外內外六合嘉會四海萬世

 時運

 時運長蛇武進大計一世

 

 僭號劉備帝命其餘眾數十萬天下不遑寇邊荒蕪受罪士夫爪牙良圖良圖成文大興百萬浮雲天誅萬里紀綱天人

 

 受禪大化明明赫赫四方王臣兆民

 承運

 承運白日帝位玉衡神明元首股肱太康隆隆赫赫無疆

 靈運

 靈運日月神聖天命爪牙百事萬邦嘉瑞先皇殷殷樽俎孫子無疆蒸蒸萬方

 

 盛德受禪莫不六合望風萬國雍雍大化地平天成七政玉衡濟濟群英夙夜不盈天地日月赫赫幽冥三光景星龍鳳甘露萬物

 仲春

 仲春大致時日有序允文允武以時文武並用列車古今

 

 運將軍國文武契書八門同上百官其事蒸蒸兩儀

 仲秋

 仲秋涼風露結為霜順天殺伐春秋時序雷霆震威進退鉦鼓羽毛充軍赫赫三五光宅四海

 順天

 順天三時講武旌旗其中不窮崇仁兵卒青雲解圍祿報功祿萬年

 唐堯

 唐堯謙謙積漸光大堅冰神明河海以次禪讓大曆世相帝位平衡準繩德化自矜成山圖案

 

 丘山萬里龍飛鳳翔翽翽青雲萬國天外在後清音隨風成湯周文渭濱呂望符合影響先天不違輟耕元功巍巍桓桓濟濟神化昧旦日新日月光輝

 

 職掌十六無間萬物黃雀翩翩徘徊日間夏桀無道山河黃雀其三逍遙群飛宿赤烏天命周文受命嘉祥青雲風發蓋世

 釣竿

 釣竿冉冉臨川運思九泉太公機變精妙未然潛龍天安太清太清兩儀玉衡造化退聖君遠略天人不足天人昧昧芒芒日月徵兆蚩尤生靈黃帝用兵萬方夏禹三代不及盛德堯舜受禪穆穆明明祿無極太平

 未詳漢代傅毅張衡其事、《關東》,、《年中》,、《久長》,、《四方》,、《殿》,曹植:「漢靈帝西鼓吹荒亂關西將軍先帝七十中間不為甚多謬誤未必。」泰始二八桓玄僭位尚書殿明子滿八佾泰始之後

 

 明明皇帝》,關東》。

 盛德泰始靈符受命四海萬國何所明天唐堯帝位虞舜南面大赦文教黃支無為聰明日月神聖兩儀靜言無為王臣宿潛龍升天成器變通極其百事以時