Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百〇四 列傳第五十四: 高仙芝 封常清 哥舒翰 Volume 104 Biographies 54: Gao Xianzhi, Feng Changqing, Ge Shuhan

Click on any word to see more details.

高仙芝高麗河西將軍姿容善騎射勇決安西遊擊將軍二十將軍同班節度使任用拔擢開元安西都護兵馬使

勃律國吐蕃公主西北二十吐蕃貢獻不通節度使玄宗馬步萬人行營節度使安西十五日至日至日至疏勒二十日至蔥嶺二十日至二十日至滿分為三軍使疏勒使吐蕃連雲使使佛堂使七月十三日辰時吐蕃連雲十五九千水漲不可兵馬將士以為:「以此。」登山五千生擒走散器械不可勝數

玄宗使術士羸病直下四十:「即是好心。」兵士不下先令二十越城胡服兵士不肯:「大使何處?」其先使二十:「越城好心奉迎。」號令兵士不勝草芥明日越城當日將軍明日進軍一千:「汝城路過。」城中首領赤心吐蕃:「首領百姓走入山谷招呼敕命首領。」一如首領公主走入石窟不可得吐蕃六十吐蕃兵馬一箭之一吐蕃公主

天寶八月公主佛堂班師九月連雲相見月末告捷使判官告捷河西使:「高麗狗屎高麗於闐使?」:「。」「焉耆鎮守使?」:「。」「安西都護使?」:「。」「安西兵馬使?」:「。」:「安得不待處分高麗合當新立大功處置。」:「。」恐懼請罪:「奇功。」六月御史節度使入朝每日如故將軍千里都護大將軍節度千里:「男兒婦人?」:「一千種子?」對曰:「辛苦。」:「此時。」良久皆釋由是軍情不懼

入朝金吾衛大將軍石國國王石國大塊瑟瑟寶玉不能立功家財有所無不入朝三司武威太守河西節度使監察御史周南羽林大將軍十四密雲

十一月安祿山范陽是日京兆討賊元帥飛騎朔方河西隴右兵馬召募五萬潼關御史大夫十二月玄宗慰勞監門將軍十一清兵十三日祿東京:「血戰不可潼關奔突京師潼關。」太原分給將士俄而諸軍棄甲隊伍不能

蒲州犯罪安西效力南門讀書城門樓上讀書年三十節度使將軍高仙芝兵馬使頗有傔從三十衣服鮮明發憤明日:「!」:「所以方圓士大夫以貌取人!」出入晨夕不得已

開元部落背叛自黑西玄宗邀擊使向北人馬斬殺形勢謀略無不襪帶判官:「前者大使有如:「。」舊相識眾人地下便以為判官以軍鎮將

天寶十二月安西節度使便王府參軍節度判官紫金大夫倉庫屯田出征常令留後才學果決留後乳母郎將兄弟家事威望三軍走馬使左右節度使宅院重門隨後:「細微兵馬使再不郎將豈不知留後使郎將得無使!」:「郎將軍容。」六十乳母門外號哭不得:「!」一言大將有罪擊殺於是

西節度使判官安西節度使行軍司馬十一安西大都御史持節安西節度經略大使節度十三載入御史大夫第一亡父封爵俄而北庭都護千里金吾大將軍北庭都護持節西節度使勤儉出征不過賞罰嚴明

十四入朝十一月玄宗華清宮祿玄宗何方誅討:「祿十萬中原太平不知走馬東京府庫渡河逆胡。」玄宗翌日范陽節度其日東京召募旬日市井河陽東京固守十二月祿渡河陳留先鋒使驍騎大軍退東門不利鼓噪城門於都不勝退守西高仙芝告之爭鋒退守潼關

玄宗官爵白衣效力左右諸軍從事監軍不從玄宗遣令

潼關南西:「所以不死不忍國家無效甘心。」清兵入關渭南敕令潼關是日臨刑

使一朝高仙芝行營,。敗軍之將頓首頓首城陷前後三度遣使赤心社稷陛下逆胡兵勢一生豈料長安謁見無由函谷關陳情不暇春秋》,

羯胡接戰自今交兵至於十三日不已皆是周南漁陽殺敵血流滿挺身死節逆胡是以將命歸天陛下於都之下陛下逆賊諸軍陛下將死陛下之後妄為陛下之後陛下社稷逆胡所願仰天即為聖朝使歿結草陣上旗鼓生死感激無任聖代之至

百餘:「大夫。」:「退不辭。」:「兵士足下豈不知!」召募排列在外:「少許裝束未能然後高官不謂憑陵至此固守潼關。」:「」,:「封二判官代我節度使今日!」

首領部落部落以為清道安西都護安西倜儻任俠四十父喪客居京師長安發憤折節仗劍河西節度使新城使經略三軍無不震懾節度使左氏春秋漢書》,士多以為使使吐蕃新城列為不為郎將吐蕃寇邊拔海差池無不由是知名

天寶員外將軍隴西節度使關西兵馬使河源使吐蕃獲取吐蕃」,前後使難得引兵設伏吐蕃五千城中伏兵邀擊不還家奴左軍十五膂力使從而高三無不死者下馬斬首以為

玄宗華清宮以為西平太守御史隴右節度大使節度叩頭隨之言詞慷慨聲淚俱下漢陽太守朝廷

明年神威青海吐蕃攻破築城青海龍駒名為應龍吐蕃不敢青海吐蕃朔方河東十萬總統使麾下進攻旬日員外御史大夫十一三司

祿和解兄弟祿來朝使高力士貴人京城駙馬宴會尉遲於闐祿:「突厥突厥族類何不相親?」:「古人不祥忘本不盡!」祿以為大怒:「突厥如此!」高力士

十二封三河西節度使西平楊國忠祿十三太子太保更加封三御史大夫

飲酒聲色土門浴室絕倒良久

安祿山高仙芝皇太子先鋒兵馬元帥御史行軍司馬大福歸仁武定朔方高仙芝二十潼關十五尚書僕射平章

潼關:「祿楊國忠三萬精銳七國以為何如?」心許:「兵法安不忘危』,潼關無後殿萬一不利京師得無監牧小兒訓練。」劍南