Back to collection

Book of Liang 梁書

卷三十五 列傳第二十九 蕭子恪 弟子範 子顯 子雲 Volume 35: Xiao Zike; Xiao Zifan; Xiao Zixian; Xiao Ziyun

Click on any word to see more details.

梁書第三十 列傳第二十

 弟子 
 豫章文獻王第二永明王子南康十二從兄司徒竟陵》,王儉將軍太守建武將軍吳郡太守大司馬會稽舉兵明帝兄弟七十西會子是日明帝太子中庶子秘書監將軍侍中中興參軍天監元年散騎常侍步兵校尉光祿大夫司徒長史

 弟子高祖文德殿引見從容:「兄弟天下無期項籍敗亡所以班彪王命論:『不過溝壑』。宋孝武猜忌兄弟令名無不鴆毒唯有至於朝臣之中天命相繼然而天命不能不知天命不疑于時不得不疑宋明帝于時豈知應有今日天命非人不能建康朝廷內外:『時代行處。』于時不可江左以來代謝誅戮和氣所以不靈所謂不遠』。二者往時兄弟二世兄弟人家兄弟自有周旋不周甘苦兄弟年少理當兄弟便是同一行路今日本意建武兄弟塗炭起義兄弟報仇建武永元撥亂反正不已師出無名報仇時代兄弟喪亂明帝天下天下輿自稱光武假使更生天下不復輿』。誅滅猶如時事天命所能無期無度武帝忠臣事例宗室情義坦然。」文獻內齋閹人叔祖天監壽光高祖叔祖:「驅使?」叔祖:「出外假使不能。」高祖:「今日雖是同一磐石所以使閉門。」叔祖出外

 尋出永嘉太守祿秘書監將軍零陵太守十七散騎常侍將軍普通元年宗正遷都尚書吏部太子詹事大通寧遠將軍吳郡太守五十二侍中

 兄弟十六文學:「文史退。」屬文文集

 知名太清吏部避亂東陽

 第六永明十年祁陽縣太子洗馬天監後軍記室參軍太子洗馬司徒主簿所生去職居喪司徒主簿丹陽太子中舍人建安太守大司馬南平從事文學士:「宗室奇才。」使千字文》,記室注釋中文使參軍正德長史正德丹陽正德長史餘年不出不能:「河南自此老少異時盛衰恩寵。」弟子相比風采容止優劣漢書》,兄弟至大知名」,

 武陵王司馬大夫祿廷尉將軍始興內史太中大夫秘書監太宗光祿大夫皇后使策文太宗:「葬禮。」六十四世祖追贈金紫光祿大夫前後文三十

 少有文章太宗東宮文士尚書殿中軍宣城記室太清官宣司徒長史江陵關西

 第八聰慧文獻諸子寧都縣永元王子給事中天監遷安西外記室參軍司徒主簿太尉

 容貌身長好學屬文》,尚書沈約:「可謂。」後漢》,同異一家》,太子中舍人建康丹陽宗正臨川內史黃門大通侍中高祖雅愛容止從容:「通史》,。」對曰:「仲尼》,職方九丘》,。」以爲博士高祖學官在職助教高祖普通北伐》。國子祭酒侍中高祖五經》。吏部尚書侍中如故

 顯性才氣九流賓客交言而已衣冠太宗東宮起更太宗:「嘗聞異人今日尚書。」如此大同將軍吳興太守未幾四十九:「將軍吳興太守神韻佳器侍中便舉哀。」恃才傲物」。

 自序》,:「京師追尋平生辭藻無成登高臨水月明開花落葉不能前世邯鄲文章所以歌頌古人天監十六日朝:『斐然賦詩。』:『可謂才子。』退:『賈誼何如。』制作自來不以少來所爲多方好事。」

 後漢書一百,《齊書六十,《普通北伐,《三十文集二十

 知名太清太子庶子掌管對策秀才起家秘書太子中舍人王府主簿太子洗馬去職太子洗馬舍人掌管宣城文學太子掌管才學其父太宗東宮庶子建安賦詩十五太宗湘東:「後進才子。」太學博士顧野王玉篇》,太宗詳略博學文字使學士刪改庶子吏部太清御史頃之侍中四十四文集

 第九十二建武新浦自製便文采天監晉代全書便留心撰著二十六

 沈靜不樂年三十起家秘書太子舍人東宮》,束帛參軍晉安文學司徒主簿丹陽湘東布衣參軍尚書左丞大通元年黃門輕車將軍兼司長史吏部侍中大通元年將軍臨川內史散騎常侍侍中大同員外散騎常侍國子祭酒徐州大中頃之侍中祭酒中正如故

 郊廟沈約始建:「伏惟尊嚴郊廟西神明黍稷竭誠制度日月於是乎兼職伶人』;北郊》,』;』;』。職司以爲?」答曰:「。」使:「郊廟應須不得文章沈約多舛。」:「理應五經》,聖人成教經典流俗發蒙昭然約制五經其次爾雅》、《周易》、《尚書》、《大戴》,愚意兼用》,時事大梁修文制禮作樂高三皇朝製作。《》、《前例聖旨》,文思日月禮樂一二隨事製作覃思以上。」施用

 隸書楷法王逸字體:「不能歷年二十六》,列傳》,論語言不盡意不能而已年來筆勢字體不及猶子不及自此以來自覺。」高祖:「筆力駿手相杜度崔寔爭先。」如此

 將軍東陽太守大同元年宗正太清元年侍中國子祭酒徐州大中寇逼民間三月宮城顯靈六十三晉書一百一,《東宮二十

 第二早知高祖:「不及。」著作太子舍人主簿中軍記室海鹽二十五

 起家員外侍郎記室臨安恬靜嗜好殿》,退見稱遷安西武陵王從事長史

 吏部尚書姚察兵威宰輔相傳代宗民望戚屬由此革命兄弟任職滿而已君子以是高祖。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary