Back to collection

History of Ming 明史

卷一百二十六 列傳第十四 李文忠 鄧愈 湯和 沐英 Volume 126 Biographies 14: Li Wenzhong, Deng Yu, Tang He, Mu Ying

Click on any word to see more details.


 保兒盱眙太祖十二轉側瀕死太祖太祖保兒以為讀書十九舍人親軍池州青陽太平旌德阿魯萬年進攻淳安夜襲元帥指揮元帥大海建德以為

 數萬水陸陸軍水軍來犯浦江示恩山谷部將乞降三萬

 大海諸暨東門使北門間道其後夾擊大浪乘勝擊敗元帥不敢樞密院

 大海使建昌王溥大海金華縉雲浙東行省左丞全軍

 十萬告急興復請益太祖使揚言右丞平章大軍刻日夜半開門突擊

 明年東陽迎戰義烏大敗五十掎角司徒十六不克二十新城新城使大軍:「不在。」下令:「我少重山。」東北必勝」。詰朝會戰天大仰天:「國家在此一舉不敢以後三軍。」使元帥大興克明左軍中軍援兵搏擊鐵騎其中披靡大軍城中鼓噪斬首數萬將校六百甲士鎧仗不盡太祖大喜彌日遣還

 明年大軍杭州牽制桐廬新城余杭不死不可杭州下令:「民居。」城中三萬二十榮祿大夫浙江行省平章李氏大軍浦城金子聚眾收養道上全活

 洪武偏將副將上都》。奉詔大將軍慶陽行次太原大同左丞:「我等受命利於大同便。」雁門馬邑平章白楊天雨乘夜堅壁不動質明殊死精兵左右萬餘窮追

 明年副將大將軍北征十萬興和進兵腦兒平章駱駝平章開平平章上都太子新立兼程嫡子宮人將相官屬數百金寶十五窮追慶州三萬七千羅山京師奉天功臣開國榮祿大夫大都都督曹國同知軍國食祿

 成都新城要害明年副將東道北征部將大軍二十疾馳太師蠻子渡河阿魯渾河中流下馬短兵指揮乘馬殊死虜獲復大據險稍稍故道哥兒乘馬泉湧三軍勝負相當指揮使耀戰死不行

 北平山西三角部將道出三不平章至順真珠太尉大寧高州承旨百家司徒十二牛羊窮追

 十年韓國李善長軍國十二十八西平討平築城山南西安城中不可龍首渠以便大都國子監

 器量莫測臨陣風發好學金華通曉詩歌駿可觀太祖以軍兵家儒者雅愛誅戮日本天子刑人以是不免譴責十六親臨使淮安華中醫藥明年三月四十六中毒家屬建昌妻子追封配享肖像功臣第三隴西

 前軍都督中都留守

 九江讀書通典眉目顧盼朝會雍容太祖數目十九湖廣陝西河南西左軍都督太子太傅

 建文帝即位肺腑長興炳文失利炳文大將軍五十北伐一切便宜行事公子不知自尊宿將怏怏不為至德河間:「九江少年。」世子引兵永平大寧北平都督張掖大寧還軍大敗德州諸軍明年正月大同紫荊弓矢專征渡江風雨四月誓師德州武定安陸等於真定六十連戰復大德州濟南死者十萬南軍不支天下渡江旁皇方孝孺不問使尚書都督請和金川開門

 帝位奉天光祿大夫祿朝廷大事功臣不平永樂建文受賂刑部尚書包藏禍心蓄養亡命不軌吏部尚書文武群臣給事中長公主禮部尚書:「在家君臣僮僕叵測。」於是妻子財產絕食旬日不死永樂

 正統十三下詔門第自便弘治曾孫南京錦衣衛指揮使嘉靖十一祿提督將軍湖廣守備南京好學折節文學知名萬曆朝鮮兵部尚書都督僉事正使持節指揮朝鮮釜山道路籍籍使渡海下獄


 太祖戰死病死領軍十六太祖盱眙來歸渡江太平溧陽溧水鎮江元帥廣德長槍國璽甲士宣州績溪大海徽州樞密院判官

 十萬守禦激勵將士大海合擊休寧婺源大海建德長槍淳安援兵建德三萬烏龍再遷樞密院

 臨安遣使彭蠡接境江南行省參政浮梁樂平建昌

 撫州克明遣使卷甲二百克明不意單騎號令嚴肅秋毫撫州克明不得已會友丞相江西行省參政降將康泰所部欲降奉命武昌舟次女兒乘夜新城倉卒最後養子撫州太祖既而復命大都明年六十入寇樓船直抵數百撫州要衝三十晝夜不解三月太祖將來論功太祖平武使江西州縣克明永豐擊破五十沙坑進兵吉安贛州五月江西行省右丞二十八未有

 為人慎密將軍降附安福判官驚起下令所得子女乘夜遣還襄陽湖廣行省平章:「襄陽謹守法度山寨來歸以下地鄰所部來歸虎口慈母長城!」荊棘招徠

 元年御史台御史大夫洪武元年太子大軍經略中原征戍將軍南陽以北州郡進攻南陽史國公等二十六舞陽魯山州縣相繼攻下牛心洪山山寨副將大將軍定西車道直抵敗走臨洮河州吐蕃酋長西黃河松林大將河州以西歸附甘肅西北千里論功開國榮祿大夫衛國同參軍國祿

 襄陽軍士作亂將軍江夏德興江陰澧州四十八副將西北十年川藏使西將軍副將窮追牛羊要害壽春四十一追封長子副將永新龍泉李善長外孫奸黨錦衣衛指揮僉事有子弘治南京錦衣衛指揮使嘉靖十一定遠文明崇禎


 太祖奇志嬉戲騎射及長身長七尺倜儻計略壯士太祖洪山滁州太祖太祖約束太祖太平三百溧水句容鎮江金壇常州樞密院

 接境間諜百出防禦嚴密