Back to collection

History of Ming 明史

卷一百三十五 列傳第二十三 陳遇 葉兌 范常 宋思顏 郭景祥 楊元杲 阮弘道 孔克仁 Volume 135 Biographies 23: Chen Yu, Ye Dui, Fan Chang, Song Siyan, Guo Jingxiang, Yang Yuangao, Ruan Hongdao, Kong Keren

Click on any word to see more details.


 中行先世高祖翰林學士建康子孫天資篤學博覽元末溫州教授棄官歸隱學者稱為先生太祖渡江諸葛親信太祖吳王供奉皇帝翰林學士肩輿衛士出入榮寵

 洪武奉命浙江左丞明年召對華蓋殿西》。禮部侍郎大學士西域良馬故事太常不可最後禮部尚書沉吟良久不復從容:「未成異日。」

 開基帷幄安民:「殺人先王禮樂為首。」譴責計畫大臣先生」,君子」。十七鐘山

 舉人工部尚書永樂翰林


 字元洛陽江南御史兵亂鎮江鎮江太祖:「老成。」鎮江太祖從子太祖龍江

 太祖富民朝夕以時御史台西華門外大小問答左右不能生日太祖世子家燕二十五太祖握手七十太祖督軍鎮江親臨有司


 寧海經濟自負天文地理卜筮元末布衣太祖天下大計太祖已定寧越方國兵勢遣使金陵太祖

 天下一定規模韓信初見高祖成敗孔明臥草先主三分形勢規模定都建康以北退長江自守金陵虎踞帝王兵力資財守則上流江州廣陵所有傾覆將來中原李氏妄自尊大曹操孫權運將人心所為事勢魯肅鼎足江東天下大綱

 平江巢穴莫若聲言大兵直搗平江城固難以城外不到長圍四面屯田固守出入兵略安得平江巢穴解體

 重鎮紹興紹興江海所以不克糧道斗門若一平江糧道杭州援兵紹興紹興所謂多方紹興風靡然後進攻平江心腹江北餘孽瓦解此次

 方國狼子野心不可往年大兵婺州狐疑不從遣使江東說客說明奉詔反覆狡獪如是興師問罪航海中原步騎攻心不過日期歸順方國自知不可事宜不宜之後官吏兵權未然

 福建浙江一道兩浙歸附之一辯士稽遲大兵奇兵福州不支福州然後進取兩廣反掌

 太祖欲留辭去銀幣數歲削平天下規模次第


 太祖杖策軍門太祖語意留置常言太祖:「使肝腦塗地何以大事?」太祖切責婦女太祖四方割據戰爭上帝:「今天紛紜生民塗炭有所群雄群雄天命使存亡三月。」太祖文牘元帥太平知府:「太平股肱當令得所。」簡易興學公私親愛

 洪武元年翰林學士太常銳意稽古群臣集議間有異同合眾委曲當上歲餘詣闕賦詩:「為人。」起居注常有安車賦詩太平雲南參政

:
 元末太祖太平教授慎密太祖中書省博士婺州改為金華同知上游次第平定撫綏先後江西浙東太祖吳王翰林院學士洪武會試

 章甫江西按察使律令文采清雅父子鄉校以為


 不知何許人太祖太平幕府江南行中書省太祖省事李善長參議同時弘道參議人為大都參軍太祖視事左右浣濯:「主公躬行節儉法子終始如一。」太祖他日:「句容捕獲豢養民間?」太祖欣然隨事如此河南道按察僉事


 江寧中書省博士婺州調浙東使方國稱旨太祖劉基鄱陽戰勝太祖賦詩其一洪武元年使浙東高見搏擊不良

〈()〉
 鳳陽渡江文書行中書省左右郎中同調浙東大都參軍太祖親信:「折衝盡忠。」滁州太平溧陽城郭既而州城故址太祖以為城隍樓櫓屯田士卒威望肅然為重浙江行省參政

 部將私販太祖部將軍事忿行省


 定遠李善長太祖渡江來歸召見執法中書省員外浙江按察僉事大風應詔太祖洪武:「。」:「使。」


 太祖引兵定遠縣令太祖飲食滁州經歷倉廩晨昏將帥渡江郎中太祖左右文書機密參議婺州中書省太祖臨視

 親軍指揮僉事中原指揮使滕州討平浙東都督僉事錦衣衛詔獄後坐

〈(弘道)〉
 弘道家世儒者渡江行省左右員外更番機宜文字郎中金華弘道於是郎中大都南昌太祖儒雅文學練達政體周密:「文臣渡江簿文字勤勞餘年弘道。」其後天府弘道福建江西行省參政

 博學強記詞翰知名大名知縣

 全椒參知政事


 舒城文章渡江行中書省時務太祖大都使議論稱旨奉命河南太祖前後洪武元年大軍定西吏部侍郎西征方略御史台御史便殿數歲


 句容行省郎中宋濂太祖太祖天下形勢興亡太祖中原:「豪傑江南及時耕種加以訓練進取退守可通中原以為何如?」對曰:「長策。」當是時江左兵勢日盛太祖:「暴虐高帝布衣寬大群雄天下群雄蜂起不知法度軍政其所無成。」感嘆久之:「天下用兵河北帖木兒河南帖木兒關中思齊紀律河北紀律不振河南不通關中江南間諜紀律十萬軍政將帥時而不足。」頓首:「主上神武定天下。」

 漢書》,太祖:「治道?」對曰:「。」太祖:「?」:「高祖。」太祖:「高祖創業憔悴禮樂孝文正當制禮作樂三代逡巡使終於如是帝王不違三代時而漢文時而不為周世宗時而。」:「高起徒步?」對曰:「知人善任使。」太祖:「項羽南面稱孤仁義自矜高祖豪傑非一江左天下角力。」西:「壬辰生民塗炭中原亂倫夷滅太子私仇無敵思齊碌碌竊據一方反覆兩端父子僭號遠謀其所不能有成天時人事西首尾相應必勝大事天下不難既定之後生息思慮。」

 帷幄太祖謀略居多洪武四月諸子功臣子弟入學江州參議

 太祖布衣經營天下渡江以來規模左右多國遇見不下劉基超然利祿之外天下大計非人無可稱述以太大略其事


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary