Back to collection

History of Ming 明史

卷一百三十九 列傳第二十七 錢唐 韓宜可 蕭岐 馮堅 茹太素 李仕魯 葉伯巨 鄭士利 周敬心 王朴 張衡 Volume 139 Biographies 27: Qian Tang, Han Yike, Xiao Qi, Feng Jian, Ru Taisu, Li Shilu, Ye Boju, Zheng Shili, Zhou Jingxin, Wang Pu, Zhang Heng

Click on any word to see more details.

〈()〉〈(歐陽)〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

象山博學洪武元年對策稱旨刑部尚書孔廟春秋曲阜天下不必上疏:「孔子萬世天下天下孔子不可。」侍郎:「古今社稷三皇孔子天下社稷三皇孔子周公聖人發揮三綱五常師表萬世使孔子孔子天下使天下不得所以人心。」久之孟子》,草芥」「:「臣子」,配享:「不敬。」:「孟軻有余。」無不誠懇孟子配享孟子節文

為人虞書》,不知君臣正色:「陛下不為。」宮中不宜門外未幾

名儒學子正中春秋知名官兵尚書致仕洪武北平刑部侍郎尚書精勤詩文

浙江山陰正中御史臺洪武山陰監察御史彈劾權貴丞相御史大夫從容中彈險惡奸佞反側天下:「御史大臣!」錦衣衛

陜西按察司僉事官吏有罪以上鳳陽:「輕重公私大小小人君子分別。」入朝京師男女不受:「罪人有事男女婚姻傷和氣連坐聖朝!」後坐殿二十未幾鐘山大江日本稱旨山西使安置雲南即位檢討性善雲南參政御史星隕:「當之

御史臺御史

山陰九江教授監察御史奉天使使:「」,使頃之:「御史且休不用。」:「奉詔。」:「宮中音樂使御史。」左右無不驚異江西按察使

歐陽永新監察御史御史御史不敢殿倉卒不能措詞:「陛下不可!」未幾致仕

泰和祖父母有司洪武十七賢良便大意刑罰訐告禁止律科詔令召見王府長史雲南楚雄即日追還歲餘陜西平涼致仕五經要義》;》,律令合為:「天下出乎使有所。」學者先生」。

當是時太祖中外凜凜奉法上書不為

泰州二十六滿來朝政治得失直言紹興文辭上諭吏部:「直言。」教官疾苦岢嵐山陰:「民事。」:「教授賈誼董仲舒敷陳時務不得太宗詢問聖賢道者如是!」天下學校使鑒戒數年禮部尚書太醫藥物不輟有司

不知何許人南豐洪武二十四上書:「聖躬清心省事以為老成壯盛左右輔導老成王官使得直言正色務農講武屯戍不虞有司方面屬吏黜陟使勇於自治有司歷代忠烈追加有所晨夕養成禍患自知冗員異日陵替調使不惟保全吏治上官不加廣布耳目黜陟關防胥吏所部及於付諸填寫差遣庶務不致曠廢。」時務事變:「調未然兵力敵情出沒形勝趙充國班超!」吏部御史大體明年

澤州洪武上書稱旨監察御史四川按察使五月刑部侍郎:「中書省內外御史按察使檢舉御史臺未有御史一體察核官吏難以檢核天下錢糧若干分為在外會議軍民相合稽延按察司糾正。」明年刑部時務萬言太祖:「才能數年幸存者一二迂儒。」素面宮中令人可行:「不易所以直言情事太多便五百。」得失繁文可行自序頒示中外

十年先後參政浙江十六刑部郎中一月遷都御史翰林院檢討十八九月戶部尚書

抗直不屈瀕於一日便殿:「白刃。」叩首對曰:「報國心焦。」未幾御史十二坐法

南昌洪武海州群臣上疏大略:「聖君不以災異天譴陛下神武統一天下可謂二十余年休息有心太平已久創業守成大抵不同開創富國強兵之下水土所生人力倉庫休養不患富庶永久為難所為何者天心何者民望感應。」既有不虛》、《春秋未幾刑部十年陜西參政使在位不能大怒腐刑不知

篤學戶外鄱陽朱熹太祖故知洪武學者有司太祖:「求子相見!」黃州同知:「民事。」十四大理寺

踐阼東南應對稱旨講論拔擢至大時時耳目由是讒毀大臣給事中相繼:「帝王以來雜居同事可以祿劉基李善長德興蕭何韓信相去幾何陛下股肱德行文章太平。」創立職官於是道教僧尼道士數萬:「陛下創業意指子孫萬世法程奈何學而異端!」

儒術不見:「陛下陛下骸骨歸田。」大怒武士

詔安給事中大理寺得失最後懼罪金水

數歲所為不法清理釋道

寧海通經平遙洪武直言上書

當今太過分封

先王大都不過三國之一上下等差定分所以強幹弱枝治本分封使有分孤立宗室無不城郭宮室天子甲兵衛士之後尾大不掉然後:『天子骨肉分地立法抗衡?』以為不然何不孝景高帝七國景帝同祖父兄弟子西武帝親子之後相攻由此分封禍患昭昭所以太過

賈誼漢文帝空置王子使文帝七國都邑衛兵疆理子孫一定然後輔相其余一時萬世安社稷

歷代開國未有不以民心民心長短由於古者死刑天子減膳天生不幸其中不得已中葉專事姑息賞罰以致主上使莫測以為不然開基使子孫有所持守司命不慎五刑五刑出乎之際使意旨深刻平反得罪欲求死罪充軍是以寬宥未見寬宥所謂主上不在臣下有罪而後好生民心可以淺淺

何以混跡屯田獲之鞭笞尋常朝廷天下網羅有司京師其所其所居官一有誅戮屯田不少顧惜陛下誠欲不敢數年以來誅殺可謂不少不明自勵有人上將其所其所中庸若是若是朝廷不少何所致使廉恥屯田率皆若是

大族山陵罪人鳳陽所在罪人愁苦充斥所以宗廟且夫強敵在前山谷重兵不可蹤跡數年歸咎戶籍遷徙騷動千里室家不得不得向者朝廷遷徙不信戶口而後田野賦稅戶口納稅承旨還家戶口憐恤開封驚動不知太原外界邊境民心如此安邊自今朝廷大體小過明詔天下嚴禁深刻斷獄超遷殘酷罷黜鳳陽屯田耕種戶口開封