Back to collection

History of Ming 明史

卷二百二十一 列傳第一百〇九 袁洪愈 王廷瞻 郭應聘 耿定向 王樵 魏時亮 郝杰 趙參魯 張孟男 李禎 丁賓 Volume 221 Biographies 109: Yuan Hongyu, Wang Tingzhan, Guo Yingpin, Geng Dingxiang, Wang Qiao, Wei Shiliang, Hao Jie, Zhao Canlu, Zhang Mengnan, Li Zhen, Ding Bin

Click on any word to see more details.

〈()〉應聘〈()〉定向〈(定理)〉〈()〉〈()〉〈(胡克)〉〈()〉

目录
1
2
3 應聘
4 定向
5
6
7
8
9
10
11

吳縣嘉靖二十五鄉試第一明年進士舍人給事中檢討阿附文選郎中白璧招權尚書侍郎切責詔獄大學士私人屬吏尚書福建僉事河南參議山東使湖廣參政所在南京太仆太常隆慶

萬曆南京工部侍郎御史南院禮部尚書南京御史外戚舊制內閣簿南京》、憲章頒行上疏屯田商人內地

萬曆十五吏部乞休太子致仕四十余年所居出入徒步七十四巡撫孔教太子太保

饘粥茶陵御史巡撫四川


黃岡參政嘉靖三十八進士淮安推官御史畿輔穆宗不可隆慶元年所部以下乾清宮神宗太仆萬曆御史巡撫四川松潘使二十八八千復命建昌洗馬首惡一級御史

南京大理戶部侍郎御史漕運巡撫鳳陽寶應蓄水平江下流鹽場巡撫七百七十六水閘三十六五千三百九十二十八月詔旨戶部尚書巡撫如故南京刑部尚書久之太子文苑》。

應聘
應聘莆田嘉靖二十九進士戶部郎中南寧知府使廣東參政提督廣西按察使使隆慶古田七千巡撫古田

總督應聘御史陽朔下達昭平三百夾江成化正德御史討平荔浦永安知州指揮大學士張居正便宜應聘:「瘴癘數萬不宜淹留破膽。」應聘懷遠知縣應聘懷遠天大懷遠地界其外嘉靖不克知縣寄居府城羈縻而已古田兵威築城見殺應聘調鎮撫黃土大梅懷遠陽朔金寶應聘:「自有。」應聘按察使不意懷遠陽朔將門神宗進兵侍郎御史巡撫如故

萬曆戶部侍郎兵部御史廣西應聘總督賓州御史兵部侍郎總督兩廣軍務總督將吏應聘謝絕南京頃之兵部尚書參贊機務久之應聘廣西王守仁謫戍歿南京海瑞儉素士大夫不敢七月太子

連江使威名嘉靖三十五進士南京兵部四川參政河南使萬曆御史巡撫廣西討平昭平父子總督河池喜事殺戮受賞戶部侍郎起兵侍郎御史廣西總督兩廣軍務巡撫廣東御史巡撫良朋討平南京工部尚書兵部南京工部七十八太子

定向
定向安人嘉靖三十五進士行人御史父子吏部尚書定向婿學士總裁會試甘肅石經南京隆慶大理執政定向大臣吏部考察定向判官推官萬曆御史吏部侍郎御史定向給事中定向言官定向不問刑部侍郎南京御史御史巡撫不以定向定向故事力爭失當江西巡撫有年四川巡撫御史停俸二月於是給事中進士南京御史定向:「京師御史魏國皆因一則夤緣幸免一則邇來事理。」大學士御史御史執政惡言停俸定向戶部尚書定向退七十三太子

定向有時張居正申時齟齬居正友人伊尹王守仁晉江李贄定向士大夫往往定向不能姚安知府一旦冠服坐堂上官勒令解任士人講學婦女通州給事中

定向定理定理諸生定向講學隆慶進士工部萬曆御史使再遷南京兵部侍郎尚書


金壇兵部武宗南巡山東使嘉靖二十六進士行人刑部員外》,納降山東僉事萬曆張居正柄國浙江僉事居正居正大臣:「自古明主開言不當大臣薦拔居正得罪仁宗介意!」居正南京自陳家居余年南京太仆七十再遷大理南京刑部侍郎誠意主使殺人當世御史給事中大中衰老致仕

恬淡長者經學,《》、《》、《春秋太子

萬曆十七進士庶吉士檢討倭寇朝鮮御史練兵海上降調家居久之吏部侍郎南京行人福建參政好讀書精於準繩該博精粹


南昌嘉靖三十八進士舍人給事中隆慶元年正月新政不宜上疏切諫給事中檢討使朝鮮故事北面使者西面南面給事中遼東事宜起居便殿章奏大臣裁決八千三百八百三十六有司

臨朝未嘗一言有請詰問大臣不悅無人不敬不法不行十月不宜王守仁文廟東作有司

明年六月:「今天祿不支公私交困一時禮讓祿之一二千石之一二十之一定制一時聚居日益就近使祿奸生大臣應龍經理事權河東兼理四川江北兼理山東河南江南兼理內地曠遠在內專責巡撫責成今天府庫百姓建議天下庫藏內府州郡何以勸農保甲簿獄訟。」:「天下知府而已慎重卓越巡撫督學天下名教以時祭酒翰林。」不行

太仆朝臣考察言官異己萬曆十二南京大理御史要務十四水利義倉生養殿長子出閣講學刑部侍郎南京刑部尚書

好交意氣御史永明為時潛心天啟

常熟嘉靖三十五進士江西永豐知縣給事中祭酒給事中文選建言震怒六十除名隆慶元年官吏奸黨太常浮躁洛川萬曆刑部侍郎張居正柄政居正會稽縣丞其後侍郎時弊大學士:「何以?」:「書生安知吾輩苦心。」:「書生苦心不可不知。」默然前後執政如此御史應龍》。


御史嘉靖三十五進士行人御史隆慶元年巡撫畿輔永平:「比年文臣及於主帥國威。」巡撫觀望退死者遼東將士棒槌戰績使遊擊織造工部不從:「登極詔書織造甫一使內臣有司。」駕幸南海子諸軍不從刑部侍郎拾遺上疏削職宰輔張居正陜西使再遷山東使遼東山東按察使

十七御史巡撫遼東威望不無退老弱乘虛習以為常督撫十九使副將李寧老弱二百八十將士大半直言總督論功御史胡克兵部克儉隱蔽十八海州十三日副將克儉申時克儉:「。」給事中欺罔稿功罪數年前功克儉不問

御史日本朝鮮