Back to collection

History of Ming 明史

卷二百四十四 列傳第一百三十二 楊漣 左光斗 魏大中 周朝瑞 袁化中 顧大章 王之寀 Volume 244 Biographies 132: Yang Lian, Zuo Guangdou, Wei Dazhong, Zhou Chaorui, Yuan Huazhong, Gu Dazhang, Wang Zhicai

Click on any word to see more details.

 为人磊落万历三十五年成进士常熟知县第一给事中给事中

 四十八神宗半月皇太子给事御史大学士御史问安:“左右不敢。”:“宋仁宗不肯:‘天子起居宰相。’不必不必宫中宿。”:“无故。”:“何时故事?”太子踌躇门外遣人东宫:“太子薄暮。”太子

 无何神宗八月丙午嗣位贵妃使昼夜四十而是贵妃乾清宫贵妃皇后贵妃皇太后宫禁:“包藏祸心。”礼部贵妃皇太后倡言诘责养性贵妃贵妃无状推问:“流言陛下蛊惑藉口圣躬不容贵妃封号大行皇后生母本生太后。”丁卯召见大臣锦衣:“?”久之数目流言太后大臣

 小臣顾命感激九月乙亥大臣长子生母孤孑:“天子宁可妇人先帝召对群臣岂可幼主万岁。”大学士大臣乾清宫不容大骂:“奴才皇帝我等晏驾何为!”群臣万岁初六登极殿群臣中宫:“年少!”:“殿下群臣四海九州莫非臣子何人!”殿当是时:“殿下乾清宫。”群臣退登极纷纷未定有请初三有请即日午时:“临朝非礼。”登极人心:“不安不在登极得宜?”议定殿太仆御史大事:“不济!”朝房恩德不可

 明日上疏初四长子长子正色:“殿下东宫太子皇帝安得十六他日置身?”怒目退给事中御史东宫:“晏然?”:“。”皇极九卿未决

 初五传闻大臣门外:“无害。”:“长子太子明日天子太子宫人圣母从子何人如此!”往来顾命中人:“顾命先帝先帝何尝否则今日不移。”词色长子使使退:“保护专擅不可不移今日殿下今日大臣今日。”其日仁寿殿明日庚辰即位言官须发忠臣未几给事中御史三元其事持平兵部尚书嘉善嘉善

 当选大臣:“不移所以天子诸公使私仇。”既而流言御史上书内阁不当主上违忤先帝庶母表里罗织不休先帝不能计无所出妄言投缳荧惑首发于是上疏圣母要挟皇后即日垂帘听政:“奉养李氏尊敬不敢。”大学士上谕自白赡养优厚未几内阁无恙而是给事中周朝生事上书内阁:“伶仃未亡人始末》,:“蜚语安敢无言使今日使不速不幸文书称制。”安社稷宫掖情事及其不胜十二月候命天启元年江西上书切责先后

 天启给事中太常明年御史明年御史而是魏忠贤用事不敢大肆大中激扬及其文言罗织正人六月其二十四:  高皇帝内官不许干预外事洒扫违者圣明肆无忌惮如东太监魏忠贤罪状陛下

 本市无赖中年净身内地敢为乱政专责擅权径自祖宗二百余年政体

 顾命大臣急于不容陛下

 先帝慎行公义发愤曲意绸缪忠义

 国本司寇执法如山司空不容正色直臣

 国家枚卜一手力阻首推慎行更为门生宰相

 去岁太宰一时不安颠倒

 德阳恩典长安天子易解

 臣子去岁传闻宫中贵人德性贞静骄横急病置之死地陛下不能

 无名中外庆幸勒令自尽陛下不能妃嫔

 妃嫔中宫已经传闻夫人陛下不能

 先帝四十护持孤危陛下仓卒受命不可忿南苑不但先帝其他内臣无罪不知几千十一

 今日奖赏明日要挟无穷河间人居牌坊不止陵寝而已十二

 今日明日锦衣金吾乳臭目不识丁良材及其星等十三

 立枷家人毕命诬陷国戚动摇中宫若非言官纠正椒房大狱十四

 良乡生员开矿假令何以赵高鹿十五

 牧地有司恣意如草十六

 给事中升迁使吏部不得言官不敢十七

 北镇不肯杀人锻炼削籍大明律令可以不守律令不敢十八

 给事中大中遵旨莅任传旨诘责大中言官股掌朝夕十九

 东厂受事私仇倾陷片语立下势必同文馆而后二十

 内外戒严东厂访奸细潜入长安假令未知生灵安顿二十一

 原有深意创立奸宄安知大盗刺客敌国窥伺潜入其中一旦变生肘腋二十二

 进香涿州传呼以为大驾及其俨然其间献策此时自视为何二十三

 走马陛下射杀不死伏罪退怨言朝夕堤防介介从来乱臣贼子放肆不可收拾奈何肘腋不足二十四

 昭然耳目内廷不敢结舌间或败露夫人弥缝甚至无耻攀附枝叶依托表里呼应之中不知陛下都城之内不知陛下即如前日已往涿州一切政务诏旨天颜咫尺至此陛下威灵陛下春秋鼎盛生杀岂不可以自主何为受制小丑中外大小雷霆文武刑部国法夫人消隐不朽

 保持广微调切责次日宿对仗数百不得

 谋杀十月吏部尚书不敬无人吏部侍郎御史削籍不已文言罗织大理大化党同伐异招权纳贿文言下狱文言使贿文言仰天:“!”别字数万生还下诏体无完肤七月五十四

 不及千金止宿谯楼乞食乡人节义感人如此崇祯太子太保兵部尚书忠烈其一

 桐城万历三十五进士舍人御史巡视吏部七十一百辇下震悚

 屯田:“不知水利使不为不为水利。”十四引流招徠富民具备水利大兴:“三十年前不知稻草所在水田。”阉人东宫启封:“殿下今日安敢。”阉人

 乾清宫长子皇后:“内廷乾清宫皇极殿天子皇后其他妃嫔以次不得非但避嫌尊卑生母俨然居正殿下退不得名分事先殿下养育岂可圣躬殿下春秋十六辅以老成辅以不见何必妇人女子断决抚养专制再见将来不忍。”大权先进然后大怒严谴遣使宣召:“天子法官天子何为?”清议不肯使使以为择日当是时人情危惧建议人力由是朝野并称”。

 未几御史上书内阁不当薄待庶母:“先帝大臣乾清宫皇上以为不宜初二典礼肃清宫禁宫中震怒不测皇上保全疏于内阁初五奉旨初六皇上登极宫禁肃然内外皇上明白以后大体小过株连使不安国体有损其余。”百官凌虐圣母召见:“。”得罪

 改元泰昌万历四十八今年泰昌明年泰昌后年天启从今八月以前万历以后