Back to collection

History of Ming 明史

卷二百四十九 列傳第一百三十七 朱燮元 李橒 王三善 蔡復一 Volume 249 Biographies 137: Zhu Xieyuan, Li Yun, Wang Sanshan, Cai Fuyi

Click on any word to see more details.

〈()〉〈(永安)〉〈()〉〈()〉鴻圖〈()〉

浙江山陰二十進士大理評事蘇州知府四川使廣東提督學校參政謝病陜西按察使四川使

天啟元年永寧崇明治軍永寧蘭州洪武歸附宣撫使崇明陰鷙給事中御史崇明父子重慶巡撫老弱參政負傷九月重慶亡命奸人蜂起遵義列城不守

崇明丞相所部數萬成都新都內江龍泉隘口指揮戰死成都龍安二百御史使按察使等分土山上架蓬蓽城中火器遣人都江堰城中二百四面望樓突出

既而援兵使湖廣綿使牛頭新都援兵五十左右平地仗劍上載數百俯瞰城中城中:「公車。」機關千鈞大炮

諸生遣人反正誓死中舉無不部將詐降崇明崇明援軍數百錦江有司斷橋縱火崇明父子瀘州來歸

朝廷重慶御史巡撫四川河南巡撫總督四川貴州雲南湖廣成都官軍乘勢州縣四十重慶一面使崇明數萬迎戰同知監軍僉事守備戰死建武長寧丞相瀘州

遵義貴州巡撫永寧忠臣松潘使家居書約遇害家僮紿順慶推官遵義推官

當是時崇明貴州安邦有水西宣慰使倡亂兵部侍郎總督四川湖廣陜西漢中軍務巡撫四川總督貴州軍務雲南湖廣十一代我治軍相應元謀永寧將佐:「不得。」諸軍會長觀音青山進攻永寧擊敗土地軍營中槍橫山攻克遵義崇明父子官軍楠木四十八州城五月攻克崇明父子走水西永寧求救安邦遵義永寧敗走李維攻破崇明父子維新使僉事生擒崇明御史

十六驕淫不肯盡力成都重慶重慶永寧永寧巢穴縱使大抵官軍展轉崇明父子不窮永寧千里永寧其余四十八」,增設同知衛城貴州

貴州巡撫明年總理織金貴州總督失事協助兵部尚書貴州雲南廣西諸軍遵義四川重慶偵知二月官軍雲南遵義永寧金錢崇明年老無能父喪巡撫

貴州巡撫貴陽便用兵機宜永寧赤水五十坦途赤水屯兵畢節大方二百宿重兵交通然後貴陽遵義克期不能未報尚書招撫由此未嘗

崇禎元年六月元代巡撫貴州尚方劍前功錦衣指揮使蕭條貴陽不及五百山谷將士報功開墾勇敢雲南四川永寧畢節親率大軍大方成名參政永寧赤水要害遵義自稱四裔長老崇明大梁赤水授計成名永寧副將王國遵義永寧四川使十萬五峰桃紅山巔力攻復大紅土崇明八月大喜成名爭功不行

沾益安遠不服兵威境內招安不決將吏:「西晝夜深入要害四面。」於是百余遣人大方室廬遣使乞降朝廷巡撫畢節四十八貴州善後:「西以外版圖沿要害築城三十六郵亭倉廩不敢不下使其中將士數百尺寸長子新疆使。」

崇明四川御史力求討平鎮遠衛道一千六百貴陽東北十二馬頭剿滅施秉縣流民

名聲作亂彌勒曲江臨安遠近震動巡撫不能

大方崇明崇明故地舉兵元曲四川御史受賄永寧欺罔:「不專攻取西疆界耕牧屯兵此地四面河水不利應援築城轉運西國家久遠。」桃紅錦衣指揮使滿錦衣指揮僉事

十年郡縣力爭傳檄威德重器疆域上疏

西朝廷戶口賦稅大方西要害築城反側西南反水西長官數百年來未有叛逆跋扈西酋長漢人虐政一切蠲除漢法長久

便

郡縣相安便聚落經界不得便便將士便久遠子孫反側便大小輕重有事便耀不敢窺伺便軍民便不拘便

無何方國破滅十一七十三

元長二十西南不下十萬絡繹不假行軍持重善用使犯法親愛忠信陜西老叟風角占候:「自愛他日西南有事當之。」內江奇士:「?」果然

吳縣二十三進士刑部郎中雲南南京禮部郎中廣東嶺南道參議暹羅使犀角象牙不受天啟元年使擊殺崇明復重土城西十萬前軍轉戰斬首崇明父子西太仆

魏忠賢祿稱頌九月南京工部侍郎削籍三月治具頃之崇禎起用歲餘一等

澧州中舉鄉試刑部員外天啟元年四川崇明成都城守僉事監軍討賊崇明進剿最多總督文武將吏參議崇禎元年使將軍十萬五峰崇明安邦御史毛羽:「出入守土奉命見危授命解圍成都永寧掃除大戰抱病督軍誓死殉國不宜?」未幾畿輔五月恢復遵化御史巡撫順天永平兵部尚書私人交關御史四川錦衣未及起用

雲南臨安中舉判官天啟元年重慶乞師號泣晝夜發兵巡撫新鄭知縣重慶推官監軍諸軍四川監軍僉事兼理屯田貴州參議崇禎元年總督:「小吏慷慨赴義新都成都連戰二郎重慶十萬御史逆賊。」不行參政錦衣久之貴州使大計十三武昌通判軍事

貴州赤水四十富順天啟崇明壯士無何數萬單騎上官大學士僉事監軍討賊四月總督:「遵義進兵永寧之後大小數百擒獲萬人三十四招撫二十九二百武將治安先民。」貴州參議四川使遵義監軍崇禎武職參政久之

福建天啟四川都督同知崇禎