Back to collection

History of Ming 明史

卷二百六十 列傳第一百四十八 楊鶴 陳奇瑜 熊文燦 練國事 丁啟睿 鄭崇儉 邵捷春 余應桂 高斗樞 張任學 Volume 260 Biographies 148: Yang He, Chen QiYu, Xiong Wencan, Lian Guoshi, Ding Qirui, Zheng Chongjian, Shao Jiechun, Yu Yinggui, Gao Doushu, Zhang Renxue

Click on any word to see more details.

〈(從弟)〉〈()〉〈()〉國事〈(從父)〉〈()〉

武陵萬曆三十二進士知縣調長安

四十御史上疏東宮講學:「頃者愛女上書壅蔽。」壽寧婿掌家宮人內官公主長安

尋出貴州貴州接壤千里節制雲龍族人沾益三十其父沾益咽喉貴州節制便後患不決未幾貴州西安土地戶口貢賦首領承襲有司簿候命久之

長庚:「不料經略機宜馬上調度束手無策至尊優柔不斷至尊。」當事他事丁外艱天啟太僕御史巡撫丁內艱廣寧魏忠賢

崇禎元年御史御史:「元氣自大加派頻仍公私小民元氣封疆元氣彼此誅鋤士大夫元氣譬如重病調風邪培養。」以為名言

用兵不敢相聚關中有司不恤白水二者闖入澄城知縣耀由是府谷王嘉漢南大梁蜂起當是時承平:「。」明年總督久之召見方略對曰:「自持撫恤而已。」兵部侍郎總督陜西軍務大梁誅滅素有不知京師戒嚴寧夏甘肅固原臨洮勤王甘肅合於

正月宜川知縣成材韓城參政三百清澗二月延安知府延川王子王嘉延安慶陽安置河曲如故有司不敢

七月清水木瓜府谷流入山西綏德綏德五十七十二月一元攻陷新安柳樹所居

明年正月保安一元慶陽合水送還合水知縣金翅上天先後城樓跪拜萬歲聖諭總督兒戲婿稽首四千使守備:「借名!」

五月耀州攻破七月獨行攻陷中部六百成名桀驁耀州御史:「慶陽中部?」御史下獄袁州

子嗣大山西總督:「總督。」不予世祿寧夏進兵尚書太子錦衣十年寧夏追加太子十三甘肅

從弟崇禎進士御史順天巡撫京師南歸福王以為兵部侍郎總督軍務

保德萬曆四十四進士洛陽知縣天啟給事中魏忠賢給事中陜西使參政南陽

崇禎改元按察使陜西左右使御史巡撫大盜沾泥明年五月上疏饑荒盜賊延安慶陽副將盜跖金翅遊擊薛仁貴參政一條龍金剛開山煞神馬上滿天飛參政滿耀守備一塊穿山甲老將將軍滿天星上山把總掃地守備金城守備就地小黃遊擊上天紅旗天王紅旗渠魁上疏:「流寇元凶盜藪斬頭七十七及其頭目揭竿。」將士

開山永寧永寧黃河數年不下不可以銳士發兵人龍西身為直抵延川策馬:「。」潛師疾走入山不虞大兵斬首六百金翅五百五十威名於是山西河北澠池河南湖廣四川

明年鎮撫事權不一大臣推薦不可兵部侍郎御史總督陜西山西河南湖廣四川軍務將會回回滿天星王五夔州分為河南淅川金漆渡河商南巡撫陜西國事商南西北西河南盧氏東北湖廣南漳東南將士竹溪平利七百八十設伏連戰三百獅子山七百二十等分擊殺闖王

:「一時大盜深山。」副將竹溪平利十二人龍晝夜紫陽賊死萬餘

陽平秦州兩當鳳縣分為一向漢中間道城固洋縣鳳縣寶雞於是平利陽間數萬四川西鄉三萬城固洋縣石泉漢陰當是時湖廣西不足遊擊漢中人龍略陽西副將副將洋縣國事要害

見官興安車廂渠魁李自成張獻忠四山四十其中山上居民炬火山口所得大雨弓矢死者過半當是時官軍左右將帥大計先後三萬安撫州縣糗糧傳送棧道不受約束安撫五十州縣關中

他人鳳翔開城紿其先三十六寶雞知縣鳳翔異心切責五十陜西湖廣河南山西巡撫要害有失巡撫國事國事給事中國寶封疆解任御史永淳不實除名錦衣六月謫戍

南陽唐王世子世子自立大學士道遠

靜海萬曆四十七進士推官給事中魏忠賢鄉里招致不可

崇禎太常御史巡撫河南河內九州九州以北名城李自成車箱汝州盧氏九州陳兵要害數月當是時守備分為潁州鳳陽所在告急久之

貴州永寧萬曆三十五進士貴州推官禮部郎中琉球山東參政山西按察使山東使

崇禎元年福建使三月御史巡撫海上猖獗如故遊擊戰敗當事遣使使為己海警福州泉州擊敗既而大洋閩中

二月兵部侍郎御史總督兩廣軍務巡撫廣東靈秀長汀江西福建海盜沿海不能招撫參政長沙廣西參政靈秀三十使承祖懼罪給事中廣東於田遠洋:「報國急擊!」遇害自焚溺死承祖浙江海盜

珍寶中外嶺南不識為人使廣西有所留飲使中原:「鼠輩!」使起立:「廣西當世不足。」不意失言不可使:「不得。」」。使邑人姚明詹事自助:「。」

十年四月兵部尚書御史代王總理河南山西陜西湖廣四川軍務人為火器一二甲胄廬山:「。」:「賊死?」:「不能。」:「大事一面指揮?」:「未知何如。」:「二者不能使不效。」良久:「何如?」:「流寇。」安慶營軍宿將桀驁不受節制不和不得已遣還不為昌言五千

當是時增兵大半招降安慶遣人張獻忠聽命招降閉城退譙讓既已畿輔山西明年谷城舞陽夜半信陽窮蹙洪範以降於是功罪

遂平十三南陽下令不肯」。:「大言。」政府中樞九月襄陽:「失利全軍莫若合擊。」:「。」僉事張大大將洪範通判副將斬首相率走光

十一月京師戒嚴以為太和提督一條龍鄖縣王國德安五營:「順天