Back to collection

History of Ming 明史

卷二百六十七 列傳第一百五十五 馬從聘 張伯鯨 宋玫 范淑泰 高名衡 徐汧 鹿善繼 Volume 267 Biographies 155: Ma Congpin, Zhang Bojing, Song Mei, Fan Shutai, Gao Mingheng, Xu Qian, Lu Shanji

Click on any word to see more details.

〈()〉〈(族叔)〉高名〈()〉〈()〉鹿〈()〉

靈壽十七進士青州推官御史冊封其父不當不從鹽課近日泰山開礦地脈所致奸人欺罔不從浙江太仆御史巡撫失事既而兵部侍郎家居二十余年不出

崇禎十一大清靈壽八十其三子曰:「。」:「大臣不可無害。」不從兵部尚書其一

邑人天啟臨淄知縣暴烈日中壽光臨淄崇禎為兵調吏部員外乞假祿

江都四十四進士知會天啟大計調盧氏

崇禎戶部川西寧夏二百五谷內地賀蘭山沿黃河沃野荒蕪通商仿軍民稱便大盜僉事榆林中路擊破金翅長樂巡撫參政

總督御史承恩等分擊破部長斬首三百明年拾遺起用錦衣

十年大舉討賊戶部侍郎池州帝命明年明年襄陽六十

十五為兵侍郎明年尚書召對萬歲乞休明年京城微服福王南京家居不出久之揚州當事城守自經

萊陽三十二進士陜西參議天啟大計以是族叔進士虞城知縣清豐

崇禎元年進士才調杞縣相接禮部給事中用人:「陛下浮薄喜事陛下破格巧言乘機。」吏部郎中母喪給事中天下稽滯太常大理工部侍郎已久浙江參政大學士周延浙江巡撫南京戶部侍郎父子

十五詔令中流侃侃發怒退吏部尚書下獄遣戍除名

十一月臨清知縣城守千金甕城邑人無何大清上火明年二月真定舍人起家進士

萊陽崇禎進士新城膠州同年友善十一吏部刑部人大兵部畿輔廣平河間定州蠡縣天下僧人尼姑編入十萬甚多兵部昌盛為兵給事中

當是時以為督撫當事於是上下諱言章奏日內方略河南道御史萬象萬象把持山東順天府平遠知縣嘉興推官文德上疏削籍給事中面斥良久:「有余邀功不遑論功。」詆毀

鳳陽總督不當博士乞假吏部:「駁議。」京師家居自衛短小精悍馬上兄弟壯士大清

黃道職方郎中督戰渡海李自成都城

崇禎元年進士行人工科給事中上疏刑獄繁多疏理河南巡撫天下一千七百大怒難以不從給事中建言

吏部大學士私人王維:「西寧朦朧啟事。」自陳黨同伐異不問巡撫得罪章奏納賄

十一上疏:「搜括借助即行倉皇補救所以陛下天下百官金錢多寡之間借貸不可京師根本重地物力富商大賈大半不安何以攘外。」:「強兵莫如除暴明示法令用命大將否則以降切身痛癢。」

十五浙江鄉試還家十二月大清兗州竭力固守太仆

高名崇禎進士知縣才調興化御史十二河南明年期滿

十四正月李自成洛陽乘勝開封巡撫河北百萬晝夜開封副將永福斬首遊擊夾擊斬首七百襄陽使克儉克儉死難御史永福都督僉事鎮守河南

當是時南陽州縣遇害不能開封圖書文物士大夫蓄積不能甘心十二月開封永福上天大怒開封火藥火發,<>糜爛大驚楊文援兵解圍西華太康商丘寧陵

十五四月開封六月尚書保定山東河北湖北諸軍官兵知縣御史鎮標急擊東晉刻期渡河沁水一夕寧武七月楊文德政方國諸軍次於襄陽諸軍山東開封城中永福同知通判推官諸軍河北不敢:「開封八里五千引水以次直達甬道河北城中。」諸軍:「。」晝夜諸軍甬道拔營日夜

開封士馬損傷積憤半年黃河城中子女猶豫不決夾擊獻計御史以為堅厚高岸城中無虞我方艨艟數萬家口九月癸未夜半天大百里丁夫十數萬人北門東南流入永福城頭寧鄉水棲城樓絕食泛舟不能溺死遺民拔營西百萬死者十二汴梁佳麗兵部侍郎御史巡撫河南未幾大清夫婦殉難

子房崇禎十年進士高平知縣調河內天壇夜半渡河李自成開封龍口柳林疑兵聲言:「十萬。」

為人負氣嗟嘆不容僚屬紳士疾苦下拜用兵士卒同甘苦好用虛實莫不天壇山賊持刀臨朝前後降旨

十五減俸召對稱旨御史監軍鎮標

兵部十萬五萬九千大半潰散兵部空名使自立二百百余邯鄲鉅鹿壯士三百河內修武濟源征剿五百子弟八月夜半襄陽潼關河南開封柳園夜半渡河伏兵西夾攻斬首九十大張旗鼓疑兵連戰巡撫高名謝病御史間諜土豪屯田所以

無何永城永城貴州坐罪上疏河南私怨御史一家三十懼罪上疏明年正月永城聲言招撫遊擊光耀父子戰死遊擊兵部尚書錦衣既而伏誅

有時友善諸生先生天啟大中順昌緹騎斂財經理當是時名聞天下

崇禎元年進士庶吉士檢討鄉試第一黃道貶官同年上疏且自罷黜詰責:「推賢讓能退儒者陛下委任萬一風日。」乞假庶子

十四奉使王府便道還家當是時諸生往復久之京師福王詹事臣子不當喪亡朋黨當事異同就職時政七事恩仇安遠:「朝服京口自恃狼狽陛下定鼎金陵金陵》,中原逐鹿其余次第糾彈。」國事

明年南京相繼虎丘新塘虎丘土人不知何人

於是走避山中久之四方負重當事者好言不已門人

十五鄉試

鹿定興進士息縣知縣天下以下:「!」調襄垣御史澤州判官知縣縣令急人之難不惜遠近鹿太公

端方四十一進士戶部內艱廣東舊制應用尚書:「與其何如?」不可二月一級調泰昌改元復原百萬

天啟元年遼陽兵部職方大學士兵部推心關門布衣出入延見勞苦四百收復城堡左右手累進員外郎中

大中子學